Soroptimistklubbars blogg

Januarimöte 2017

Publicerat lördag 31 december 2016 kl: 14:00 Marianne Westman
dec 2016

Januarimöte 2017

Vi startar det nya året med att följa upp vår ena stipendiats arbete inom 'För Falun i Falun'. Carla Dahlberg berättar om  julklappsutdelning och 'gratisloppis' i december, samt  hur arbetet fortgår inom föreningen. Föreningens ordförande, tillika vår klubbsyster, Susanna Karlevill, berättar om sitt engagemang i föreningen.

 

Vår president Kerstin Fischer gjorde en resa till Kenya i november 2016, för att hälsa på sitt fadderbarn genom PLAN international. Hon berättar om sin resa och om sina intryck av PLAN:s arbete i landet.

  0 Kommentarer

Sotenäsklubben önskar Gott Nytt År

Publicerat onsdag 28 december 2016 kl: 16:00 PiaMaria Finn Hansson
dec 2016

December månadsmöte med tema "Julfest"  hölls i badhuset Ulebergsnamn, lokalen fylld av goda glöggdofter, julmaten stod framdukad och julklappsbordet bara väntade på att fyllas med alla fina paket, kort sagt! Julstämningen var på topp. Vi började som "vanligt" med obligatorisk ljuständning med efterföljande Soroptimistsången " Om jag en Syster hjälpa kan" därefter hade vi mötesförhandlingar.

Vi tillönskar nu ALLA SYSTRAR GOTT NYTT ÅR

och så ses vi ALLIHOPA på Unionsmötet i april....

Glöm inte att anmäla dig !

  1 Kommentarer

GOTT NYTT SOROPTIMISTÅR

Publicerat tisdag 27 december 2016 kl: 16:47 Christine Safi-Roslund
dec 2016

Så skönt att min gästsäng kunde frigöras från avlagda mobiltelefoner precis innan jul och bereda sängplats åt ett av barnbarnen från Lund. Ännu skönare är det att bidra till att gamla mobiltelefoner tas om hand för återvinning och att detta hjälper till att arbeta mot barnäktenskap och könsstympning i Egypten.

Under hösten har jag på Aftonstjärnans teater och bio på Lindholmen, i Göteborgs Folkdansvänner och i Älvsborgs kyrkas projektkör samlat in gamla mobiltelefoner. Den 21 december gick 51 telefoner via Plan Sveriges försorg vidare.

Göteborg-Bohus Soroptimistklubb har också samlat in avlagda glasögon, som vår tidigare medlem Eva Aulin, nu i Malmö-Limhamnsklubben, tar med sig till Sydafrika för att ett antal människor där skall kunna se livet lite klarare. Jag tror att hon fick närmre ett 100-tal häromdagen. Tyvärr inser jag nu att jag givetvis borde ha fotograferat allt detta som tagit plats i mitt arbetsrum - men julstöket tog överhanden. Tack alla som bidragit till detta.

Jag vill passa på att önska er alla Kära Soroptimistsystrar i landet ett riktigt GOTT NYTT SOROPTIMISTÅR. Låt oss alla hjälpas åt att förbättra villkoren för i synnerhet flickor och kvinnor och att utvidga soroptimismen i Sverige.

Christine Safi Roslund

Vicepresident i unionsstyrelsen

  1 Kommentarer

Kick off 2017

Publicerat lördag 17 december 2016 kl: 21:07 Lena Lewander
dec 2016

Kalmar Soroptimistklubb bjuder in tidigare gäster och nya gäster på årets första möte.

"KICK OFF"

till Tic-huset tisdagen den 10 januari 2017

Klubbmedlemmar berättar om Soroptimist  internationell, våra vännklubbar,  våra hjälpprojekt. och vad Soroptimisterna betytt för en medlem.

Vi hälsar speciellt gäster välkomna.

  1 Kommentarer

Faluns decembermöte

Publicerat fredag 16 december 2016 kl: 14:13 Marianne Westman
dec 2016

Ett månadsmöte där decembermörkret och den vita snön omslöt oss. Den stjärnklara kvällen med -15 grader utomhus, erbjöd en vacker inramning till klubbmötet! Stearinljusen, julgranen och alla goda systrar skänkte behaglig värme och ljus åt vårt möte. Detta möte hade inte mindre än tre olika insamlingar igång denna kväll.

Samtliga systrar skänkte denna kväll 100 kr i 'Julklapp' till klubbens stöd för kvinnor som söker hjälp på skyddat boende i Falun. 'Julklappen' inbringade 2 000 kr! Dessutom hade de flesta med sig inslagna julklappar till barn mellan 0-18 år (märkta med innehåll och tänkt ålder), att delas ut genom årets stipendiaters (Martina Bergman och Carla Dahlberg) försorg, föreningarna "Hjälptill.nu/För Falun i Falun", till familjer som inte har möjlighet att handla själva. Det blev snabb fullt under granen!

Kvällen inleddes med glögg och goda tillbehör, därefter bjöds risgrynsgröt, julskinka och ost till julvört och knäckebröd. Slutligen väntade ett välfyllt kaffebord, vars godsaker avnjöts medan klubbmötet hölls. 

Flera 'förskräcktes' av den titel programledarna hade gett månadsmötet i december! Alla gillar inte att 'pyssla', men de flesta gillar att handla och det tog kvällens värdinna (tillika programledare) fasta på! Därmed fanns ett utbud av 'pyssel' och goda marmelader och choklad att inhandla. Dessa småsaker inbringade hela 2 100 kr, som skänks till 'Solvatten'!

Denna kväll var fylld av värme, glada skratt och omtanke om medmänniskorna! 

God Jul alla Systrar från Falu Soroptimistklubb!

 

  0 Kommentarer

Julfest i Lundaklubben

Publicerat torsdag 15 december 2016 kl: 15:58 Anita Daun
dec 2016

Lundaklubbens julmöte 12/12 var välbesökt med flera gäster inklusive två sorptimistbarn och en soroptimistmor. Traditionsenligt serverades julbord, det sk "lilla Nissebordet",  och Jeanna Reed från Akademibokhandeln Gleerups i Lund bjöd på bokprat. Hon informerade på ett inspirerande sätt om och förevisade ett fyrtiotal aktuella böcker. 26 elever från Lars-Erik Larssons musikgymnasium inramade julmötet med luciatåg och stämningsfulla julsånger. På detta sätt uppmärksammades också att klubben vunnit tredje pris för Bästa Projekt i Klubb 2016 (medlemmarnas möteskostnad subventionerades med 50 kronor).

Lotteri med ett 30-tal vinster som bl a böcker, handdukar, små väskor sydda av Soroptimistsystrar anordnades. Detta inbringade 2500 kronor, som oavkortat går till 10-decemberfonden, uppbyggnad av skolor i Nepal.

  1 Kommentarer

Manifestation den 25/11

Publicerat torsdag 15 december 2016 kl: 15:47 Anita Daun
dec 2016

Systrar från Lundaklubben deltog i manifestation den 25/11 på FN:s Internationella dagen för avskaffande av våld mot kvinnor i Lund. Ett tio-tal föreningar i Lund och Malmö samarbetade kring detta med Kvinnojouren i Lund som huvudarrangör. Fokus låg på sexköp och människohandel eftersom detta sexuella våld särskilt drabbar miljoner kvinnor varje år. Arrangemanget inleddes med flera föreläsningar som alla angrep olika aspekter av problemet med människohandel och sexköp. Bl a föreläste kriminalinspektören Simon Häggström om gruppen sexköpare och Odile Poulsen som är författare och psykoterapeut om prostitution i Danmark. Efter föreläsningarna genomfördes en ljusmanifestation med tal och körsång. våld mot kvinnor.pdf

  1 Kommentarer

Julfest i Hässleholm

Publicerat torsdag 15 december 2016 kl: 13:00 Mihaela Aquelius
dec 2016

På bild Ingrid Severson, president i Hässleholm Sorptimistklubb och Miranda
Foto: Tanne Vermeulen

 

Medlemmarna i Hässleholm Soroptimistkubb träffades för sedvanlig julfirande det här året  hos Elin i Kristianstad. Vi började kvällen med invigning av en ny medlem, en ung kvinna som heter  Miranda, som nyligen bosatt sig i Sverige och kommer från Holland. Vi fortsatte kvällen med att inmundiga traditionell julmat men hann ägna också tid åt aktuella soroptimist frågor. Tomten tittade också in och alla fick en liten julklapp. Kvällen präglades av härlig stämning och trevlig samvaro.

  0 Kommentarer

Två soroptimister på plats när statssekreterare Pernilla Baralt bjöd in till uppföljningsmöte. Ingegärd Kihlgren (Lidingö soroptimistklubb) samt Sara Nilsson (unionens ena programledare från Luleå Soroptimistklubb).

Publicerat måndag 12 december 2016 kl: 22:22 Sara Nilsson
dec 2016

I februari i år deltog regeringen i dialogmöte med CEDAW-kommittén i Genéve avseende rapporteringsperiod 2006-2016 och kort därefter presenterade kommittén sina rekommendationer till Sverige. Kommittén hade som underlag för dialogmötet den skuggrapport som svenska CEDAW-nätverket tagit fram och där Inge-Gärd Kihlgren och Sara Nilsson bidragit för Soroptimisterna räkning. Det var också dessa två som närvarade vid mötet i Socialdepartementets lokaler i Stockholm.

Statsrådet tackade för skuggrapporten som hen ser som ett viktigt verktyg i arbetet för kvinnors och flickors mänskliga rättigheter. Enligt hen ger CEDAW-nätverket detaljkunskap och tyngd åt arbetet med Kvinnokonventionen som på ett antal plan inte tar några steg framåt. Istället finns det krafter i Europa som i all mening bidrar till att kvinnor och flickor har allt svårare att hävda sina mänskliga rättigheter och detta kan ses i ljuset av de kvinnor och flickor som flyr, lever i flyktingläger eller finns i asylboende i Sverige.

Statsrådet framhåller två så kallade grundbeslut regeringen tagit som bidrar till arbetet med att stärka kvinnor och flickors mänskliga rättigheter. Det första är att regeringen beslutat (13/10) om en strategi för mänskliga rättigheter. Den skall göra arbetet systematiskt och sammanhållet och detta ses som strategiskt viktigt då Sverige vill föregå med gott exempel som medlem i FN Säkerhetsråd. Det andra beslutet är linjen regeringen avser hålla beskrivet i regeringens skrivelse 2016/17: 10 (Makt, mål och myndighet). Där framgår beslutet att inrätta en jämställdhetsmyndighet och däri finns dessutom beskrivningen av den nationella strategin för att arbeta mot mäns våld mot kvinnor.

Mötet inbjöds att skicka med problemformuleringar eller rekommendationer för regeringens fortsatta arbete med Kvinnokonventionen. Nästa formella dialog med CEDAW-kommittén (Genéve) är 2020 men innan dess skall regeringen rapportera hur regeringen arbetar med Kvinnokonventionen avseende asyl och migration, FN resolution 1325 samt kunskapsspridningen av Kvinnokonventionen (2018). 

Jag (Sara Nilsson) valde att föra fram behovet av regeringen att säkerställa konventionens skrivning och arbete och arbetsmarknad. Här valde statssekreteraren att i sitt svar fokusera på behovet att kvinnor med utländsk härkomst måste komma ut i arbetslivet, att de skall få information om deras rättigheter i Sverige med utgångspunkt för Kvinnokonventionen samt vikten av att det arbete vi gör i våra respektive organisationer skall ha en koppling till Agenda 2030 (FN målen). Vidare informerades mötet om att EU kommissionens tema för 2017 är mäns våld mot kvinnor. Under temaåret kommer det att finnas pengar att söka, närmare bestämt sjutton miljoner euro, för att arbeta med temat och detta är något Sverigeunionen kan söka. För klubbarna finns möjlighet till klubbprojekt både att arbeta med mäns våld mot kvinnor, informera om Kvinnokonventionen i största allmänhet men till nysvenskar i synnerhet eller samarbeta med SFI för att möjliggöra att kvinnor kan ta del av undervisningen.

Avslutningsvis tåls att upprepa det Statssekreterare Pernilla Baralt valde att inleda mötet med att säga. Arbetet med Kvinnokonventionen får inte avstanna, inom EU och i resten av världen går det bakåt för kvinnor och flickors mänskliga rättigheter. Vi måste fortsätta kämpa, att kämpa för status quo kan vara en seger i sig. Om vi står stilla riskerar vi backa. Så mina systrar, låt oss fortsätta kämpa. Vi är en röst för kvinnor i världen.

  0 Kommentarer

Orientalisk fest i december

Publicerat torsdag 8 december 2016 kl: 14:05 Lena Lewander
dec 2016
Kalmar klubbens månadsmöte december 2016, ordnades tillsammans med "Damer för damer", en grupp invandrarkvinnor från olika länder som stöttar varandra. Vi serverades ekologik exotisk måltid med representativa rätter från kvinnornas respektive länder. Kvällen avslutades med folkdanser från olika länder där alla kom loss ordentligt.

  0 Kommentarer