Soroptimistklubbars blogg

Motala Soroptimistklubb Augusti månadsmöte

Publicerat torsdag 19 september 2019 kl: 09:39 Kerstin Pedersen
sep 2019

 Program:Markus Egnell och Julia Hultebring från Borens IK berättade om klubbens projekt ’Future Veneras’ och ’Ostoppbar’

Man jobbar med jämställdhet, respekt och kamratskap. Mycket spelträning på egna villkor. Fotboll förenar och ger förutsättningar för idrottande hela livet.

Klubbens vision

’Något för alla-hela livet’ följ strömmen till Boren!

Future Veneras- tjejer

Lattja med oss-killar

Tjejerna är välkomna utan anmälan till träning på Zederslundskolan, fredagskvällar.

Veneras är efternamnet på en tjejspelare som spelat i Boren tidigare.

Hon är en förebild för tjejerna. Man jobbar med att stärka deltagarnas självkänsla, självförtroende och välbefinnande med fotbollen som verktyg.

Fotbollstjejer i klubben ställer upp som ledare.

De har fått pris för sin verksamhet på Motalagalan.

 

Ostoppbar

Ett projekt där man jobbar aktivt för att få en jämställd förening och kunna förändra rådande normer som rör dam och tjejfotboll.

Man pratar om kraftfulla, coola och starka tjejer

Berömma personliga egenskaper- inte utseende

Skapa förebilder etc

 

Tillsammans reser de och ser på fotboll, LFC. Följde VM på sociala medier och ser matcher tillsammans.

 

Julia Hultebring och Magnus Egnell från Borens IK flankeras av Maj Hultin och Solveig Jansson från Motala Soroptimistklubb

Catharina Gunnarssonr tackar våra föreläsare 

 

  2 Kommentarer