Soroptimistklubbars blogg

Elefanten i rummet

Publicerat onsdag 15 mars 2017 kl: 00:58 Sara Nilsson
mar 2017

Temat för CSW61 är ”Women´s economic Empowerment in the changing World of work”, syftar på, fritt översatt, att en kvinna ges möjlighet att vara sin egen lyckas smed i arbetslivet. Det vill säga i en arbetskontext fri från diskriminering och våld och här ges våra urfolk runt om i världen särskilt fokus som på grund av kolonialiseringen idag har särskilda utmaningar att tackla i arbetslivet.

 

Kvinnor och män från hela världen har rest till New York för att delta i CSW61. Den gemensamma nämnaren är att vi delar visionen om jämställdhet som vägen framåt, att vi vill förändra världen från vad den är i dag till något bättre och att vi avser påverka våra egna stater att arbeta tillsammans med oss i detta. Idag kanske mer än någonsin utmanas vårt arbete för mänskliga rättigheter i enlighet med FNs 17 hållbarhetsmål. För att nämna några exempel från Sverige kan nämnas att det från politiskt håll diskuteras om svenskar före flyktingar skall få arbeta med de så kallade okvalificerade arbeten eller det faktum att vi inte tillämpar lika lön för lika arbete eller att arbetsplatserna inte är fria från diskriminering och sexuella trakasserier.

 

Veckan inleddes med att ta del av de problemformuleringar som finns och det arbete som görs av ett antal digniteter från FN och civila organisationer. Riktningen framåt enligt dem är bland annat att aldrig ta de unga för givet utan involvera dem i arbetet med jämställdhet, ta faran med stereotyper på allvar, ställa krav på våra chefer och folkvalda ledare att engagera sig i jämställdhetsarbetet och sist men absolut inte mints, förändra det sätt som världsekonomin fungerar.

 

Vi är alltså samlade i New York, USAs inofficiella huvudstad och pratar om kvinnors och flickors mänskliga rättigheter. Och vi har en elefant i rummet. USA tillsammans med Ryssland är den stat som i närtid gjort betydande inskränkningar i kvinnor och flickor mänskliga rättigheter, och jag funderar över hur mycket respekt jag skall visa de delegater som är från USA i det att jag vill problematisera deras politiska ledning. Det är då det är sunt att ha perspektiv på saker och ting. Det är nog bra mycket bättre att jag fokuserar på att påverka livet för de kvinnor och barn som är offer för människohandel för sexuella ändamål än sårade känslor.

  1 Kommentarer