Soroptimistklubbars blogg

Decembermöte i Falun

Publicerat söndag 17 december 2017 kl: 11:45 Marianne Westman
dec 2017

Decembermöte  Falun

Dagen före Lucia hade Faluklubben sin månadsträff och inte mindre än tre olika aktiviteter pågick. Eller kanske fyra är mer sanningsenligt! 

Vårt eget projekt att hjälpa kvinnor som hastigt hamnar i skyddat boende (i klubben går det kort och gott under namnet 'Kvinnofrid') fick bidrag med insamlade julsaker att pryda bostäderna med. Denna insamling påbörjades redan i november och många julprydnader finns därför redan i bostäderna!

Dessutom gav alla  på mötet  100 kr i julklapp och i år ska dessa pengar användas till att sätta lite guldkant på dessa kvinnors vardag. Det bli ett personligt 'kit' med lotion/schampo mm, samt lite god julchoklad till de olika lägenheterna.

Våra senaste stipendiater (2016) bedriver hjälpverksamhet i Falun och Borlänge. Familjer som hamnat på obestånd kan få hjälp med mat, kläder mm. Dessutom delar organisationerna ut julklappar till dessa familjers barn och vi Soroptimistsystrar lämnade inslagna julklappar till utdelningarna som sker 22 december i respektive stad.

Den fjärde aktiviteten då? Ja, den kan vi nog inte skriva någon PFR på, med det var att vi som alltid hade det väldigt trivsamt medan vi åt julgröt och skinksmörgås hemma hos en av systrarna! 

GOD JUL önskar  alla FaluSoroptimister

  1 Kommentarer

Lysekilsklubbens novembermöte

Publicerat måndag 20 november 2017 kl: 16:04 Barbro Bergström
nov 2017

Lysekilsklubbens novembermöte 2017-11-08

Ett för oss oprövat sätt att träffa presumtiva nya medlemmar i vår klubb ägde rum på Röe gård under temat ”Mingelträff med Afternoon Tea”. Vi har helt sonika ändrat på sättet att bjuda in våra gäster. Anledning till ”nytänket” är unionsstyrelsens appell att öka medlemsantalet i Sverigeunionen.

Efter diskussion på septembermötet, i storgrupp och i bikupor, kom vi fram till denna modell. Vi skulle var och en bjuda in en gäst eller två för att förhoppningsvis öka intresset för medlemskap i Lysekils Soroptimistklubb och i Sverigeunionen. Tillfälle för gemensam inbjudan bestämdes till novembermötet. I samband med kallelsen till mötet bad vår nytillträdda president Lena Fischer att några av oss skulle hålla en kortare information (3-5 min) om olika delar.

Lena inledde mötet med att säga några ord om Soroptimismens syften och därefter hade vi en presentationsrunda. Samtliga presenterade sig var och en med namn och profession. En syster berättade därefter om vår klubbs tillkomst, vi firar 25 årsjubileum i maj månad nästa år! Den syster som i mångt och mycket skött kommunikationen med våra projektmottagare berättade om det arbetet. En syster som kom inflyttande till Lysekil för ca 20 år sedan och tidigare tillhört Göteborg-Mölnlycke klubben, förklarade fördelarna med att från att inte ha några kontakter i kommunen till att helt plötsligt ha 23 stycken, när hon blev medlem i Lysekil. Vår strävan att göra oss synliga i media på olika sätt beskrevs av en syster. Den syster som initierat och tillsammans med många genomfört vårt ”Vattenlopp” nio år i rad, berättade om detta och en syster förklarade hur Soroptimismen är organiserad, internationellt, på federationsnivå, nationellt, regionalt och lokalt samt att allt arbete inom Sverige sker på ideell basis liksom att unionsstyrelsen verkar under två år. Den nuvarande består av medlemmar från Region Väst. Den första oktober nästa år är det Region Syd som tar över.

Dessutom hade vi den stora glädjen att få träffa och lyssna till Annie Dewill. Hon var den kandidat Lysekils klubben nominerade till Soroptimist Nordic Leadership Academy på Ölands folkhögskola i somras. Hon blev antagen till utbildningen och beskrev på ett mycket trevligt sätt sina fem intensiva och faktaspäckade dagar i slutet av juni. Annie var mycket glad och tacksam att vara en av tjugofem unga kvinnor som fått denna möjlighet.

De korta informations inslagen om Soroptimismen fördelades ut över kvällen och mellan intagandet av allt gott som bjöds på Afternoon Tea hade systrar och gäster möjlighet att prata och svara på ev frågor.

Tilläggas bör att även gästerna fick betala för sig, något man var informerad om i samband med inbjudan.

Vi hade ett tiotal gäster som kom och fler som skulle vilja komma men inte hade tillfälle just denna kväll. De kommer naturligtvis att bjudas in framöver.

Vi hoppas och tror att flertalet av våra gäster är framtida systrar. Att vi när vi nått 30/6 2018 är fler än en medlem mer än 30/6 2107!!

 

 

 

 

 

  3 Kommentarer

Septembermöte att minnas länge

Publicerat lördag 16 september 2017 kl: 16:31 Marianne Westman
sep 2017

En kväll i hälsans gröna färg

Många av oss gillar att pyssla i trädgården, att peta ner några frön och se dem gro. Är det grönsaker vi sått får vi i bästa fall även smaka dem. En av systrarna i Faluklubben, Anki Westman, har tagit sin hobby trädgård och odling till 'en annan nivå'! En underbar septemberkväll fick Falusystrarna vandra runt i trädgården och under Ankis ledning se och höra om olika växter. Därefter tog vi plats i orangeriet/växthuset, där värdinnan ordnat en underbart god måltid med råvaror hämtade ur hennes trädgårdsland och växthus. Vi fick också höra hur hon och hennes man låtit hobbyn bli en del av livet, en viktig del som erbjuder rekreation och avkoppling.  

Vårt klubbmöte inleddes med inval av en ny klubbsyster, Tina Lans, och vi hälsar alla henne varmt välkommen. Det blev onekligen en fin 'inramning' av detta tillfälle, en plats och ett tillfälle att minnas!

Foto:Marianne Westman

  1 Kommentarer

Motala Soroptimistklubbs marsmöte

Publicerat söndag 2 april 2017 kl: 19:45 Kerstin Pedersen
apr 2017

Q

Motala Soroptimistklubb har hållit sitt marsmöte.

Vi bjöds på delikat påskbuffé och under kvällen höll Barbara Dehmer-Marko som kommer från Emsdettens Soroptimistklubb i Tyskland sitt egoföredrag. 

Sedvanliga förhandlingar med genomgång av motioner och propositioner samt försäljning av sticklingar och böcker till förstärkning av klubbkassan och kvällen avslutades med tjuganlotteri 

------------------------

Britta Öresjö (i programgruppen) och Barbara Dehmer-Marko

  0 Kommentarer

Klubbmöte i Örebro-Wadköping

Publicerat fredag 24 mars 2017 kl: 18:34 Marita Söderberg
mar 2017

Klubbmötet i Örebro-Wadköping omfattade en föreläsning på temat ”jag får inte ens äga mina egna tankar” och  inleddes med några brännande meningar från samlade erfarenheter vid kontakt med ungdomar som lever med effekterna av hedersbegreppet.

Vi fick exempel på hur livet kan se ut för en ungdom som lever i patriarkaliska strukturer som är svåra att bryta upp. Strukturerna förekommer inom olika religioner där man lever efter hederskontext.

Det  refererades till en bok om hederskultur skriven av Melissa Delir  -  En sann berättelse om hedersrelaterad maktutövning.


Begreppet heder är inte synonymt med det ord ”heder” som vi tänker oss, fick vi veta, utan används i sammanhang där man avser kvinnans kyskhet och kontroll över kvinnans sexualitet.
Begreppet är kopplat till social status (rykte och maktutövning). Hedersbegreppet inkluderar även tvångsäktenskap och könsstympning.

För dem som lever med hederskontext är gruppen det viktiga, inte individen.

Det är mannen som bär på hedern och kvinnan kan skada mannens heder genom att det ex vis
uppkommer ett rykte om kvinnan. För att förhindra att mannen förlorar hedern eller för att återställa en förlorad heder så behöver kvinnan därför kontrolleras och utsätts därför för hedersrelaterat förtryck och även våld. Kvinnans situation beskrivs som att livsutrymmet minskar allt mer med stigande ålder.För att lyckas nå framgång i en dialog kring hedersbegreppet och dess oönskade konsekvenser för flickor och kvinnor i Sverige menar vår föreläsare att man kan utgå från att prata om ”mänskliga rättigheter”.

När kvällen var över kunde vi konstatera att vi gärna hade lyssnat ännu mer på erfarenheterna kring detta.


  1 Kommentarer

Majblomman - från barn till barn

Publicerat söndag 27 november 2016 kl: 16:00 Sandra Gonzalez Sköld
nov 2016

Under novembermötet gästades Kungsbacka Soroptimistklubb av Birgitta Roos.

Birgitta Roos som är ordförande i Majblommeföreningen i Kungsbacka berättade om Majblommans historia och nuvarande verksamhet. En koppling till Kungsbacka då grundaren Beda Hallberg föddes i Kungsbacka 1869.

Det började med Bedas önskan att hjälpa och bidra till en bättre tillvaro för turberkulossjuka barn. Den första blomman av papper såg sitt ljus 1907 och såldes till ett pris av 10 öre. Då såldes det 139 000 stycken majblommor och sedan dess har blomman getts ut varje år! Förra året omsatte Majblomman 65 miljoner kronor. Det gör att idag är Majblomman en av världens äldsta barnhjälpsorganisationer och i Sverige en viktig aktör för att lyfta fram barnens behov.

 

Nu säljs Majblomman av skolbarn i mellanstadiet och 80 % av intäkterna går direkt tillbaks till barnen. Sedan kan man ansöka via den lokala föreningen om specifika bidrag. Majblommeföreningen i Kungsbacka har två ansökningsstillfällen per år och delar ut bidrag till kläder, skor och idrottsavgifter. Man är mycket noga med sekretessen kring ansökningarna, då handlingarna kan innehålla underlag från bl a socialtjänsten.

En intressant afton med direkt anknytning till Kungsbacka och vi fick en uppmaning att fortsätta köpa majblommor. Nu kommer det bli än enklare för man kommer att kunna ta emot betalning via SMS.

 

  0 Kommentarer

En blomma som gör skillnad

Publicerat tisdag 18 oktober 2016 kl: 18:58 Sandra Gonzalez Sköld
okt 2016

Majblomma bild från Majblomman.se

En blomma som gör skillnad!

 

I över 100 år har Majblomman verkat för barnens bästa och varit en aktör för att påverka politiker för att se till att barnen prioriteras. Ska ett barn inte kunna delta i undervisning när familjen inte har råd med glasögon? Det tycker inte Majblomman. Under denna kväll kommer vi att få ta del av Majblommans verksamhet genom Birgitta Roos från Kungsbacka Majblommeförening.

 

Klädinsamling
Vi stöttar Huldas hus genom vår systerklubb i Mölndal. Huldas Hus är ett dagcenter för hemlösa kvinnor.  Så har du varma kläder och skor? De tar vi tacksamt emot.

 

Måndag 14 november på Matverket

(Kraftvägen 2 vid Erikshjälpen) tel. 0300-161 50
Drop-in kl. 18.30-19.00, middag och föredrag (därefter klubbärenden)
Kostnad 160 kr/person (middag ingår i priset!)
Fina priser i kvällens lotteri, där överskottet går till Majblomman.

Anmäl dig redan idag! Skriv till soroptimistkba@gmail.com eller allra senast 10 november. Meddela ev. matallergi. (För klubbmedlemmar gäller avanmälan)

 

Välkommen till en intressant kväll önskar Kungsbacka Soroptimistklubb!

  0 Kommentarer

Junimöte 2016 i Falu Soroptimistklubb

Publicerat torsdag 16 juni 2016 kl: 12:12 Marianne Westman
jun 2016

Vi samlades hemma hos en klubbsyster vid sjön Vällan i Falun för att ha vårt sista klubbmöte innan sommaruppehållet. Solen sken, temperaturen var skön och naturen bjöd sin vackraste fägring.

Glad Sommar alla Soroptimistsystrar runt om i världen!

  0 Kommentarer

Ett givande månadsmöte i Hässleholm Soroptimistklubb – 14 JANUARI 2016

Publicerat fredag 22 januari 2016 kl: 18:10 Mihaela-Lucia Aquelius
jan 2016

Efter en välbehövd vila under julledigheten har vi samlats igen med nya krafter för vårt första månadsmöte på det nya året 2016.

Vi var 15 deltagare, förutom 12 klubbsystrar, två unga kvinnor som är intresserade att bli soroptimister samt en annan gäst som då och då deltar på våra möten. Vi var kanske inte många till antal men energin var desto högre. Gästföredragare för kvällen var Ann-Christin Jacobi ordförande i den lokala Brottsofferjouren.            

Besöket och informationen är en del av det mer omfattande projektet som även vi i Hässleholm klubben arbetar med under året, kampen mot våld mot kvinnor. Att lära oss så mycket om fenomenet, offren, hjälpen som samhället erbjuder är bara en del av de bitar vi arbetar med.

Brottsofferjouren i vårt närområde arbetar i andra kommuner också och täcker förutom Hässleholm, Osby och Perstorp. Vi fick information om vilket stöd Brottsofferjouren erbjuder, vittnes- och brottsofferstöd. Vi fick veta att all verksamhet är ideellt och hur deras processer går till.

Besöket är inte det första som vi får av den lokala Brottsofferjouren. Det är en gammal samarbetspartner i kvinnofrågor. Vi har november 2013 haft en gemensam aktivitet i samband med den 25 november, den internationella dagen mot våld mot kvinnor.

Efter denna information har systrarna fastlagt programmet och aktiviteterna för hela 2016. Förutom intressanta teman för våra månadsmöten finns det aktiviteter tills stöd av vårt lokala projekt ”Kvinna möter Kvinna”. I slutet på månaden sker avspark för vårt nya projekt ”Kvinna möter kvinna” där några av systrarna möter 8-10 nyanlända utländska kvinnor och är ett led och stöd för integration i det svenska samhället.

Även andra frågor har spontant väckts. Bland annat vår starka reaktion mot den händelser som utspelat sig dels under julhelgen i Köln/Tyskland en också i Sverige där kvinnor har blivit ofredade. De här händelserna kommer att prägla det sätt vi kommer att agera framöver. Vi planerar deltagande på en manifestation i Hässleholm under rubriken "Ett Nej är alltid ett Nej " en manifestation för kvinnors/ flickors rätt att slippa våld och sexuella trakasserier.

Stämningen var hög den kvällen och samtalsämnena inte uttömda. Vi lär prata och planera mer framöver om hur vi skall handla.

Jag är mycket stolt över min klubb.

 

Vid tangentbordet

Mihaela Aquelius

Klubbpresident 2014-2016

  1 Kommentarer

Kalmar soroptimister novembermöte med Torsås-Bergkvara rotaryklubb 2015

Publicerat fredag 6 november 2015 kl: 16:18 Lena Lewander
nov 2015

                                                                       

Dagens möte

Ännu ett intressant samarbete med Rotaryklubben i Torsås/Söderåkra som denna kväll stod för programpunkten ”MISSION – LET’S SOLVE WATER” med den unga – 25 åriga medarbetaren från Xylem CHARLOTTE STENBERG.

Rotary inledde kort kvällen efter en god måltid och Anna-Lena gjorde en fin presentation av SOLVATTEN som senare renderade i att Rotarys vinlotteri med summan 540 kr överlämnades till vårt Solvattenprojekt. TOPPEN tyckte vi alla!

Charlotte berättade om sina två veckor som utvald volontär i Xylems välgörenhetsaktivitet i Indien att undersöka och utvärdera det engagemang som företaget gör i området ca 40 km utanför Calcutta, West Bengalregionen. Xylem bidrar med medel tillsammans med kommuner i att bygga främst toaletter i skolor, men även installera handpumpar till brunnar. Flickor har stora problem under mensperioden att hålla hygienen, vilket nu med ordentliga toaletter med avfallshantering av bindor som går till förbränning och dessutom har speglar efter önskemål installerats i dessa rum.

En mycket viktig del i arbetet är att utbilda barnen – det är de som utbildar vidare andra barn och i slutänden påverkar de vuxnas inställning. Bara att just lära sig vikten av att tvätta händerna resulterar i oerhört positiva resultat. Xylem har sedan 2008 utbildat 38400 elever och 54 skolor har nått en hög standard tack vare installation av toaletter.

 

 Vill Du veta mer: www.watermark.com.

WATER IS LIFE – SAVE WATER, SAVE LIFE!

 Charlotta berättade med mycket engagemang och inlevelse, vilket även fick många i gänget att reagera och kommentera med egna erfarenheter.

  0 Kommentarer