Soroptimistklubbars blogg

Lite från Jönköping

Publicerat måndag 11 april 2016 kl: 10:21 Maud Lagerborg
apr 2016

Vi har haft besök av en smittskyddsläkare, som berättare om de pandemier som funnits och finns i världen, och vi har också haft program om jämställdhetsarbete.

Något som vi diskuterar ganska mycket är vilka strategier vi ska ta för att locka nya medlemmar. Kanske är det så att de strategier som fungerade för tio eller tjugo år sedan inte riktgit fungerar idag, och frågan är vilka vägar vi ska ta. Hur gör ni andra systrar i era klubbar?

Tankar finns att använda sociala media, och även media i stort, men frågan är hur dessa inlägg och grupper når ut och blir intressanta till en bredare allmänhet. Vi vill ju att vår fina verksamhet ska vara lockande även för yngre kvinnor.

  0 Kommentarer

Något om att bo "hemma hos"

Publicerat söndag 10 april 2016 kl: 07:19 Sara Nilsson
apr 2016

Jag kan konstatera att det bara har gått ett dygn sedan jag landade i Seattle och jag har redan kommit i kontakt med fyra ”instituitioner”. Med hjälp av Barbara, den person jag bor hemma hos, har jag åkt runt i närområdet och fått ta del av ett rikt utbud. Något framträdande för området är dess natur. Naturens inverkan på mig är omedelbar och som en person med fäbless för berg och djupa dalar kan jag bara konstatera att topografin i området passar mig som handen i handsken. I övrigt har jag besökt ett Casino för första gången i mitt liv, en vingård och avslutningsvis deltagit i en Potluck (Potlatch) där alla systrar i Barbaras klubb samlades för att spela BUNCO och äta mat tillsammans. Att åka iväg som jag gjort är att medvetet välja att bo hemma hos människor och därmed, i någon mening, anpassa sig till andra människor och deras rutiner och behov. Det kan verka utmanande för en del med fördelarna överväger vida alternativet, att bo som en turist på hotell. Att bo ”hemma hos” möjliggör att ta del av språket och vardagen på ett sätt som är absolut tillfredsställande. Jag tänker att för mig handlar det mycket om att förstå från vilket perspektiv andra (i detta fall medborgare i USA) ser på sociala problem och hur de anser att dessa bäst blir lösta. Om jag förstår det kan jag använda insikten till att se på våra utmaningar på andra/nya sätt. Min utmaning just nu är att bestämma mig för vad jag skall prata om på regionkonferensen i Spokane, göra ett bildspel och skicka det till min point of contact. Något jag enligt uppgift skulle ha gjort för flera veckor sedan..

  0 Kommentarer

Något om fördelarna med att bo "hemma hos"!

Publicerat söndag 10 april 2016 kl: 07:01 Sara Nilsson
apr 2016

Jag kan konstatera att det bara har gått ett dygn sedan jag landade i Seattle och jag har redan kommit i kontakt med fyra ”intuitioner”. Med hjälp av Barbara, den person jag bor hemma hos, har jag åkt runt i närområdet och fått ta del av ett varierat utbud. Framträdande för området är dess natur. Naturens inverkan på mig är omedelbar och som en person med fäbless för berg och djupa dalar kan jag bara konstatera att topografin i området passar mig som handen i handsken. I övrigt har jag besökt ett Casino för första gången i mitt liv, en vingård och avslutningsvis deltagit i en Potluck (Potlatch) där alla systrar i Barbaras klubb samlades för att spela BUNCO och äta mat tillsammans. Att åka iväg som jag gjort är att medvetet välja att bo hemma hos människor och därmed, i någon mening, anpassa dig till andra människor och deras rutiner och behov. Det kan verka utmanande för en del med fördelarna överväger vida alternativet, att bo som en turist på hotell. Att bo ”hemma hos” möjliggör att ta del av språket och vardagen på ett sätt som är absolut tillfredsställande. Jag tänker att för mig handlar det mycket om att förstå från vilket perspektiv andra (i detta fall medborgare i USA) ser på sociala problem och hur de anser att dessa bäst blir lösta. Om jag förstår det, kan jag använda insikten till att se på våra utmaningar på andra/nya sätt. Min utmaning just nu är dock av en mer ringa karaktär, att bestämma mig för vad jag skall prata om på regionkonferensen i Spokane, göra ett bildspel och skicka det till min point of contact. Något jag enligt uppgift skulle ha gjort för flera veckor sedan..

  0 Kommentarer

Nätverksmöte i engagemang för nyanlända i Ekerö kommun

Publicerat fredag 8 april 2016 kl: 15:25 Gunnel Barkeby
apr 2016

Ylva Melin, Gunnel Barkeby från Stockholm-Ekerö och ca 33 andra deltog i ett Nätverksmöte i engagemang för Nyanlända på Ekebyhovs slott, Ekerö.

Riccard Slettengren, Ekerö kommuns integrationssamordnare, summerade flyktingläget, t.ex. är 60 miljoner är på flykt enligt UNHCR. 170 tusen kom till Europa under jan-mar 2016. Hur många som kommer att komma under året till Sverige är osäkert

Av dessa kommer 30 ensamkommande barn till Ekerö, ca 3,19‰ av alla som beräknas komma till Sverige 2016. Siffran 3,19 verkar liten med tanke på antalet kommuner i Sverige (knappt 300) men beräknas på vad kommunerna tidigare tagit emot och vilka möjligheter som annars finns.

Dessutom beräknas det komma 104 vuxna och barn, ca 12 per månad. Dessa kommer att ha permanent uppehållstillstånd.

Vad har då hänt sen rapporten i februari? Det mest konkreta är att två språkcaféer har kommit igång i Ekerö, onsdagar och torsdagar. Dessutom gemensam matlagning. Inloggade soroptimister kan läsa en sammanfattning i Integrationsrapport 3 på Sthlm-Ekerös hemsida under Dokument/Integration.

  0 Kommentarer

Grant of Friendship i Seattle, Sara från Luleå söker svar på tre frågor

Publicerat fredag 8 april 2016 kl: 10:22 Sara Nilsson
apr 2016

Sista mars 2015, mer än ett år sedan, skickade jag in min ansökan att få Grant of Friendship från Northwestern Region, Soroptimist International of the Amercias. På frågan varför de skulle välja mig, svarade jag att jag vill lära mig mer om deras arbete med att engagera samhället de lever i för att åstadkomma förändring. Sedan ville jag lära mig hur de förvaltar de mål som deras union sätter upp. Hur skapar de engagerande och livaktiga projekt och verksamheter utifrån vad deras union ser som fokusområden och slutligen ville jag veta hur gruppen män arbetar med jämställdhet i deras samhällen. Kanske kunde det finnas lösningar hos dem som jag kunde ta hem och applicera på svenska förhållanden för att öka jämställdheten hos både kvinnor och män. Självklart valde de mig. Mina motiv låg helt i linje med deras arbete som är att skapa bättre ekonomiska förutsättningar för kvinnor, arbeta mot våld mot kvinnor samt att bidra till jämställdhet. Om du är intresserad av att veta hur det går för mig så är du välkommen att följa med mig västerut. Idag fredag den 8 april, om mindre än en timme kliver jag på planet mot Seattle. Jag har allt med mig utom en bit av mitt hjärta, det blev kvar i sängen bredvid min son som jag pussade på kinden innan jag klev in i flygtaxin. På återhörande/Sara Nilsson, Luleå Soroptimistklubb.

  8 Kommentarer

Trendkväll i Hästveda

Publicerat torsdag 7 april 2016 kl: 15:00 Mihaela Aquelius
apr 2016

Trendkväll i Hästveda

 

Onsdagen den 6 april arrangerade Hässleholm Soroptimistklubb en inspirationskväll i Hantverksgården i Hästveda. En skönhetskonsult från Mary Kay, syster i vår klubb, Elin Nilsson och Karin Nilsson från Modeverkstan i Osby visade vårens och sommarens trender inom smink och kläder.

Drygt hundra kvinnor besökte denna arrangemang. Vi passade på att kort informera om soroptimismen, våra Sverige program och projekt samt klubbens egna internationella och lokala projekt. Lottförsäljningen gick över förväntans bra och det tackar vi för alla de som bidrog till det. Pengarna går till våra satsningar på flickor och kvinnor. Behållningen från kvällen går till den lokala kvinnojouren, Frida kvinnojour samt den lokala avdelningen av Brottsofferjouren.

  0 Kommentarer

Spridning av kunskap om Kvinnokonventionen

Publicerat tisdag 5 april 2016 kl: 10:00 Karin Vilhelmsson
apr 2016

Sara Nilsson, från Luleå Soroptimistklubb,har varit med och skrivit en skuggrapport på regeringens rapport till FN vad som görs för att förhindra alla former av diskriminering av kvinnor.

För att sprida kunskapen om kvinnokonventionen har Sara hållit några föreläsningar för skolklasser i Luleå samt en öppen föreläsning ute på stan. Planerade är ytterligare föreläsning för ett antal universitetsstudenter i Luleå.

Arbete pågår också för att få till ett antal föreläsningar i olika klasser Umeå.

Detta är ett samarbete mellan Luleå soroptimistlkubb, Luleå-Gammelstads klubben, Umeå soroptimistklubb, Luleå FN-förening och Kulturföreningen på initiativ av Luleå Soroptimist klubb

Sara Nilsson Luleå Soroptimistklubb

  1 Kommentarer

Petra Wadström nominerad till Svenska Dagbladets Affärsbragd

Publicerat lördag 2 april 2016 kl: 13:00 Administratör
apr 2016

 

 

 

 

 

 

Svenska Dagbladets Affärsbragd.

Petra Wadström är tillsammans med 9 andra nominerad till SvD Affärsbragd. Hon är verkligen värd att få utnämningen. Hennes uppfinning Solvatten har hjälpt 100 000-tals fattiga familjer i Afrika till ett bättre liv. Genom att använda Solvatten får familjen bättre hälsa, bättre ekonomi. Miljön sparas genom att familjerna inte behöver hugga ner träd för eldning och innemiljön bättre då de inte behöver använda den öppna elden lika mycket. Det finns många fördelar för familjer som är lyckliga ägare av Solvatten. Vi Soroptimister har hittills samlat in över 1 miljon kr. och skickat över 900 Solvatten behållare till länder i Afrika. Fler är på gång att skickas iväg.

Gå in på svd.se/affarsbragd och lägg din röst för Petra Wadström före den 30 april..

 

  0 Kommentarer