Soroptimistklubbars blogg

Jämställdhetsministern tar emot kvinnorörelsens krav

Publicerat fredag 29 januari 2016 kl: 13:00 Sara Gagge
jan 2016

I onsdags den 27/1 presenteras kvinnorörelsens granskning av hur Sverige lever upp till sina åtaganden i FN:s Kvinnokonvention. Skuggrapporten innehåller 61 krav på åtgärder för att nå jämställdhet inom en rad områden och överlämnas idag till Jämställdhetsminister Åsa Regnér.

Genom Kvinnokonventionen har regeringen åtagit sig att arbeta för kvinnors rättigheter inom alla områden. Vart fjärde år redovisar regeringen vad de gjort för att genomföra konventionen i Sverige till FN:s Kvinnokommitté. Kvinnorörelsen har granskat regeringens senaste rapport och presenterar idag vår skuggrapport. Trots att Kvinnokonventionen trädde i kraft för mer än 30 år sedan återstår mycket att göra.

- Särskilt brådskande är det att öka kvinnors ekonomiska självständighet. Utrikes födda kvinnor och äldre kvinnor är två grupper som måste prioriteras. Det är också akut att förövare i sexualbrottsfall ställs till svars. Antalet åtal och domar förblir de samma år efter år, trots att anmälningarna av sexualbrott fortsätter att öka, säger Clara Berglund, Generalsekreterare, Sveriges Kvinnolobby

Kicka här för att läsa SkuggrapportenVad krävs för att Sverige ska leva upp till FN:s Kvinnokonvention?” 

  0 Kommentarer

Kungsbacka bjuder in till föreläsning om "Glömska"

Publicerat onsdag 27 januari 2016 kl: 20:36 Sandra Gonzalez Sköld
jan 2016

Varmt välkomna till Kungsbacka Soroptimsitklubbs månadsträff och på föreläsningen: Glömska - ålderstecken eller demenssjukdom? Marianne Melkersson är aktiv inom föreningen "Gott ledarskap inom demensvården", som årligen delar ut ett stipendium på 50 000 - 100 000 kr till en framstående chef inom demensvården.

Måndag 8 februari på Kungbacka Värdshus (Energigatan 17, vid E6-an)
drop-in från 18:30. Mötet startar med middag kl 19:00 och föreläsningen är till ca 20:30.
Kostnad: 170 kr inklusive middag.
Överskottet från lotteri går till ovanstående lotteri!
Anmälan senast 3 februari till soroptimistkba@gmail.com

Återigen, varmt välkomna!

  0 Kommentarer

Ett givande månadsmöte i Hässleholm Soroptimistklubb – 14 JANUARI 2016

Publicerat fredag 22 januari 2016 kl: 18:10 Mihaela-Lucia Aquelius
jan 2016

Efter en välbehövd vila under julledigheten har vi samlats igen med nya krafter för vårt första månadsmöte på det nya året 2016.

Vi var 15 deltagare, förutom 12 klubbsystrar, två unga kvinnor som är intresserade att bli soroptimister samt en annan gäst som då och då deltar på våra möten. Vi var kanske inte många till antal men energin var desto högre. Gästföredragare för kvällen var Ann-Christin Jacobi ordförande i den lokala Brottsofferjouren.            

Besöket och informationen är en del av det mer omfattande projektet som även vi i Hässleholm klubben arbetar med under året, kampen mot våld mot kvinnor. Att lära oss så mycket om fenomenet, offren, hjälpen som samhället erbjuder är bara en del av de bitar vi arbetar med.

Brottsofferjouren i vårt närområde arbetar i andra kommuner också och täcker förutom Hässleholm, Osby och Perstorp. Vi fick information om vilket stöd Brottsofferjouren erbjuder, vittnes- och brottsofferstöd. Vi fick veta att all verksamhet är ideellt och hur deras processer går till.

Besöket är inte det första som vi får av den lokala Brottsofferjouren. Det är en gammal samarbetspartner i kvinnofrågor. Vi har november 2013 haft en gemensam aktivitet i samband med den 25 november, den internationella dagen mot våld mot kvinnor.

Efter denna information har systrarna fastlagt programmet och aktiviteterna för hela 2016. Förutom intressanta teman för våra månadsmöten finns det aktiviteter tills stöd av vårt lokala projekt ”Kvinna möter Kvinna”. I slutet på månaden sker avspark för vårt nya projekt ”Kvinna möter kvinna” där några av systrarna möter 8-10 nyanlända utländska kvinnor och är ett led och stöd för integration i det svenska samhället.

Även andra frågor har spontant väckts. Bland annat vår starka reaktion mot den händelser som utspelat sig dels under julhelgen i Köln/Tyskland en också i Sverige där kvinnor har blivit ofredade. De här händelserna kommer att prägla det sätt vi kommer att agera framöver. Vi planerar deltagande på en manifestation i Hässleholm under rubriken "Ett Nej är alltid ett Nej " en manifestation för kvinnors/ flickors rätt att slippa våld och sexuella trakasserier.

Stämningen var hög den kvällen och samtalsämnena inte uttömda. Vi lär prata och planera mer framöver om hur vi skall handla.

Jag är mycket stolt över min klubb.

 

Vid tangentbordet

Mihaela Aquelius

Klubbpresident 2014-2016

  1 Kommentarer

Skaraborgs Soroptimister Förhandsvisade filmen Suffragetterna

Publicerat onsdag 20 januari 2016 kl: 18:59 Sara Gagge
jan 2016

Vi samlades 11 januari på Saga biografen i Skövde där vi hälsade ett stort antal kvinnor välkomna på förhandsvisning av den intressanta filmen SUFFRAGETTE som skulle ha Sverigepremiär den 15/1 -16 för allmänheten. 

Filmens innehåll är daterad till tidigt 1910-tal i England och handlar om ett stort antal engelska kvinnors kamp för att få till stånd kvinnlig rösträtt och hur de försökte brottas medmännen, både de högt uppsatta och de som de hade runt sig i vardagen. En hel del våld måste de ta till och som slutade med en kvinnas våldsamma död på Galoppbanan inför den engelske Kungen. Efter det blev det annat ljud i skällan och så småningom kom rösträtten! Vi fick se en lista på alla länder och när de fick röstfrihet. Sverige kom 1921 med allmän rösträtt för kvinnor. Filmen var mycket välspelad och bra upplagd i historiken, där vi fick en god inblick i hur det var att arbeta och strida för sina rättigheter för ca 100 år sedan.  Vi förstod att de som kämpade för att alla kvinnor skulle bli sedda och noterade verkligen fick lida på många sätt, men ändå härdade de ut – tappert för alla som kom därefter.

Applåderna kom efter föreställningens slut. Skaraborgsklubbens President Ingegerd Dirtoft hälsade alla välkomna först och hoppades på en trevlig och intressant kväll – vilket vi fick!

Efter filmen gick 65 av oss med till en närliggande restaurang - Erics Kök - där vi åt en god fiskrätt med öl och kaffe/kaka och där inbjudna lokala kvinnoföreningar presenterade sig och berättade kort om sina olika arbeten inom klubbarna. Det var medlemmar från Inner Wheel, Zonta Skaraborg, Mariasystrarna i Skövde samt Rebeckorna som var också där och. 


Matkön efter filmen

Ingegerd Dirtoft berättade om Soroptimismen och välgörenhetsarbetet och de projekt som Soroptimisterna Skaraborg arbetar med f n bl.a. till Moldaviens kvinnor och barn som är speciellt utsatta för fattigdom och därmed trafficking, samt 2 indiska fadderbarn som vi stöttar


Ingegerd Dirtoft

När vi druckit vårt kaffe och pratat litet till om filmen så var det dags att tacka för oss och knalla, åka, eller skjutsas hem.  Vårt initiativ var mycket uppskattat och det tyckte vi alla som var där. Överskottet denna kväll ca 2000: - går till våra välgörenhetsprojekt i klubben.  
Skövdenyheter skriver om filmvisningen

  0 Kommentarer

The time is now!

Publicerat måndag 18 januari 2016 kl: 19:10 Sara Gagge
jan 2016

I en fullsatt salong såg och berördes 80 personer av Suffragettfilmen i går kväll på BioPark i Strömstad.

Efter filmen blev intensiva och viktiga diskussioner bland de cirka 60 personer stannade kvar för prat och mat.
Tack för att vi fick förhandsvisa filmen och tack till arrangörsgruppen för toppen arrangemang!
/Styrelsen i Strömstads Soroptimistklubb

  0 Kommentarer

VI MÅSTE GÖRA NÅGOT - NU!

Publicerat torsdag 14 januari 2016 kl: 18:32 Christine Safi-Roslund
jan 2016

Det har väl inte undgått någon om alla ofredanden, våld och brott mot kvinnors integritet som kommit i dagen den senaste tiden. Det är händelser som är djupt chockerande och som gör oss alla ledsna och förbannade! Nu måste vi handla, inte bara prata om och förfasas över det som sker mot hälften av världens befolkning - kvinnor.

I min klubb, Göteborg-Bohus Soroptimistklubb, tog vi upp frågan efter vårt ordinarie januarimöte. Vi var alla ganska eniga om att vi måste HANDLA. I första hand kan vi ta kontakt med organisationer som bland annat arbetar förebyggande med dessa frågor - FATTA, Realstars och liknande organisationer. Jag tycker personligen att vi soroptimister borde kunna agera samfällt. 

Vi som kvinnor, i privata sammanhang, på våra arbetsplatser och inte minst i vår egen soroptimistorganisation, bör kunna agera och ställa mer krav på samhället - och på oss själva. Det är inte acceptabelt att någon enda flicka eller kvinna skall utsättas för någon form av kränkning eller våld. Det är viktigt att poängtera, att det inte handlar om att det enbart är vissa grupper som tillåter sig att tafsa på och utföra kränkningar och våldshandlingar mot kvinnor. Det handlar inte om rasism. Givetvis är det långt ifrån alla pojkar och män som kommer till vårt land har med sig värderingar om att kvinnor - och kanske särskilt kvinnor som klär sig annorlunda än de är vana vid - inte är värda att respekteras, får skylla sig själva eller dylika tillmälen. Många av oss kvinnor som är födda och uppväxta i Sverige, som gått i "helsvenska" skolor i Sverige har sett och upplevt tafsanden, kränkande ord och handlingar och direkt våld i olika sammanhang. Svenska män går inte fria. Men vi får aldrig dra alla över en kam - vare sig det är en svensk man, en invandrare, en flykting.

Det är viktigt att vi är tydliga - i alla sammanhang; i skolor, på arbetsplatser, i förenings- och nöjesliv, i samhället överhuvudtaget - med att fostra och utbilda alla, från tidig ålder att respektera alla människors värdighet, flickor som kvinnor, pojkar som män, att arbeta för att förändra attityder och mönster i samhället. Vi som kvinnor måste höja rösten när vi utsätts för handlingar som kränker oss - såväl på hemmaplan som offentligt. 

Vi måste ALLA våga tala om vad som gäller, tydliggöra att alla är skyldiga att lyda landets lagar. Vi måste VÅGA vara extra TYDLIGA mot dem som kommer från kulturer med andra traditioner. DET är ett värdigt sätt att INTEGRERAS i vårt samhälle PÅ LIKA VILLKOR.

  0 Kommentarer

Flyktingsamordnare besökte Sotenäs klubben

Publicerat onsdag 13 januari 2016 kl: 15:37 PiaMaria Finn Hansson
jan 2016

Sotenäs Soroptimistklubb hade sitt första möte för året 2016 på Johannesviks campings och i deras fina matsal. Vi var 30 talet tjejer som vågade sig ut i denna vinterkväll med snöglubb och isgata ,men har man lust så har man…. Mötet började som sedvanligt med en härlig varm kram från presidenten Marianne Harryson till var och en, därefter ljuständning av de fyra ljusen utav Kärstin Jacobsson, Birgitta Lundin, Barbro Marzelius-Alm och Anette Thärnström. Därefter sjöng vi till ukuleleackomp av Marianne Vår egen sång ” Om jag en syster  hjälpa kan” och visst kan vi hjälpa till på många olika sätt, därför hade vi en tjej ifrån Kungshamn som berättade för oss i klubben, om hur det är att komma som ny till Sverige är inte alltid så enkelt. Språket och kulturen är ny och det upplevs ofta som svårt att komma i kontakt med lokalbefolkningen. Att ha ett socialt nätverk som innefattar svenskar är betydelsefullt för att bli delaktig och kunna integreras i det svenska samhället. Perfekt för en Soroptimist!

Vill man engagera er som kontaktperson/familj för att underlätta för nyanlända att snabbare komma in i samhället? Att ställa upp som ideell kontaktperson kan vara något för dig/er som:  * Vill få inblick i andra kulturer och möta människor som du kanske aldrig annars skull ha mött, * Vill bidra till att nyanlända känner sig välkomna och hemma i din kommun, och * Tror på att integration skapas genom personlig kontakt och samhällstillhörighet. Man kan kontakta exp. Sotenäs kommuns Integrationssamordnare för att få mer information. Baserat på dina önskemål, erfarenheter och intressen matchar dom sedan ihop dig med en nyanländ. Kontakten är hela tiden frivillig och ömsesidig, det kostar inget och ingen får betalt. Ni träffas på fritiden, så länge och ofta ni kan och vill. En första förutsättningslös fika kan vara en inledning på kontakten. Andra tips på aktiviteter kan vara:* Promenader * Hjälpa barn och ungdomar att få kontakter i föreningslivet * Visa upp närområdet * Laga mat tillsammans * Träffas tillsammans med barnen* Gå och handla i affären tillsammans mm. När vi så hade ”pratat” färdigt serverades en underbar ugnstekt lax med tillbehör, kaffe och budapestbakelse. Presidenten Marianne tog till orda och ett klubbmöte skedde så, med information om motioner och om årsmöte i Växsjö mm. Mötet avslutades och alla önskade varandra god natt och så körde vi sakta hemåt, för det var rena isgatan på utsidan.

                                                                                                        

  0 Kommentarer

Vattenloppet i Lysekil

Publicerat måndag 11 januari 2016 kl: 19:17 Sara Gagge
jan 2016

Stor annons på första sidan!  Lycka till önskar Strömstadsklubben.

  0 Kommentarer

Oväntad förändring: en kväll om familjejuridik

Publicerat söndag 10 januari 2016 kl: 17:34 Sandra Gonzalez Sköld
jan 2016

Ibland så sker det snabba, oväntade förändringar i livet och med det kan det finnas många obesvarade frågor som innefattar juridiska frågeställningar. Onsdag 20 januari är det dags för Kungsbacka Soroptimistklubbs första träff för året. Denna afton kommer Karin Asplund, från Gillis Edman, att lära oss mer om familjejuridik och där du får möjlighet att ställa frågor. Ett öppet möte för yrkesverksamma kvinnor! Läs mer här www.soroptimistsweden.se/kungsbacka och anmäl dig senast 17 januari.  Välkommen till en intressant kväll!

  0 Kommentarer

Soroptimistmöte i Venedig

Publicerat söndag 3 januari 2016 kl: 18:41 Monika Pavlovic
jan 2016

Min kollega, Leticia Lövkvist, (International Relations Manager, International Relations Office, Jönköping University) åkte på jobbresa till Venedig.
Jag passade på och frågade Leticia om hon ville träffa soroptimisterna i Venedig och det ville hon.
Leticia är inte själv soroptimist, hon tyckte däremot att det var oerhört spännande och trevligt att träffa klubben i Venedig.

Jag bifogar en bild och text om de projekt som klubben jobbar med.
Detta är ett sätt att göra oss synliga, det behöver inte vara soroptimster som träffar soroptimister.

About the club
Soroptimist in Venice has 44 members and will celebrate 60 years next year.
Leticia met; Mauritzia Maschietto, Daniela M. Ciani Forza, Vanna Margini, Francessca Barozzi Vidal.
 
Some of the projects they have worked with:
-Casa Familia: a house for women who have experienced violence. Soroptimist has helped to renovate a common room to make it more comfortable and cozy for these women. These women also produce beauty products and plant vegetables. They sell their products in special stores. 70 women live there.
-Women prison: The director of the prison is a member of soroptimist. They help the children of the women who are in prison. These kids live with their mothers in the prison until they are 6 years old. Soroptimist has helped to renovate an area for the kids, for them to have a better atmosphere in the prison.
- They have also supported other projects such as a program to purify water in Africa, support to women in Africa through lawyers who adviced them how to keep the property that their men left when they died, lectures to young people to give them self confidence, to look for jobs and develop.
 
Hälsar,
Monika

  0 Kommentarer