Soroptimistklubbars blogg

Föredrag om Kvinnokonventionen och skuggrapporten

Publicerat lördag 22 oktober 2016 kl: 13:05 Karin Vilhelmsson
okt 2016

Onsdagen den 20 oktober träffades Luleå samt Luleå-Gammelstads soroptimistklubbar på Teknikens hus för att där få berättat av Sara Nilsson om CEDAW nätverket, Kvinnokonventionen, varför den behövs samt vad som lyftes fram i skuggrapporten.

Kvinnokonventionen består av 16 huvudartiklar. Sara valde att belysa några av dessa. Föredragen var mycket intressant och Sara visade på ett antal obehagliga sanningar. Det blev väldigt klart för församlingen att det finns en hel del kvar att jobba med i Sverige innan all diskriminering av kvinnor är avskaffat.

En filmsnutt "Tea Consent" på YouTub visar på ett klart och tydligt sätt hur vi borde förhålla oss till viljan att ha sex. Titta gärna på filmen, den är knappt 2 min lång men väldigt talande.

Vi är stolta och glada att tillhöra en organisation som får vara med att arbeta fram en sådan viktig rapport till FN. Skuggrapporten finns att ladda ned på Sveriges kvinnolobby. Lästips.

Vi tackar Sara för detta fantastiska engagemang och mycket intressanta kväll.

Sara Nilsson kvällens föredragshållare.

  0 Kommentarer

En blomma som gör skillnad

Publicerat tisdag 18 oktober 2016 kl: 18:58 Sandra Gonzalez Sköld
okt 2016

Majblomma bild från Majblomman.se

En blomma som gör skillnad!

 

I över 100 år har Majblomman verkat för barnens bästa och varit en aktör för att påverka politiker för att se till att barnen prioriteras. Ska ett barn inte kunna delta i undervisning när familjen inte har råd med glasögon? Det tycker inte Majblomman. Under denna kväll kommer vi att få ta del av Majblommans verksamhet genom Birgitta Roos från Kungsbacka Majblommeförening.

 

Klädinsamling
Vi stöttar Huldas hus genom vår systerklubb i Mölndal. Huldas Hus är ett dagcenter för hemlösa kvinnor.  Så har du varma kläder och skor? De tar vi tacksamt emot.

 

Måndag 14 november på Matverket

(Kraftvägen 2 vid Erikshjälpen) tel. 0300-161 50
Drop-in kl. 18.30-19.00, middag och föredrag (därefter klubbärenden)
Kostnad 160 kr/person (middag ingår i priset!)
Fina priser i kvällens lotteri, där överskottet går till Majblomman.

Anmäl dig redan idag! Skriv till soroptimistkba@gmail.com eller allra senast 10 november. Meddela ev. matallergi. (För klubbmedlemmar gäller avanmälan)

 

Välkommen till en intressant kväll önskar Kungsbacka Soroptimistklubb!

  0 Kommentarer

Solvatten till Shantinagars barn, Kathmandu, Nepal

Publicerat måndag 17 oktober 2016 kl: 19:54 Sara Gagge
okt 2016

Tack till alla systrar i Soroptimisterna för utomordentlig hjälp med det viktigaste som behövs för överlevnad: RENT VATTEN

Föreningen för gatubarn i Nepal verkar bland barn på gatorna i Kathmandu, driver hem för skolflickor och barnhem för yngre barn. Vidare arbetar föreningen aktivt med att återföra barn till anhöriga och möjliggöra för familjer att ta hand om sina barn genom att bekosta skolgång och hälsovård för barnen.

Istället för att arbeta med de stora flockar pojkar som driver runt i Kathmandus turistdistrikt har vi i Föreningen för gatubarn i Nepal valt att fokusera på de barn som lever i slumområdet Shantinagar i Kathmandu. Här lever barn under fullkomligt olidliga förhållanden.  Det gäller både de barn som driver runt men också de som har ett hem i området. Svårast är de dåliga hygieniska förhållandena med bristfälliga toaletter, avsaknad av rent vatten för tvätt och total avsaknad av rent dricksvatten.

De kraftiga monsunregnen cirka tre månader per år gör att Bagmatifloden svämmar över och de sluminnevånare som bor i de nedersta räckorna av skjul lever i vatten och lervälling upp till knähöjd. Det svåraste problemet är att vattenburna sjukdomar frodas i området och de små barnen saknar motståndskraft mot infektioner och riskerar att dö redan efter ett par dagars diarréer. Det innebär att den mest prioriterade gruppen här är familjer med barn under 2 år.


Toalett i Shantinagar

Sluminnevånarna arbetar själva hårt på att förbättra sitt område och under de cirka fem år vi varit verksamma i slummen har också stora förbättringar skett. Fler familjer har kunnat sätta riktiga dörrar i sina bostäder, fler har kunnat mura upp en riktig vägg med betongblock eller tegel, fler har kunnat köpa korrugerad plåt att lägga på taket och det har till och med byggts ett par riktiga toaletter i området.


Bostäder i Shantinagar

För de allra fattigaste och de föräldralösa fortsätter vi vårt program med skolböcker och med matförsörjning så att barnen ska kunna få ett varmt mål mat en eller i bästa fall två gånger i veckan.

Det svåraste problemet att lösa har dock varit tillgången till rent dricksvatten. Vi har under de perioder då föroreningarna är som värst i floden köpt in tankbilar med vatten som kört till gränsen av Shantinagar. Det fungerar men är dyrbart och det är också svårt att kontrollera att det är de allra mest behövande som får rent vatten. Ett annat problem är att vattnet hämtas i smutsiga behållare där man redan haft flodvatten och då finns bakterierna redan där.

Tack vare Sverigeunionen av Soroptimistklubbar kan vi ge Solvatten till 25 familjer med små barn i Shantinagar. Många i området är analfabeter men tack vare den fina instruktionen med teckningar och pilar på Solvatten-dunken så har det varit lätt att förklara för användarna hur de ska fylla på dunkarna, öppna upp för solen, vänta tills indikatorn är grön och sedan tömma ut vattnet ur rätt öppning.

Solvatten tilldrog sig särskilt stort intresse bland farmödrar som ju är de som ofta får ta hand om sina sjuka barnbarn. De flesta förstår sambandet mellan smutsigt vatten och diarréer och andra sjukdomar men har inte haft så mycket att välja på tidigare. Även om man aldrig kan räkna med en hundraprocentig succé så är det min bedömning att de allra flesta verkligen kommer att använda denna genialt enkla metod att rena dricksvatten. En extra bonus är ju att det varma vattnet kan komma bra till pass också vid till exempel sårvård och spädbarnsvård.

Det kan uppstå konkurrenssituationer och avundsjuka bland grannar men jag hoppas detta ska kunna minimeras när fler barnfamiljer får möjligheten till eget Solvatten.

Invånare i Shantinagar som just lärt sig hur man ska rena det smutsiga flodvattnet

Summering:
25 dunkar beställda och betalda av Soroptimisterna
22 dunkar utdelade till familjer i slummen och de sista tre delas ut inom kort.
Familjer med små barn utvalda
Transport kostnadsfritt hösten 2016 i privatpersoners bagage

Föreningen för gatubarn i Nepal org 802455-9794
Föreningen har 90-konto

Eva Holmberg Tedert

Grundare av Föreningen för gatubarn i Nepal
Soroptimist i Gävle-klubben

 

  1 Kommentarer

Mjölby besökte Stockholm-Ekerö

Publicerat söndag 16 oktober 2016 kl: 15:41 Gunnel Barkeby
okt 2016

Lördagen 10 september träffades vi utanför Stockholms Stadsblbliotek för en mycket trevlig visning samt lunch. Efter lite egen tid träffades vi alla igen för mycket god måltid i Nockeby. Kvällen förflöt med mycket prat, skratt och underhållning, På söndagen var vi på Drottningholms slottsteater och därefter lunchades det på Drottningsholms golfklubb. Inloggade soroptimister kan beskåda ett antal bilder (vissa felvridna tyvärr) i vårt bildgalleri. Övriga kan läsa med om händelsen i denna fil.

 

  0 Kommentarer

Utdelning av Soroptimistpriset av Luleå-Gammelstad tillsammans med Luleå soroptimistklubb

Publicerat tisdag 11 oktober 2016 kl: 21:44 Karin Vilhelmsson
okt 2016

Soroptimiststipendiet delas varje år ut i samband med den gemensamma surströmmingsskivan i september. 
Stipendiet , på för närvarande 1000:- , delas ut av Luleå och Luleå-G-stads klubben gemensamt. Vi började med detta då Soroptimistpriset på nationell nivå avskaffades. Klubbarna  ansvarar för utdelningen vartannat år och i år ansvarade Luleå-Gammelstad för utdelningen.

Till årets stipendiat valdes Sara Nilsson med motiveringen

”Sara brinner för att sprida kunskap om kvinnors liv och villkor i världen. Kvinnokonventionen och Skuggrapporten är de viktiga verktyg hon använder för att i olika sammanhang, med kraft och sakkunnighet, verka för att avskaffa diskriminering av kvinnor. Hon är en pedagogisk föredragshållare, en entusiastisk vägledare, en tuff debattör. Men framförallt är Sara en kvinna med ett glödande soroptimisthjärta.”

Vi är väldigt glada och stolta att ha Sara som medlem i Luleå Soroptimistklubb.

Nedan ses Sara Nilsson tillsammans med Maj-Lis Rudström president Luleå-Gammelstad Soroptimistklubb.

  2 Kommentarer

Soroptimistloppet 10 september 2016

Publicerat söndag 9 oktober 2016 kl: 15:03 Anita Daun
okt 2016

I strålande septembersol genomförde vi vårt Soroptimistlopp för fjärde gången. Många klubbsystrar lade under året ner mycket arbete för att organisationen kring loppet skulle fungera . Vi fick till och med hjälp från Lunds Kommun med att placera ut koner för att lättare kunna märka ut loppets sträckning.

Resultatet blev fantastiska drygt 52000 kronor. Tack vare våra sponsorer kan anmälningsavgifterna oavkortat skickas till de tre projekt vi beslutat nämligen Solvatten, PeePooh och våldsutsatta kvinnor via Kvinnojouren i Lund.

  1 Kommentarer

Leve lustläsningen

Publicerat måndag 3 oktober 2016 kl: 20:14 Sandra Gonzalez Sköld
okt 2016

Varmt välkomna till månadsträff med Kungsbacka Soroptimistklubb och denna kväll kommer vi att få lära oss mer om höstens boksläpp med fokus på lustläsning!

Anita Kölsch och Thorsten Bengtsson, båda förflutet inom bokbranschen kommer till oss och berätter om nyheter.

Måndag 10 oktober på Matverket (Faktorv.19, vid Erikshjälpen i Hede-området, nära Freeport)

Drop-in kl. 18:30-18:45, middag och sedan föreläsning fram till 20:30. Därefter klubbärenden.
Kostnad: 160 kr/person (middag ingår i priset!)

Anmäl dig redan idag! Skriv till soroptimistkba@gmail.com allra senast 6 oktober
För klubbmedlemmar gäller av anmälan.

 

  0 Kommentarer

Catherine Hessel Westling överlämnar till Kärstin Jacobsson

Publicerat lördag 1 oktober 2016 kl: 11:10 PiaMaria Finn Hansson
okt 2016

 

Smögen kontrasternas ö. Fantastiska klippor, salta bad med bara horisonten utanför. Kontraster. Bara några minuter bort. Folkvimmel. Sorl. Möten. Människor. Bohuslän har en stark attraktionskraft. Plats för tankarna och själen övrig tid. Just här på Smögen, Idag den 1 oktober, överlämnar Unionspresident Cathrine Hessel Westling sitt presidentskap till Kärstin Jacobsson ifrån Sotenäs klubben.

  3 Kommentarer