Soroptimistklubbars blogg

Vad har Soroptimist International of Europe (SIE) med Norrköpings Soroptimistklubb att göra?

Publicerat fredag 10 januari 2020 kl: 08:54 Sara Nilsson
jan 2020

Hur kan vi förstå vår koppling till Europafederationen (SIE) och till Soroptimist International (SI)? Det är så lätt att tro att vårt arbete i klubbarna sker på uppdrag av europafederationen genom deras tvåårs-teman som just nu är ”We Stand up for Women” och på den högsta nivån i vår organisation (SI) heter det ”The Road to Equality”, vägen till jämlikhet.

 

Jag brukar tänka att utan klubbar och klubbars arbete finns det inte behov av en union ej heller en federation. Arbetet vi gör tillsammans, är ett arbete vi gör för att vi vill göra skillnad till förmån för kvinnor och flickor och inte för att vi vill göra som andra säger till oss vad och hur vi ska göra det. Med det sagt är klubbarna och deras arbete det allra viktigaste och Jan Carlzons (känd tidigare VD vid SAS) upp och nedvända pyramider utgör beskrivande bild för organisation. Botten på pyramiden är arbetet alla soroptimisters i klubbarna gör, det är det som utgör kärnan och grunden i det vår organisation, vad den avser att uppnå och vad den står för. Därför behöver allt ledarskap och alla insatser främja klubbarnas arbete varpå botten är också toppen! Utan klubbarnas engagemang och arbete skulle det inte komma några krav och förväntningar från vare sig Europafederationen eller Soroptimist International, de skulle helt enkelt inte existera.

 

Syftet med den styrning som trots allt kommer kan ses som ett stöd och som en hjälp. Den svarar på frågor som vad det är som skiljer vår organisation från andra organisationer, vad det innebär att vara en soroptimistisk klubb. Styrningen hjälper oss att få större positiv påverkan på olika samhällsutmaningar genom att flera hjälper till och gör det samtidigt. När fler ögon ser och fler händer bidrar samtidigt och när vi gemensamt ställer oss upp och kräver att kvinnors liv och möjligheter ska få utrymme, då slår vi igenom en samhällelig brusmatta och möjliggör påverkan både lokalt och nationellt. Ibland hela vägen till FN där vår organisation får påverka genom att Soroptimist International har något som heter konsultativ status. Konsultativ status innebär att vi inte bara tillfrågas om kvinnors och flickors levnadsförhållanden i olika frågor men också kan kräva att bli hörda på.

 

Hur vet man vad man ska säga om man arbetar som språkrör för soroptimister i FN? Hur vet man vilka utmaningar som kvinnor står inför och som FN måste adressera? Det vet men genom att klubbarna väljer att berätta om att de gör. Hur berättar en klubb vad de ser för samhällsutmaningar, vad man gjorde för att bidra till verklig skillnad för kvinnor och flickor och hur det gick? Jo, det ska klubbarna göra genom att skriva en programfokusrapport (PFR). När klubbarna väljer att skriva dessa går det att sammanställa en ögonblicksbild av läget i världen från soroptimistisk synvinkel och det är en viktig bild i arbetet med mänskliga rättigheter för kvinnor och flickor.

 

I Norrköpings soroptimistklubb har man under ett par år arbetat med att hjälpa kvinnor från Somalia och Syrien att komma in i det svenska samhället och uppnå den frihet som bara ett språk och ett arbete kan ge. Ekonomisk självständighet är ett skydd mot många ojämställdhetsproblem, bland annat ett skydd mot risken att behöva stanna med en man som utövar våld mot både dig och era barn.

 

Norrköpings Soroptimistklubb har valt ett helhetsgrepp och att arbeta långsiktigt. Några av klubbens medlemmar genomför språkträning varje vecka men kvinnor från Somalia som är analfabeter. Flera av kvinnorna har knäckt läskoden tack vare goda relationer och systematik. Samtidigt erbjuder andra systrar läxhjälp till barn till nyanlända, eller är kulturkompisar vilket innebär att man konsumerar kultur tillsammans.

 

Språket är centralt för att lära känna en kultur och som komplement till språkträningen genomför klubben matlagning hemma hos en syster för att ge plats åt det sociala och värmande goda. I syfte att stärka de syriska kvinnornas position på arbetsmarknaden har några av dessa parats ihop med medlemmar i klubben som har motsvarande yrke som de hade i Syrien. Genom detta får den nyanlända kvinnan möjlighet att träna på den del i svenskan som hör hennes yrkesprofession till.

 

Jag vet inte om Norrköpings soroptimistklubb satte sig runt ett bord för att diskutera vad de skulle göra med utgångspunkt från tvåårs-temat för Europafederationen, jag tror inte det. Jag tror att kvinnorna i klubben hade ett engagemang och ett sammanhang där de kunde verka som medmänniskor och som kvinnor med en yrkesprofession.

 

För de som undrar, ligger Norrköpings Soroptimistklubb och deras arbete i linje med SIE biennium-We stand upp for women? Det gör de och i mycket hög utsträckning!

 

Enligt SIE Strategi 2019 – 2021 som Anna Wszelaczynska, SIE President 2019-2021, har lagt planen ska vi soroptimister i Europa stå upp för kvinnor/Stand up for Women genom att verka för och arbeta med utbildning och mentorskap till förmån för dem som har det allra svårast att få tillgång till det, kvinnor och flickor. Strategin bygger på Agenda 2030 och de globala målen för hållbar utveckling där den viktigaste ledstången i agendan är att inte lämna någon kvar, leave no one behind. Det gör inte Norrköpings soroptimistklubb, de ger för att de vill och för att de kan, och som dom gör det.

 

Nu hoppas jag att de väljer att skriva en programfokusrapport så att resten av världen får ta del av deras kunskap och erfarenheter och på samma gång fortsätta att ge Europafederationen ett existensberättigande.

 

 

 

 

 

 

 

 

  2 Kommentarer

Användningen av Solvatten bidrar till att uppfylla de 17 mål för hållbar utveckling som FN fattat beslut om.

Publicerat måndag 16 november 2015 kl: 20:00 Margaretha Sjögren
nov 2015

Solvatten har erhållit UNFCCC Light House Award

på grund av att Solvatten kan bidraga till att realisera FN:s agenda 2030 för global hållbar utveckling

This September, the United Nations is promoting a new sustainable development agenda by encouraging countries to adopt a set of global goals to end poverty, protect the planet and ensure prosperity for all.

No Poverty: Solvatten tackles some of the underlying factors that keep people in poverty. It improves health and productivity; it saves money and time, therefore it helps people lift themselves out of poverty.

No Hunger: Poor hygiene and lack of safe water play a big role in leading to and exacerbating malnutrion among children especially. Solvatten directly tackles water and hygiene related diseases, such as intestinal worms. The heated water makes the transition from breastmilk easier and less risky.

Good Health: Since Solvatten can reduce the incidence of diarrhoea and other waterborne diseases among users, and especially in children, many lives can be saved. Using Solvatten keeps the poverty related diseases away. Safe water and improved hygiene practices will reduce vulnerability to the major infectious diseases.

Quality Education: Good health makes time for school. So will easing the heavy load for children to provide the household with firewood and water from distant water sources. Globally 300-400 million days of schooling are missed because children have diarrhoea. 

Gender Equality: When parents in developing countries have insufficient money for school fees, they often send the boys to school, and not the girls. The time and money saved by replacing use of solid fuels  will provide time for income-generating activities and give more girls the opportunity to go to school. Women are saving up to 3 hours a day when using Solvatten. Less time spent on finding fuel in unsafe locations means less exposure and incidence of gender-based violence. 

Clean Water and Sanitation: Apart from being a technology that purifies water to the highest level of WHO guidelines for safe water, Solvatten also recognizes the importance of heated water for hygiene and health.

Renewable Energy: Solvatten runs on 100% green power, the sun.

Good Jobs and Economic Growth: Solvatten will provide time and opportunity for income-generating activities. Fewer sick days means fewer days without work and pay, while every extra year in school means higher income as an adult. Solvatten also provides its users with business opportunities, as it increases the quality of the goods (e.g. milk) or services (e.g hairstylists) they provide

Innovation and Infrastructure: Solvatten is an innovative technology bridging humanitarian aid and development while recognizing and utilizing the water-energy nexus, leading to resource efficiency.

Reduced Inequalities: Hot and cold water from a tap at home is a distant dream for more than a billion people. Equality means equal access to the basics that create a dignified life.

Sustainable Cities and Communities: Solvatten provides a sustainable clean energy and water solution that is environmentally friendly and carbon neutral, it provides for a safer and cleaner community. Being energy and water efficient, Solvatten eases the pressures that increasing urbanization puts on energy and fresh water supplies. It also makes urban communities less vulnerable to utility service cuts and water-related disasters.

Responsible Consumption: Solvatten improves water, energy, and time efficiency.

Climate Action: Over 800 million households worldwide currently use solid fuels. For every one of these households CO2 emissions could be reduced by 1 ton per year if they changed from heating/boiling with solid fuels to using Solvatten

Life Below Water: Through reducing CO2 emissions, Solvatten reduces ocean acidification which negatively impacts ocean ecosystems.

Life On Land: Since 2009, Solvatten has reduced the need to burn over 1,000 hectares of forest.

Peace and Justice: People have to coexist with very few resources which can lead to conflicts over water and fuelwood. Going solar with SOLVATTEN is helping to drive down conflict by reducing people’s need for fuel, water and helping to build healthier families and communities.

Partnerships for the Goals: Solvatten engages people, organisations and other companies throughout the world. This is creating awareness, practical action and business opportunities locally and internationally. We work through partnerships that span the private sector, the not-for-profit sector and academia. What's more, we do not work in developmental silos - but bridge health, energy, environment, economic and gender empowerment, disaster relief and development issues for a cross-sectoral approach.

 

  0 Kommentarer