Soroptimistklubbars blogg

Givande möten på årets Bokmässa

Publicerat torsdag 3 oktober 2019 kl: 18:27 Ingrid Franzon
okt 2019

Det blev många givande möten med besökare från hela Sverige när Soroptimisterna deltog på årets Bokmässa på Svenska Mässan i Göteborg. De personer som visade intresse för vårt arbete med att göra skillnad för flickor och kvinnor kommer vi att kontakta under hösten för eventuellt samarbete eller medlemskap.

Demonstration av Sverige-unionens Solvatten-projekt på Bokmässan. Solvatten består av en plastbehållare som renar förorenat vatten genom solens ultravioletta strålar och värme. Plastbehållarna delas ut till behövande familjer i Afrika och Nepal.

Ingrid Franzon, 
Göteborg-Bohus Soroptimistklubb

  1 Kommentarer

Träffa Soroptimister på Bokmässan i Göteborg!

Publicerat måndag 23 september 2019 kl: 19:46 Ingrid Franzon
sep 2019

Soroptimisterna deltar på Bokmässan, Nordens största mötesplats för det skrivna ordet, på Svenska Mässan i Göteborg.

Den 26/9 kl. 11-13 och den 27/9 kl. 9-13 finns vi på plats. Hitta oss i Sveriges Kvinnolobbys monter på Plan 1, monter C 00:19.

Ett av årets teman är jämställdhet. Vi berättar vad Soroptimisterna står för och vilka projekt vi arbetar med för att göra skillnad för flickor och kvinnor.

Ingrid Franzon
Göteborg-Bohus Soroptimistklubb

  0 Kommentarer

Glasögon skänks till kåkstad i Sydafrika

Publicerat torsdag 24 januari 2019 kl: 20:57 Ingrid Franzon
jan 2019

Strax före jul skickade Göteborg-Bohus Soroptimistklubb iväg 186 par glasögon till personer i kåkstaden Kayamandi utanför Stellenbosch i Sydafrika. 

 

Glasögonen anpassas till mottagarnas individuella synproblem tack vare engagerade optiker och volontärer. Vi hoppas att vår insats förbättrar möjligheterna för flickorna och kvinnorna i kåkstaden att ta till sig kunskap och utvecklas. Glasögonprojektet har pågått i flera år, se bilder här från utdelningen våren 2018: 

 

  2 Kommentarer

Soroptimister skänker glasögon till Sydafrika

Publicerat tisdag 3 oktober 2017 kl: 20:45 Ingrid Franzon
okt 2017

En Soroptimistsyster berättar hur de insamlade glasögonen kommer till nytta: "Det är en spännande upplevelse när glasögonen provas ut i en kyrka i en av Sydafrikas kåkstäder. Kyrkan är full av förväntansfulla människor och ljudnivån är hög när en efter en blir lycklig innehavare av glasögon. Det är fantastiskt att vara med när någon som knappt såg alls får en aha-upplevelse."

 

Vilken bra insats dessa optiker gör! Ett stort tack till dig som bidrar med avlagda glasögon! Stort tack också till de optiker i Sverige som förutom bestämning av glasögonstyrka bidrar med fina glasögonfodral och putsdukar som är mycket populära bland mottagarna. 
Göteborg-Bohus Soroptimistklubb

 

 

  

  2 Kommentarer

Varför vara Soroptimist?

Publicerat söndag 3 september 2017 kl: 17:51 Ingrid Franzon
sep 2017

Det finns massor av anledningar att vara Soroptimist! Läs här vad vi i Göteborg-Bohus Soroptimistklubb kom fram till när vi hade vår workshop om medlemsrekrytering i våras. 

 

Våra svar på fråga 1: Varför vill man gå med i en Soroptimistklubb?

 • Man vill göra skillnad för flickor och kvinnor
 • Man vill hitta och känna gemenskap med likasinnade
 • Man är intresserad av personlig utveckling
 • Man vill få större medvetenhet om andras miljöer internationellt
 • Det  är lättare att uträtta något tillsammans än som ensam individ – flera är starkare än en
 • Man vill träffa olika slags människor med yrken som man inte träffar i sin vanliga vänkrets
 • Man vill träffa personer med annan bakgrund än sin egen
 • Man är intresserad av föreläsningar
 • Man vill dela med sig av sin egen kunskap och erfarenheter
 • Man vill kunna vara med och påverka i världen och inte bara prata
 • Man vill göra något eget, utanför sin familj
 • Man är ny i stan och vill lära känna nya människor
 • Det finns mer tid för engagemang i ideellt arbete när barnen blivit större

 

Våra svar på fråga 2: Vad är det som gör att medlemmar stannar kvar i klubben?

 • Vi ser till att jobba med projekt som har en startpunkt, tydlig målformulering om vad man vill uppnå och att slut
 • Vi har struktur på mötena – det ska inte bara vara kafferep
 • Vi känner starkt systerskap och gemenskap
 • Vi gör saker – inte bara pratar/påverkar genom att handla
 • Vi lär oss mycket om olika saker – utvecklas som person
 • Vi fungerar som en familj för den som inte har någon egen familj
 • Vi känner vänskap och gemenskap

 

Våra svar på fråga 3: Vad kan just du göra för att bidra till att vår klubb får fler medlemmar?

 • Jag kan berätta om Soroptimisterna på arbetsplatsen och bland vänner
 • Jag kan berätta om intressanta soroptimistprojekt
 • Jag kan se till att vi jobbar med intressanta projekt som lockar nya medlemmar och berätta om dem
 • Jag kan bjuda in gäster
 • Jag kan se till att vi startar nya projekt
 • Jag kan anlita föredragshållare som skulle kunna bli medlemmar
 • Jag kan ta kontakt med nyinflyttade
 • Jag kan fånga upp kvinnor som inte längre får vara med i Round table av åldersskäl
 • Jag kan vara aktiv i sociala medier
 • Jag kan jobba för att vi ska bli mer synliga – sprida broschyrer om solvattenprojektet,  delta i VårRuset i Soroptimisternas namn/stå på VårRuset och dela ut information
 • Vi kan arrangera ett större Öppet hus
 • Jag kan tipsa om andra klubbar till vänner/kontakter i andra städer
 • Jag kan prata om Soroptimisterna, sprida info

  3 Kommentarer

GOTT NYTT SOROPTIMISTÅR

Publicerat tisdag 27 december 2016 kl: 16:47 Christine Safi-Roslund
dec 2016

Så skönt att min gästsäng kunde frigöras från avlagda mobiltelefoner precis innan jul och bereda sängplats åt ett av barnbarnen från Lund. Ännu skönare är det att bidra till att gamla mobiltelefoner tas om hand för återvinning och att detta hjälper till att arbeta mot barnäktenskap och könsstympning i Egypten.

Under hösten har jag på Aftonstjärnans teater och bio på Lindholmen, i Göteborgs Folkdansvänner och i Älvsborgs kyrkas projektkör samlat in gamla mobiltelefoner. Den 21 december gick 51 telefoner via Plan Sveriges försorg vidare.

Göteborg-Bohus Soroptimistklubb har också samlat in avlagda glasögon, som vår tidigare medlem Eva Aulin, nu i Malmö-Limhamnsklubben, tar med sig till Sydafrika för att ett antal människor där skall kunna se livet lite klarare. Jag tror att hon fick närmre ett 100-tal häromdagen. Tyvärr inser jag nu att jag givetvis borde ha fotograferat allt detta som tagit plats i mitt arbetsrum - men julstöket tog överhanden. Tack alla som bidragit till detta.

Jag vill passa på att önska er alla Kära Soroptimistsystrar i landet ett riktigt GOTT NYTT SOROPTIMISTÅR. Låt oss alla hjälpas åt att förbättra villkoren för i synnerhet flickor och kvinnor och att utvidga soroptimismen i Sverige.

Christine Safi Roslund

Vicepresident i unionsstyrelsen

  1 Kommentarer

Göteborg-Bohus soroptimister på Lindholmens kulturdag

Publicerat tisdag 13 september 2016 kl: 14:54 Christine Safi-Roslund
sep 2016

Göteborg-Bohus Soroptimistklubb deltog i Lindholmens kulturdag i Göteborg den 10 september. Vår klubbsyster och tillika sekreterare Cecilia hade tryckt upp en fin affisch för att väcka intresse över vad vi soroptimister kan göra.

Solvattendunken var med och fick stor uppmärksamhet. Vi till och med sålde en dunk och en 60-åring fick ett gåvobrev. En låda för mobiler fanns på plats. Det gavs inga mobiler under dagen men intresserade fick veta att en låda för mobilinsamling kommer att finnas på Aftonstjärnans biokvällar varje måndag och tisdag under hösten. Vi talade med många intresserade kvinnor - männen var mycket intresserade av Solvatten. Några direkt nya gäster och presumtiva medlemmar gav nog inte dagen, men vi tror att den här typen av arrangemang hjälper oss att göra Soroptimismen mer synlig framöver.

  1 Kommentarer

VI MÅSTE GÖRA NÅGOT - NU!

Publicerat torsdag 14 januari 2016 kl: 18:32 Christine Safi-Roslund
jan 2016

Det har väl inte undgått någon om alla ofredanden, våld och brott mot kvinnors integritet som kommit i dagen den senaste tiden. Det är händelser som är djupt chockerande och som gör oss alla ledsna och förbannade! Nu måste vi handla, inte bara prata om och förfasas över det som sker mot hälften av världens befolkning - kvinnor.

I min klubb, Göteborg-Bohus Soroptimistklubb, tog vi upp frågan efter vårt ordinarie januarimöte. Vi var alla ganska eniga om att vi måste HANDLA. I första hand kan vi ta kontakt med organisationer som bland annat arbetar förebyggande med dessa frågor - FATTA, Realstars och liknande organisationer. Jag tycker personligen att vi soroptimister borde kunna agera samfällt. 

Vi som kvinnor, i privata sammanhang, på våra arbetsplatser och inte minst i vår egen soroptimistorganisation, bör kunna agera och ställa mer krav på samhället - och på oss själva. Det är inte acceptabelt att någon enda flicka eller kvinna skall utsättas för någon form av kränkning eller våld. Det är viktigt att poängtera, att det inte handlar om att det enbart är vissa grupper som tillåter sig att tafsa på och utföra kränkningar och våldshandlingar mot kvinnor. Det handlar inte om rasism. Givetvis är det långt ifrån alla pojkar och män som kommer till vårt land har med sig värderingar om att kvinnor - och kanske särskilt kvinnor som klär sig annorlunda än de är vana vid - inte är värda att respekteras, får skylla sig själva eller dylika tillmälen. Många av oss kvinnor som är födda och uppväxta i Sverige, som gått i "helsvenska" skolor i Sverige har sett och upplevt tafsanden, kränkande ord och handlingar och direkt våld i olika sammanhang. Svenska män går inte fria. Men vi får aldrig dra alla över en kam - vare sig det är en svensk man, en invandrare, en flykting.

Det är viktigt att vi är tydliga - i alla sammanhang; i skolor, på arbetsplatser, i förenings- och nöjesliv, i samhället överhuvudtaget - med att fostra och utbilda alla, från tidig ålder att respektera alla människors värdighet, flickor som kvinnor, pojkar som män, att arbeta för att förändra attityder och mönster i samhället. Vi som kvinnor måste höja rösten när vi utsätts för handlingar som kränker oss - såväl på hemmaplan som offentligt. 

Vi måste ALLA våga tala om vad som gäller, tydliggöra att alla är skyldiga att lyda landets lagar. Vi måste VÅGA vara extra TYDLIGA mot dem som kommer från kulturer med andra traditioner. DET är ett värdigt sätt att INTEGRERAS i vårt samhälle PÅ LIKA VILLKOR.

  0 Kommentarer