Soroptimistklubbars blogg

Nyårshälsning

Publicerat söndag 27 december 2015 kl: 09:00 Margaretha Sjögren
dec 2015

 

Programgruppen för Solvatten vill önska alla Sveriges Soroptimister ett Gott Nytt År.

För Solvattenprogrammet var 2015 ett mycket lyckat år. Vi har hittills skickat 877 Solvattenbehållare till 9 Afrikanska länder. Totalt har vi samlat in över 982 000 kr
 Vi har fler spännande projekt på gång, bland annat utreder vi möjligheterna i Nepal och Kongo.

 Att programmet har utvecklats på ett så framgångsrikt sätt är tack vare allt engagemang ute i klubbarna.

Vi i programgruppen vill sända ett stort tack till er alla och önska Ett Gott och Framgångsrikt 2016.

Martha Björnström, Birgitta Hansson, Jytte Roos, Berit Bengtsson, Inger Olofsson och Margaretha Sjögren

 

 

 

 

 

  1 Kommentarer

Julfest Sotenäsklubben

Publicerat tisdag 22 december 2015 kl: 11:58 PiaMaria Finn Hansson
dec 2015

 

 

Julfest Soroptimisterna Sotenäs

 

Andra måndagen varje månad har Sotenäs Soroptimistklubb sina möten och då samlas ett trettiotal damer. Denna måndag samlades vi i Johannesviks campings matsal,där det hade Anette dukat upp med ett julbord med tillbehör: allt från sill till skinka till köttbullar….

Stämningen var hög med en gång man kom in i matsalen, julkramar till höger och vänster. Härligt!  President Marianne Harryson påkallade uppmärksamhet, klubbens fyra ljus tändes och så sjöngs soroptimistsången ”Om jag en syster hjälpa kan” till ukeleackompanjemang utav av Monica och Marianne. Eftersom vi hade julfest på programmet så hade vi inte så många punkter att behandla, men ändå pratades på: flyktningsituationen i vår kommun, asylsökande, vad en Soroptimist gör, unionsmöte, nordiskt möte i Finland, vi sjöng en födelsedagshyllning till Anna-Lena Öster som hade fyllt år och sist men inte minst: Vår alldeles egna soroptimisttjej Kärstin Jacobsson har antagit utmaningen att bli Unionspresident (för hela Sverige) år 2016-2018, vilket naturligtvis känns både svårt, pirrigt och härligt, till sin hjälp har hon fått Marianne Harryson till sekreterare och vi övriga i klubben skall naturligtvis stötta både Kärstin och Marianne så gott vi kan, det blir en utmaning som heter ”duga”. Grattis till er båda! Efter maten då kom ett ljuvligt välsjungande Luciatåg med lucian Britt-Marie med sina tärnorna Elisabeth, Marianne , Monica, Marianne och Pia. Rungande applåder till dessa tjejer! Vi avslutade kvällen med att spela ”Julklappsspelet” Ni vet: alla lägger en julklapp på ett stort bord och så ställer alla tjejerna sig runt, varsitt par med tärningar erhåller man och så börjar spelet, dä spel-ledaren bestämmer ….. ett jätteroligt spel eftersom alla får varsin julklapp. Till slut så önskade vi varandra en god jul och gott nytt år och så gick vi ut i den stjärnklara kvällen med hjärtat fyllt av glädje och stor förväntan på kommande året 2016.


  0 Kommentarer

God Jul och Ett Gott Nytt Soroptimistår!

Publicerat onsdag 16 december 2015 kl: 13:00 Sara Gagge
dec 2015

I samarbetets tecken på alla nivåer i vår organisation.
Tillsammans når vi längre!
Hälsar
Nya och gamla medlemsansvariga och programledare
Bente, Christine, Eva, Gunilla, Gunnel, Margareth, Monika, Sara och Synnöve

  1 Kommentarer

Varbergsklubben besöker Senegal

Publicerat tisdag 15 december 2015 kl: 18:04 Sara Gagge
dec 2015

I slutet av november månad var Nan Frostner och Birgit Nilsson från Varbergsklubben i Senegal och överlämnade Solvatten. Föreningen Takku Liggeey även kallad Les Amazones underförstått "att samla sig för arbetet" tilldelades 29 dunkar under en hejdundrande ceremoni. Den kvinnliga borgmästaren i Ke'be'mer var huvudtalare. Hon tackade Soroptimisterna i Sverige för att vi hjälper kvinnorna och familjerna med rent vatten. Därefter uppmanade hon Amazonerna att fortsätta sin kamp för att skapa sig en bättre position i samhället, förbättrad hälsa, analfebetism och fattigdom.

Kvinnorna sjöng och dansade och fler representanter höll tal bl.a. Sophie Perret som är
kontaktkvinna för AKA Sue'de och oss. Hon har tagit på sig ansvaret att kontrollera projektet i Ke'be'mer.


Vi kördes också ut till en nomadby. Resan blev lite äventyrlig eftersom bilen som vi forslades i inte var av bästa skick men vi kom både dit och tillbaks. Det bor 8 familjer i byn och alla fick var sin dunk. Invånarna är mycket fattiga och de flesta är analfabeter. Männen är ute på dagarna och vallar boskapen så det är byäldste, kvinnor och barn som är hemma på dagarna. Det finns en grävd brunn i byn men vattnet är inte rent. Sidi vår chaufför undervisade kvinnorna på deras språk och vi visade också genom att fylla en dunk som placerades i solen. Sidi kommer att ha ansvar för denna by samt en by med 11 familjer som tar dricksvatten direkt från en flod. Byinnevånarna där har mycket svårt med magåkommor mm.

 

Kontrakt skrivs med samtliga kvinnor i Les Amazones och Sophie Perret. Chaufför Sidi skriver på avtal för flodbyn och nomadbyn eftersom de är analfabeter och han har lovat hålla koll där.

Det var en stor upplevelse för oss att vara med då alla dessa kvinnor fick ta emot Solvatten!

  5 Kommentarer

Den fastspända flickan

Publicerat tisdag 15 december 2015 kl: 17:48 Lena Källström
dec 2015

Åtvidabergsklubben bjöd in till teater på Kulturhuset.
Den fastspända flickan med Rakel Wärmländer på scenen.
Vi var cirka 50 personer varav en syster från Linköping.
Det var en så bra föreställning – alla var överens om att många fler borde se den eller få möjlighet att se och höra Rakel.
Lena K

  0 Kommentarer

Kalmar Soroptimistklubb har publicerats.

Publicerat tisdag 15 december 2015 kl: 15:35 Lena Lewander
dec 2015

Dessa glada Kalmar Soroptimister har intervjuats i lokaltidningen Barometern 2015 12 14.

e

  1 Kommentarer

Mobiltelefonprojekt Kalmar Soroptimistklubb

Publicerat måndag 14 december 2015 kl: 10:39 Lena Lewander
dec 2015

MOBILTELEFONPROJEKTET I KALMAR

 

I dec 2010 anslöt sig Kalmar Soroptimistklubb till Mobiltelefonprojektet.

 

På allvar kom vi igång våren 2011 då vi skrev avtal med Kalmarsundsregionens Renhållare (KSRR) om att få de begagnade mobiltelefoner som KSRR får in för återvinning.

 

Våren 2015 skrev vi ett likalydande avtal även med Mönsterås Kommun.

 

Mest tack vare dessa avtal har vi nu – medio dec 2015 – sänt drygt 6.000 tel. (varav 146 st lämnades från andra soroptimistklubbar vid unionsmötet i Kalmar 2015) till återvinningsföretag (från början Anovo, under kort tid Regenersis och numera EMC i England.)

 

Dessa företag har haft/har avtal med Plan Sverige i vilka de förbinder sig att betala visst belopp för de mobiltel. som går att sälja.  De övriga går till återvinning.

 

Plan Sverige ansvarar för att pengarna går till det egna projektet ”För att jag är flicka” vilket har som mål att reducera – allra helst stoppa – könsstympning av flickor i framförallt Egypten.

 

Vår ansvariga för projektet Gunnel Rydberg hämtar mobiltel. i Kalmar (i Mönsterås vår medlem Anette Karlsson), tar hand om dem som samlas in av våra medlemmar, räknar och packar dem, beställer fraktsedlar från EMC (som betalar frakten) och upphämtning från transportföretag samt meddelar kontaktpersonerna i Kalmar och Mönsterås hur många som har skickats.

 

Dessa drygt 6.000 mobiltel. har genererat ca 58.000 kr.

Vid pennan:

Gunnel Rydberg

Kalmar Soroptimistklubb

 

PFR-nr 36610

  2 Kommentarer

Försäljning av lavendelpåsar

Publicerat lördag 12 december 2015 kl: 14:59 Marianne Westman
dec 2015

På temat 'många bäckar små' görs insatser på många håll i landet. En av systrarna i Falun gillar att sy och det resulterade i ett antal lavendelpåsar  som såldes på Decembermötet som hölls på Stabergs Bergsmansgård 8/12 utanför Falun. Påsarna genererade 500 kr som systern skänkte till Solvatteninsamlingen.

 

  0 Kommentarer

Nobels Fredspris

Publicerat torsdag 10 december 2015 kl: 15:49 Christine Safi-Roslund
dec 2015

I wanted to send my warmest congratulations to our Tunisian Sisters but has obviously an old mail address to a sister in Club Tunis-Ariana.

I want to share the happiness I feel today together with ta huge hope for the Tunisian people, especially for women and young people. I hope that this will inspire many other countries to work for democracy and for equality. This has shown that it is possible to talk to each other, to work and act over political, religious and other borders. It is my sincere hope that the Tunisian National Dialogue Quartet will serve as a model for all countries, organizations etc to work for a fair world for all people.

Christine Safi Roslund

Göteborg-Bohus Soroptimist Club

 

  0 Kommentarer

Julfest i Växjö

Publicerat tisdag 8 december 2015 kl: 17:59 Ewa Püschl
dec 2015

Den 1 december hölls Årets julfest hemma hos Susanne Åberg. Uppslutningen var bra och alla bjöds på en mycket god julbuffé som ordnades av Karin och Marianne.

Ett intressant Ego-föredrag hölls av Emma Berge som jobbar som åklagare.
Under måltiden sjöngs det snapsvisor och Kristina Eriksson underhöll oss med sång och gitarrspel.

Ulrika Posse skänkte två 5 kilos viltkött-lådor för utlottning och de lyckliga vinnarna var Kerstin Isling och Margareta Nordén som tog hem en varsin låda. Grattis till Er!

 

 

  0 Kommentarer