Soroptimistklubbars blogg

In memoriam

Publicerat torsdag 14 januari 2021 kl: 09:57 PiaMaria Finn Hansson
jan 2021

 

In memoriam

Vår Syster och hedersmedlem Christina Höij även kallad Pia, har avlidit efter en tids svår sjukdom. Hon var bosatt på Trombonvägen 8 i Hunnebostrand. Kärleksfulla tankar följer hennes make Robert med barnen Magnus, Ulrika och Malin med familjer.

Christina tillhörde Sotenäs Soroptimistklubb, som hon startade och lade grunden till den 16 mars 1985, då samlades det 18 damer hemma hos Christina. Sex av dessa är fortfarande  medlemmar i klubben. Christina var som aktiv yrkeskvinna med och bildade klubben och var klubben trogen ända till sin död. Mildred Helsing ledamot i Sverigeunionens Extensionkommitté informerade om Soroptimisternas ändamål och syften. Gudmor blev Lillemor Dahlberg från Mölndal-Göteborgs Soroptimistklubb och till sin hjälp hade hon president Ragnhild Selstam från Vänersborg-Trollhättans Soroptimistklubb, mötet beslöt att bilda en klubb, med namn Sotenäs Soroptimistklubb med säte i Hunnebostrand. Klubben valde Christina Höij till klubbens första president, så den 23 augusti 1986 chartrades Sotenäsklubben och har sedan dess varit verksam.

Fina, tjusiga, glada, vänliga, pålitliga, vänfasta, vältaliga och hjälpsamma Christina ”Pia” finns inte längre bland oss. Hon var aktiv i klubbens liv och utveckling. Christina har varit yrkesverksam som Kemiingenjör senare kamrer på familjens stenhuggeri Bohus-Sten.

Det har varit en stor ära att i över 30 år fått vara Syster till Christina ” Pia” Höij. Vi önskar henne vila med Syster Kjerstin Danielssons ord:

” Lyd ett gott råd. Bli inte för duktiga. Då får ni bara klara allting själva. Göm undan lite av Er duglighet, så Ni har, när det verkligen behövs”

 

                Sotenäs Soroptimistklubb gm PiaMaria

             

 

 

  0 Kommentarer

Mastersuppsats om Soroptimismen

Publicerat onsdag 6 januari 2021 kl: 16:27 Gunnel Barkeby
jan 2021

I stadgekommitténs pågående arbete har vi träffat på denna högintressanta avhandling i genuskunskap som handlar om Soroptimismen och är baserad på bl.a. intervjuer med medlemmar i den Svenska unionen. 

 http://www.diva-portal.se/smash/get/diva2:1450119/FULLTEXT01.pdf,

Den är från Södertörns högskola och tar bl.a. upp relationen mellan Federationen kontra Unioner samt Klubbar och att det upplevs att Federationen kommer med alltmer betungande påbud på Unioner och klubbar. Den är från 2011 men käns ändå aktuell

Hälsar stadgekommittén genom BIrthe Ryder

  0 Kommentarer