Soroptimistklubbars blogg

Bli en del av vårt samhälle - 'Öppet Möte'

Publicerat torsdag 30 januari 2020 kl: 15:45 Marianne Westman
jan 2020

Öppet Möte 11/2 18.00-20.15 

 Falu Soroptimistklubb har nöjet att presentera Valbona Shala, grundare av och VD för Feen AB, ett företag som arbetar med sociala projekt som gör skillnad. Detta belönades hon för 2018 med priset "Årets Nytänkare". Valbona Shala berättar om sin erfarenhet som invandrare från Kosovo och sin verksamhet med att hjälpa andra.

Kvällen inleds med en enklare måltid innan föreläsningen, följt av klubbmöte för klubbmedlemmar och deras inbjudna gäster. Adress: Västermalmsvägen 26, Ingarvet, Falun 

 

'Öppet Möte', 15 externa gäster kan anmäla sig till falun@soroptimistsweden.se senast 6/2 kl 20.00 och får bekräftelse från sekreteraren senast 20.30 samma kväll (torsdag veckan innan mötet) om det finns plats. Betalning, 150kr, sker direkt efter bekräftelse,  med swish till 1232700763 och meddelande ”Gäst feb 2020".

Välkomna!

 

 

 

 

 

 

 

  0 Kommentarer

Integrationsprojekt med nyanlända kvinnor fortsätter i Jönköpingsklubben

Publicerat torsdag 5 oktober 2017 kl: 18:56 Monica Pavlovic
okt 2017

Det har gått ett år sedan projektet för nyanlända kvinnor startade och  vi kan med glädje berätta att vi kommer att fortsätta.

Kvinnorna tycker att träffarna är betydelsefulla och vi är ett viktigt nätverk. Som en Soroptimist är det självklara argument att jobba vidare och erbjuda fler träffar under året. Vi har skapat ett nätverk för dem som de förmodligen inte skulle ha fåttt om det inte vore för projektet. Denna kväll var Emma Pavlov som är studievägledare på Jönköping University  inbjuden för att berätta om studier på JU. Kvinnorna kommer från Syrien och har bott i Sverige mellan 1-2 år. Idag läser de svenska på Lernia och har i sitt hemland studerar bland annat ekonomi, juridik och till lärare. Deltagarna uppskattade Emmas besök och de kände att de fick svar på sina frågor. Frågor om ansökningsprocessen, behörighet och hur det är att studera som en mogen student var några områden som diskuterades.

Nästa träff önskar deltagarna få lära sig mer om hantera olika Office program som exempelvis power-point, excell och wordprogrammet. 

Hälsningar från Jönköpingsklubben
Monika Pavlovic

 

  0 Kommentarer

Nätverksmöte i engagemang för nyanlända i Ekerö kommun

Publicerat fredag 8 april 2016 kl: 15:25 Gunnel Barkeby
apr 2016

Ylva Melin, Gunnel Barkeby från Stockholm-Ekerö och ca 33 andra deltog i ett Nätverksmöte i engagemang för Nyanlända på Ekebyhovs slott, Ekerö.

Riccard Slettengren, Ekerö kommuns integrationssamordnare, summerade flyktingläget, t.ex. är 60 miljoner är på flykt enligt UNHCR. 170 tusen kom till Europa under jan-mar 2016. Hur många som kommer att komma under året till Sverige är osäkert

Av dessa kommer 30 ensamkommande barn till Ekerö, ca 3,19‰ av alla som beräknas komma till Sverige 2016. Siffran 3,19 verkar liten med tanke på antalet kommuner i Sverige (knappt 300) men beräknas på vad kommunerna tidigare tagit emot och vilka möjligheter som annars finns.

Dessutom beräknas det komma 104 vuxna och barn, ca 12 per månad. Dessa kommer att ha permanent uppehållstillstånd.

Vad har då hänt sen rapporten i februari? Det mest konkreta är att två språkcaféer har kommit igång i Ekerö, onsdagar och torsdagar. Dessutom gemensam matlagning. Inloggade soroptimister kan läsa en sammanfattning i Integrationsrapport 3 på Sthlm-Ekerös hemsida under Dokument/Integration.

  0 Kommentarer

Stockholm-Ekerö försöker bidra till integrationen i Ekerö kommun

Publicerat lördag 12 mars 2016 kl: 10:53 Gunnel Barkeby
mar 2016

Vi har länge inom klubben pratat om att hitta ytterligare projekt att arbeta med och ett har varit att stödja invandrade kvinnor på olika sätt. Efter kontakter och diskussioner med Ekerö kommun har ett antal systrar, Birthe Ryder, Ylva Melin och Gunnel Barkeby deltagit dels i integrationsmöten i kommunens regi i Ekebyhov kyrka, i samtal med några kvinnor från Syrien och en kvinna från Mongoliet, deltagit i matlagningskvällar samt i en workshop och volontärutbildning i februari. Eftersom det kommer att komma fler asylsökande till kommunen, som tyvärr inte får SFI (svenska för invandrare) förrän de beviljats asyl, kan ett sätt att bidra att bygga upp någon sorts kommunikation för/med dessa kvinnor och kanske bidra till en tidig språkutbildning.

De soroptimistsystrar som vill veta mera hur det går för oss kan logga in Soroptimisternas hemsidor och gå till Stockholm-Ekerös klubbsida och titta under Dokument/Integration där rapporter från dessa aktiviteter kommer att publiceras.

 

Här kommer en  rapport från workshopen sammanställd av Ylva Melin.

 

VOLONTÄRUTBILDNING PÅ EKERÖ 20 februari 2016
Deltagande var Gunnel Barkeby och Ylva Melin från Ekerö Soroptimistklubb, bland ett 50-tal
andra personer, både privata och från olika organisationer.
 
Initiativet till volontärträffen arrangerades av Ekerö kommun, med "Öar utan gränser"
(se mera på websidan http://www.ekero.se/Uppleva_och_gora/Oar-utan-granser/ ) som ett gemensamt samlingsnamn för flyktingmottagandet i kommunen, iscensatt av Riccard Slättengren.

Utbildningen var förlagd till 'Fabriken' i Tappström, och syftet var att samla organisationer och frivilliga, för att få en samordnad mottagning och integration av de nya kvoterade flyktingarna, såväl som de redan inflyttade, men även en typ av brainstorming, för nya idéer och för att alla goda krafter behövs.

Mötet inleddes med att Riccard presenterade intressanta siffror om flyktingläget i världen och hur flyktingströmmarna går till Europa och fortsatte med vad man redan åstadkommit och vad som var på gång.

Situationen i Ekerö är att man har ansvar för 106 ensamkommande ungdomar varav 57 bor inom Ekerö kommun. Under 2015 tog man emot 34 vuxna och 19 barn. Tidigare ca 20 per år. Prognosen för 2016 är 104 personer (vuxna och barn) samt 32 ensamkommande ungdomar. Flertalet kommer från Afghanistan, Syrien och Somalia. Huvudcentra för många aktiviteter är Sundsgården på Färingsö, där ett flertal familjer och ensamkommande pojkar inkvarterats. Där finns möjlighet för många olika sätt att utveckla kurser, t ex dans, studier mm. Här kan Ekerö kommun ge stöd till föreningar som har ett projekt. Andra aktiviteter har genomförts, som skidåkning med utlånad utrustning, välkomstmöten och matchningar för vidare kontakt. "Syrerika Sverige" är ett annat projekt där volontärer tar med de unga pojkarna ut i naturen, typ hajk. Även simskola finns på förslag.


Deltagarna presenterades och gav en kort information om sin organisation och vad de kunde
bidra med, därefter gruppindelades deltagarna för att senare redovisa sina förslag.
Frågor som ställdes var: Vad vill de nyanlända ha av samhället. Vilka aktiviteter kan de olika grupperna bidra med. T ex språkcaféer, transporterhjälp, biblioteksmöte, matlagningskurs.
Ett förslag är att ha en gemensam aktivitetskalender och samordna alla förslag, samt att bilda ett nätverk med alla närvarande.

Ett antal samtalsgrupper skapades där man kunde bolla idéer med varandra och ge varandra tips. Ylva och Gunnel deltog i ett flertal av dessa grupper.

Vad som är relevant för Ekerö Soroptimistklubb, är att delta i språkcaféer, biblioteksträffar, och även att ta med de kvinnor vi fått kontakt med, som vänträff, på arrangemang i kommunen och i stan. Det kan tilläggas att Röda korset startar upp ett språkcafé i mars och vill gärna ha volontärer från andra håll som kan hjälpa till.

En uppföljning av utbildningen kommer att ske den 5/4 2016 på Ekebyhovs slott där Ylva och Gunnel kommer att delta.

  0 Kommentarer