Soroptimistklubbars blogg

CEDAW - skuggrapport

Publicerat fredag 28 augusti 2015 kl: 19:56 Sara Gagge
aug 2015

Nu är det hög tid att fundera över vad regeringen skriver i sin CEDAW-rapport.  (Convention on Elimination of all kind of Discrimination Against Women på svenska: Kvinnokonventionen).Är det verkligen så som det civila samhället uppfattar det eller tycker vi annorlunda?  Vi skuggar alltså regeringens rapport och tycker till.

Det är det som CEDAW-nätverket nu skall forska i och skriva om i sin skuggrapport till FN:s kvinnokommitté.  I nätverket hittar man bortemot 20 olika organisationer som alla kan bidra med sina erfarenheter och kunskaper i skrivningen av skuggrapporten. 

I juni sammanställde nätverket A List of Issues där de viktigaste synpunkterna avseende alla artiklarna i konventionen togs upp.  Det har kommit svar på dessa från Kvinnokommittén och det är viktigt att dessa följs upp.  Man kan läsa allt från Konventionen, Regeringens 8:e och 9:e rapport till List of Issues och Kommitténs svar på Kvinnolobbyns hemsida www.sverigeskvinnolobby.se.

Vi är 4 Soroptimister, Johanna Richardsson/Malmö. Sara Nilsson/Luleå, Margaretha Feldt/Sotenäs och Inge-Gärd Kihlgren/Sthlm-City, som anmält intresse att vara med och skriva rapporten.  Men – och detta är viktigt - är det någon av er som känner särskilt intresse för eller har mycket kunskap om så tveka inte att skriva och skicka till Johanna Dahlin, Sveriges Kvinnolobby, och ange då tydligt ert namn och att ni är Soroptimist. 

Senast 21 september skall materialet vara hos Lobbyn.

Inge-Gärd Kihlgren för Soroptimisterna i CEDAW-nätverket&nb

  0 Kommentarer

En kväll fylld med kreativitet och entreprenörskap

Publicerat onsdag 26 augusti 2015 kl: 20:04 Sara Gagge
aug 2015

  0 Kommentarer

Bildkollage från Istanbul

Publicerat måndag 10 augusti 2015 kl: 17:25 Sara Gagge
aug 2015

 Istanbul convention 2015 - i bilder

 


Varberg med Istanbuls skyline                                                  Göteborg Bohus med president

e
Convention 2019 i Malaysia         Gruppbild 1/4 av svenskorna                 Lysekil och Kathmandu


Arvika, Stockholm och presidenten                                     Varberg med flera 


Falkenberg......                                            och mer Falkenberg


Stockholm                                                        Lund

  0 Kommentarer

Sotenäs bakar för Nicaragua

Publicerat torsdag 6 augusti 2015 kl: 17:20 Sara Gagge
aug 2015

Sotenäs soroptimistklubb
Monica, Ramona, Eia, Elisabet, Marianne

 Sotenäs trettiotal Soroptimister har bakat och bakat, alla dessa bakverk såldes till förmån för utbildning av flickor i Nicaquara under ett år och inköp av vattendunkar, vid ett soligt och glatt 80-års jubileet för Sotekanalen och 30-års jubileet för den stora familjefesten Sotekanalens dag i Hunnebostrand. I många år har Soroptimisterna bekostat utbildning av bl.a. sex flickor i Nicaqura såsom skräddare, dataingenjör, klinisk psykologi, polis mm.

Solvattendunken är en uppfinning som renar förorenat vatten genom solens ultravioletta strålar och värme. Solvatten består av en dubbelsidig svart plastbehållare där varje sida tar 5 liter, dvs. totalt 10 liter vatten. På två till sex timmar renas vattnet genom värme och solens ultravioletta strålar.  Det är då drickbart och kan användas till matlagning eller hygien. Utvärdering  visar att en familj som har Solvatten blir friskare, barnen i familjen kan gå till skolan, kostnaden för mediciner minskar och kvinnan kan bidra till familjens försörjning. Insamlade medel går till inköp av dessa plastbehållare och till att förmedla dem till soroptimistklubbar i Afrika för utdelning till behövande familjer. TACK ALLA som handlade av oss och som stöttar vår verksamhet!

Sotekanalen firar 80 år 1935-2015 beslöt Sveriges riksdag att anlägga Sotekanalen. Arbetet med att anlägga kanalen startade 1931, delvis som ett led i ansträngningarna att minska arbetslösheten bland stenhuggarna. Efter 4 års arbete och över 200 000 dagsverken invigde kronprins Gustav Adolf Sotekanalen den 15 juli 1935, ett helt år tidigare än beräknat. Och till kostnaden 2 miljoner 760 000 riksdaler blev kanalen nästan en miljon billigare än budgeterat. Kanalen är öppen året runt och trafikeras årligen av cirka 50 000 fritidsbåtar.

  0 Kommentarer