Soroptimistklubbars blogg

Årsmöte Motala Soroptimistklubb

Publicerat torsdag 24 oktober 2019 kl: 16:43 Kerstin Pedersen
okt 2019

Motala Soroptimistklubb höll ett välbesökt årsmöte 23 oktober. Endast några systrar hade förhinder.

Vi började årsmötet som sedvanligt med ljuständning och därefter en god vällagad måltid och till kaffet en läcker Sachertårta.

Som programpunkt höll Lena Assarsdotter sitt trevliga och personliga  Egoföredrag.

Efter Lenas föredrag var det dags för sedvanliga årsmötetsförhandlingar.

Årsmötet avslutades med avtackning av avgående styrelsemedlemmar. Vår nya president Kerstin Våtz tackade Karin Gelander, avgående president,  samt Leena Bengtsson, avgående sekreterare med vackra blombuketter.

Till slut var det dags för dragning på vårt tjuganlotteri där överskottet går till klubbkassan.

Det var en trevlig kväll!

 

Lena Assarsdotter håller sitt Egoföredrag

 

 

Vår nya president Kerstin Våtz avtackar Leena Bengtsson avgående sekreterare

och Karin Gelander avgående president med dikt och vackra blombuketter

 

 

 

  0 Kommentarer

Årsmöte med invigning av en ny medlem i Hässleholm Soroptimistklubb

Publicerat fredag 2 november 2018 kl: 09:54 Mihaela Aquelius
nov 2018

Hässleholm Soroptimistklubb genomförde sitt stadgeenliga årsmöte den 17 oktober.

Mötet inleddes med att inviga en ny medlem till klubben.

Till ordförande valdes Ingrid Severson, Kassör Lisbeth Nilsson. Blommor överlämnades till avgående kassör Inga-Lill Ström.

Klubben har att se tillbaka på ett mycket bra verksamhetsår, med projektverksamhet som inbringat vinstpengar från Soroptimist-unionen för Sveriges Bästa Projekt, vilket sedan nominerades till Metrotävling i Malmö. Många invandrarkvinnor har inom projektet ”Kvinna möter Kvinna” fått god ledsagning fram i samhällsliv- och arbetsliv under året.

Ett stipendium har tilldelats en kvinna i behov av särskilt stöd, och flera bidrag har skickats till ”Solvattenprojektet” för inköp av dunkar till utvecklingsländer för rening av vatten till hushållen.

Klubben har bidragit ekonomiskt till att en kvinna fått en veckas ledarskapsutbildning i Norge tillsammans med flera unga kvinnor från de nordiska länderna.

Verksamhets- och Aktivitetsplanerna antogs. Ur dessa kan läsas bland annat att klubben innevarande verksamhetsår har att hälsa klubbsystrar från hela Sverige välkommen till Hässleholm på Unionsmöte 2019. Nybliven ordförande i Sverigeunionen är klubbsyster Mihaela Aquelius från Sösdala. Mihaela presenterades med rosor och gåvobrev till ”Solvattenprojektet”.

Avslutningsvis påmindes vi om kommande aktivitet ”Manifestationen mot Kvinnovåld”.

Texten ovan publicerade i den lokala tidningen Norra Skåne under "Våra föreningar" 19 oktober.

Vid pennan

Lena Segerholm

 

 

  1 Kommentarer

Regionmöte i Gävle

Publicerat torsdag 9 november 2017 kl: 01:00 Hanna Sörendal
nov 2017

Alldeles i början av hösten hade Gävleklubben det stora nöjet att hälsa Region Mitt-klubbarna välkomna till Regionmöte. Många systrar från runt om i regionen vigde en lördag åt att lyssna på intressanta presentationer och delta aktivt i olika diskussioner och grupparbeten. Unionspresidenten Kärstin Jacobsson fanns på plats liksom unionens programledare Sara Nilsson.

Eva Holmberg Tedert berättade mycket engagerat om sitt arbete i Föreningen för gatubarn i Nepal som driver barnhem och bland annat hjälper till med att utbilda unga kvinnor till barnmorskor. Eva reser själv till Nepal ett par gånger varje år och är konkret involverad i driften av barnhemmen såväl som insamlandet av pengar till utbildning.

Det blev en mycket lärorik dag med aktiva och glada deltagare som var mycket generösa med att dela med sig av goda exempel. Tillställningen avslutades med ett mycket välbesökt och trevligt "hemma hos".

 

  0 Kommentarer

Regionmöte i Motala 14 oktober 2017

Publicerat måndag 16 oktober 2017 kl: 19:15 Kerstin Pedersen
okt 2017

Regionmöte Öst i Motala Soroptimistklubb

 

Regionmötet besöktes av unionspresidenten Kärstin Jacobsson, samt unionens programledare Sara Nilsson. Sara talade bland annat om sitt engagemang i kvinnors rättigheter och Soroptimisternaskonsultativa status i FN.

-Regionsmötet var välbesökt, vi är så glada att alla tio klubbarna i region öst var representerade, säger Catharina Gunnarsson, president i Motala 

Från vänster Catharina Gunnarsson, president i Motala Soroptimistklubb, unionens programledare Sara Nilsson samt unionspresident Kärstin Jacobsson

 

 

 Författaren Susanne Boll, bördig från Motala, var en av gästtalarna Hon berättade om hur den första boken kom till och om hur hennes författarskap har utvecklats. Susannes fjärde bok beräknas komma ut våren 2018.

 

 

Dagen avslutades med en modevisning där CRI Boutique visade höstmodet.

 

 

Syster och mannekäng Therese Brönn samt syster och ägare till CRI Boutique Maj Hultin visar ett axplock ur eftermiddagens modevisning

Foton Louise Hellgren Rahmqvist

  1 Kommentarer

Nytt Soroptimistår inleds

Publicerat onsdag 11 oktober 2017 kl: 12:48 Marianne Westman
okt 2017

Oktobermöte i Falun

Höstmörker och lätt kyla utomhus blev en bra kontrast till det ljus och den värme som vi alla bjöds på Samuelsdals värdshus, där vi numera oftast håller våra klubbmöten. Kvällen inleddes med försäljning av marmelad till förmån för Unionens 'Solvatten' projekt och den inbringade 1000 kr. Efter vår måltid hölls 'Lära-känna-samtal' i fyra mindre grupper, i syfte att just lära känna varandra lite mera. Många som tillkommit under åren har inte hört andras tidigare EGO presentationer. Under en timme hann vi alla med att sitta i två olika grupper och därmed fick var och en ta del av upp emot sju-åtta presentationer. En mycket god idé som vi gärna 'bjuder på'! 

Årsmötet leddes av avgående presidenten Kerstin Fischer, som slutade mötet med en sammanfattning av de 'high-lights' hon upplevt under sina två presidentår. Vi tackar henne varmt för hennes goda arbete! Vår nya president Maria Skog överlämnade en liten gåva som tack och fortsatte sedan med aktuella frågor under vårt klubbmöte. Därefter blev det en 'fnissig' fotograferingsstund där den nya styrelsen fotograferades. Vi ser fram emot det nya Soroptimiståret tillsammans!

Fr.v. Carina Kaustinen sekreterare, Anna-Britta Larsson ass programledare, Birgitta Hellström ass programledare, Maria Skog president, Gunilla Bergdahl programledare, Marianne Westman vice president och Elisabeth af Geijerstam kassör. Saknas på bilden gör ledamöterna Susanna Karlevill och Christina Bjelvert Olsson , samt ass programledare Helena Nylund Svahn

  1 Kommentarer