Soroptimistklubbars blogg

När det kör ihop sig finns systrar!

Publicerat måndag 12 juni 2017 kl: 18:04 Sara Gagge
jun 2017
Återlämnande av barnbarnen till deras föräldrar som fått några dagar på egen hand skulle ske smidigt på Nationaldagen. Tåg mellan Kalmar och Malmö brukar rulla fint, men i Hässleholm blev det totalstopp. Strömlöst söderut, trötta barn och mormor. Kaos och inga ersättningsbussar på stationen. Jag behöver inte orda mer, jag tror fler som brukar åka sträckan har upplevt situationen. Nu var det inte infrastruktur jag skulle fördjupa mig i utan Soroptimister och systerskap. Allt ordnade sig väl, barnens föräldrar kom i bil och hämtade sina små och jag som skulle till jobbet i Växjö nästa dag såg ingen större vits att åka med till Malmö och riskera få svårt att ta mig norrut då.
Ringer såklart SI Hässleholm och frågar om någon syster har nattlogi. Tack Mihaela Aquelius för telefonjour en helgdagsafton.
Tack Ingrid och Björn för er gästfrihet. Nu rullar tåget mot Växjö och jag har sovit gott i vacker Göingebygd. Frågan är fri, och det går ju att bjuda igen.

Catherine Hessel Westling
SI Kalmar

  0 Kommentarer

Gårdsloppis i stadsdelen Östanfors i Falun

Publicerat söndag 11 juni 2017 kl: 17:06 Marianne Westman
jun 2017
Ihållande regn stoppade inte de entusiastiska systrarna som sålde böcker och informerade om två av Soroptimisternas projekt. Dels det egna, prisbelönta lokala projektet, "Stöd till mammor och barns som hastigt hamnar i skyddat boende" , samt det nationella projektet  "Solvatten".

  2 Kommentarer

Loppis i Östanfors Falun

Publicerat fredag 9 juni 2017 kl: 19:37 Marianne Westman
jun 2017

  0 Kommentarer

Sakråd 2 juni med barn-, äldre- och jämställdhetsminister Åsa Regnér om årets CSW (Commission on the Status of Women).

Publicerat söndag 4 juni 2017 kl: 18:35 Sara Nilsson
jun 2017

Organisationer som deltog i CSW 61 inbjöds till sakråd med barn-, äldre- och jämställdhetsminister Åsa Regnér om årets CSW  som ägde rum 13 – 24 mars. Mötet hölls på Regeringskansliet och syftet var att utvärdera arbetet inför- under och efter CSW med de organisationer som deltog.

 

Deltagande organisationer förutom Soroptimisterna var Futebol dá força, Sveriges Kvinnolobby, Unizon, Sametinget, Riksdagens arbetsmarknadsutskott, Riksdagens arbetsmarknadsutskott, Fredrika Bremer Förbundet, Roks, Sveriges Kommuner och Landsting, Hungerprojektet/Flickaplattformen och Utrikesdepartementet.

 

Mötet inleddes med en kort presentationsrunda och Regnér redogjorde kort för hennes upplevelse av CSW. Sammanfattningsvis valde Regnér att berätta om den generella utvecklingen med starkare motstånd och behovet av utökat samarbete med andra nationer, inom och utom EU. Motståndet som resulterat i mer svaga skrivningar i ”Agreed Conclusions” avseende kvinnor och flickors sexuella och reproduktiva hälsa och rättigheter. Motståndet finns bland konservativa stater och religiösa samfund och deras påverkansarbete är välordnat och välfinansierat.

 

Mina slutsatser:

Om Sverigeunionen av soroptimistklubbar avser bidra till CSW 62 behöver vi

-bidra till utkastet för förhandlingstexten och det görs genom att läsa utkastet som kommer från CSW i oktober i år och i samarbete med Kvinnolobbyn lyfta fram formuleringar vi anser har betydelse för kvinnor och flickors bästa.

-Delta i de förmöten till CSW 62 som hålls av antingen Socialdepartementet eller Kvinnolobbyn eller av båda.

-Om någon från Svenska soroptimister åker, sätta oss in i Advocacy Resource Pack  kommer från våra lobbyister i FN (HQ).

-Om vi har delegat på plats kan det vara viktigt att denne deltar om svenska delegationen bjuder in till samtal på plats.

  5 Kommentarer