Soroptimistklubbars blogg

Bli en del av vårt samhälle - 'Öppet Möte'

Publicerat torsdag 30 januari 2020 kl: 15:45 Marianne Westman
jan 2020

Öppet Möte 11/2 18.00-20.15 

 Falu Soroptimistklubb har nöjet att presentera Valbona Shala, grundare av och VD för Feen AB, ett företag som arbetar med sociala projekt som gör skillnad. Detta belönades hon för 2018 med priset "Årets Nytänkare". Valbona Shala berättar om sin erfarenhet som invandrare från Kosovo och sin verksamhet med att hjälpa andra.

Kvällen inleds med en enklare måltid innan föreläsningen, följt av klubbmöte för klubbmedlemmar och deras inbjudna gäster. Adress: Västermalmsvägen 26, Ingarvet, Falun 

 

'Öppet Möte', 15 externa gäster kan anmäla sig till falun@soroptimistsweden.se senast 6/2 kl 20.00 och får bekräftelse från sekreteraren senast 20.30 samma kväll (torsdag veckan innan mötet) om det finns plats. Betalning, 150kr, sker direkt efter bekräftelse,  med swish till 1232700763 och meddelande ”Gäst feb 2020".

Välkomna!

 

 

 

 

 

 

 

  0 Kommentarer

VARFÖR KAN ZONTA OCH INTE VI?

Publicerat söndag 25 november 2018 kl: 17:30 Christine Safi-Roslund
nov 2018

Det finns inte så mycket mer jag kan säga om detta. Ja, vi är osynliga, men vi gör inte tillräckligt för att synas heller. Har vi blivit för bekväma? Vi klagar över att klubbar läggs ner och att vi tappar medlemmar. Det hjälper inte att bara prata - vi måste handla också! Vi måste handla NU - inte bara för att få nya medlemmar utan för att hjälpa utsatta kvinnor. Att göra som Zontorna gör är ett gott alternativ. Vad väntar vi på?

  1 Kommentarer

Lysekilsklubbens novembermöte

Publicerat måndag 20 november 2017 kl: 16:04 Barbro Bergström
nov 2017

Lysekilsklubbens novembermöte 2017-11-08

Ett för oss oprövat sätt att träffa presumtiva nya medlemmar i vår klubb ägde rum på Röe gård under temat ”Mingelträff med Afternoon Tea”. Vi har helt sonika ändrat på sättet att bjuda in våra gäster. Anledning till ”nytänket” är unionsstyrelsens appell att öka medlemsantalet i Sverigeunionen.

Efter diskussion på septembermötet, i storgrupp och i bikupor, kom vi fram till denna modell. Vi skulle var och en bjuda in en gäst eller två för att förhoppningsvis öka intresset för medlemskap i Lysekils Soroptimistklubb och i Sverigeunionen. Tillfälle för gemensam inbjudan bestämdes till novembermötet. I samband med kallelsen till mötet bad vår nytillträdda president Lena Fischer att några av oss skulle hålla en kortare information (3-5 min) om olika delar.

Lena inledde mötet med att säga några ord om Soroptimismens syften och därefter hade vi en presentationsrunda. Samtliga presenterade sig var och en med namn och profession. En syster berättade därefter om vår klubbs tillkomst, vi firar 25 årsjubileum i maj månad nästa år! Den syster som i mångt och mycket skött kommunikationen med våra projektmottagare berättade om det arbetet. En syster som kom inflyttande till Lysekil för ca 20 år sedan och tidigare tillhört Göteborg-Mölnlycke klubben, förklarade fördelarna med att från att inte ha några kontakter i kommunen till att helt plötsligt ha 23 stycken, när hon blev medlem i Lysekil. Vår strävan att göra oss synliga i media på olika sätt beskrevs av en syster. Den syster som initierat och tillsammans med många genomfört vårt ”Vattenlopp” nio år i rad, berättade om detta och en syster förklarade hur Soroptimismen är organiserad, internationellt, på federationsnivå, nationellt, regionalt och lokalt samt att allt arbete inom Sverige sker på ideell basis liksom att unionsstyrelsen verkar under två år. Den nuvarande består av medlemmar från Region Väst. Den första oktober nästa år är det Region Syd som tar över.

Dessutom hade vi den stora glädjen att få träffa och lyssna till Annie Dewill. Hon var den kandidat Lysekils klubben nominerade till Soroptimist Nordic Leadership Academy på Ölands folkhögskola i somras. Hon blev antagen till utbildningen och beskrev på ett mycket trevligt sätt sina fem intensiva och faktaspäckade dagar i slutet av juni. Annie var mycket glad och tacksam att vara en av tjugofem unga kvinnor som fått denna möjlighet.

De korta informations inslagen om Soroptimismen fördelades ut över kvällen och mellan intagandet av allt gott som bjöds på Afternoon Tea hade systrar och gäster möjlighet att prata och svara på ev frågor.

Tilläggas bör att även gästerna fick betala för sig, något man var informerad om i samband med inbjudan.

Vi hade ett tiotal gäster som kom och fler som skulle vilja komma men inte hade tillfälle just denna kväll. De kommer naturligtvis att bjudas in framöver.

Vi hoppas och tror att flertalet av våra gäster är framtida systrar. Att vi när vi nått 30/6 2018 är fler än en medlem mer än 30/6 2107!!

 

 

 

 

 

  3 Kommentarer

Varför vara Soroptimist?

Publicerat söndag 3 september 2017 kl: 17:51 Ingrid Franzon
sep 2017

Det finns massor av anledningar att vara Soroptimist! Läs här vad vi i Göteborg-Bohus Soroptimistklubb kom fram till när vi hade vår workshop om medlemsrekrytering i våras. 

 

Våra svar på fråga 1: Varför vill man gå med i en Soroptimistklubb?

 • Man vill göra skillnad för flickor och kvinnor
 • Man vill hitta och känna gemenskap med likasinnade
 • Man är intresserad av personlig utveckling
 • Man vill få större medvetenhet om andras miljöer internationellt
 • Det  är lättare att uträtta något tillsammans än som ensam individ – flera är starkare än en
 • Man vill träffa olika slags människor med yrken som man inte träffar i sin vanliga vänkrets
 • Man vill träffa personer med annan bakgrund än sin egen
 • Man är intresserad av föreläsningar
 • Man vill dela med sig av sin egen kunskap och erfarenheter
 • Man vill kunna vara med och påverka i världen och inte bara prata
 • Man vill göra något eget, utanför sin familj
 • Man är ny i stan och vill lära känna nya människor
 • Det finns mer tid för engagemang i ideellt arbete när barnen blivit större

 

Våra svar på fråga 2: Vad är det som gör att medlemmar stannar kvar i klubben?

 • Vi ser till att jobba med projekt som har en startpunkt, tydlig målformulering om vad man vill uppnå och att slut
 • Vi har struktur på mötena – det ska inte bara vara kafferep
 • Vi känner starkt systerskap och gemenskap
 • Vi gör saker – inte bara pratar/påverkar genom att handla
 • Vi lär oss mycket om olika saker – utvecklas som person
 • Vi fungerar som en familj för den som inte har någon egen familj
 • Vi känner vänskap och gemenskap

 

Våra svar på fråga 3: Vad kan just du göra för att bidra till att vår klubb får fler medlemmar?

 • Jag kan berätta om Soroptimisterna på arbetsplatsen och bland vänner
 • Jag kan berätta om intressanta soroptimistprojekt
 • Jag kan se till att vi jobbar med intressanta projekt som lockar nya medlemmar och berätta om dem
 • Jag kan bjuda in gäster
 • Jag kan se till att vi startar nya projekt
 • Jag kan anlita föredragshållare som skulle kunna bli medlemmar
 • Jag kan ta kontakt med nyinflyttade
 • Jag kan fånga upp kvinnor som inte längre får vara med i Round table av åldersskäl
 • Jag kan vara aktiv i sociala medier
 • Jag kan jobba för att vi ska bli mer synliga – sprida broschyrer om solvattenprojektet,  delta i VårRuset i Soroptimisternas namn/stå på VårRuset och dela ut information
 • Vi kan arrangera ett större Öppet hus
 • Jag kan tipsa om andra klubbar till vänner/kontakter i andra städer
 • Jag kan prata om Soroptimisterna, sprida info

  3 Kommentarer

Kick off 2017 i Hässleholm Soroptimistklubb

Publicerat måndag 23 januari 2017 kl: 19:14 Mihaela Aquelius
jan 2017

 

Kick-off 2017

Ett nytt år och nya handtag. I Hässleholm startade vi årets program med besök på arbetsförmedlingen där en av våra systrar, Betina har sin arbetsplats. Vi fick en kort information om det nya uppdraget som AF fått under det senaste året och hennes uppdrag inom AF.

Vi gästades denna kväll av vår kära gudmor Kerstin Påhlsson tillika extension/medlemsansvarig för region Syd. Det är alltid inspirerande att ha henne på besök. Hon pratade om hennes erfarenhet som soroptimist, höjdpunkter i hennes soroptimistliv och gav oss uppslag om hur vi kan behålla och rekrytera nya medlemmar.

Efter hennes inspirerande ord fortsatte vi med egna soroptimistfrågor som en uppdatering om vårt egna, lokala klubbprojekt. Vi har med glädje fått information om, att två av de invandrarkvinnor som deltagit i vårt projekt fått, den ena anställning på en skola i kommunen och den andra startat eget. Vi är väldigt glada för deras skull och kommer att hålla fortsatt kontakt med dem. Vi hoppas också att fler invandrarkvinnor kommer även i fortsättningen vilja delta i vårt lokala projekt ”Kvinna möter Kvinna”.

Resten av kvällen ägnade vi åt en kort utbildning och information om unionens och klubbens hemsida som är viktiga delar i såväl den interna som den externa kommunikationen.

  0 Kommentarer

VI MÅSTE GÖRA NÅGOT - NU!

Publicerat torsdag 14 januari 2016 kl: 18:32 Christine Safi-Roslund
jan 2016

Det har väl inte undgått någon om alla ofredanden, våld och brott mot kvinnors integritet som kommit i dagen den senaste tiden. Det är händelser som är djupt chockerande och som gör oss alla ledsna och förbannade! Nu måste vi handla, inte bara prata om och förfasas över det som sker mot hälften av världens befolkning - kvinnor.

I min klubb, Göteborg-Bohus Soroptimistklubb, tog vi upp frågan efter vårt ordinarie januarimöte. Vi var alla ganska eniga om att vi måste HANDLA. I första hand kan vi ta kontakt med organisationer som bland annat arbetar förebyggande med dessa frågor - FATTA, Realstars och liknande organisationer. Jag tycker personligen att vi soroptimister borde kunna agera samfällt. 

Vi som kvinnor, i privata sammanhang, på våra arbetsplatser och inte minst i vår egen soroptimistorganisation, bör kunna agera och ställa mer krav på samhället - och på oss själva. Det är inte acceptabelt att någon enda flicka eller kvinna skall utsättas för någon form av kränkning eller våld. Det är viktigt att poängtera, att det inte handlar om att det enbart är vissa grupper som tillåter sig att tafsa på och utföra kränkningar och våldshandlingar mot kvinnor. Det handlar inte om rasism. Givetvis är det långt ifrån alla pojkar och män som kommer till vårt land har med sig värderingar om att kvinnor - och kanske särskilt kvinnor som klär sig annorlunda än de är vana vid - inte är värda att respekteras, får skylla sig själva eller dylika tillmälen. Många av oss kvinnor som är födda och uppväxta i Sverige, som gått i "helsvenska" skolor i Sverige har sett och upplevt tafsanden, kränkande ord och handlingar och direkt våld i olika sammanhang. Svenska män går inte fria. Men vi får aldrig dra alla över en kam - vare sig det är en svensk man, en invandrare, en flykting.

Det är viktigt att vi är tydliga - i alla sammanhang; i skolor, på arbetsplatser, i förenings- och nöjesliv, i samhället överhuvudtaget - med att fostra och utbilda alla, från tidig ålder att respektera alla människors värdighet, flickor som kvinnor, pojkar som män, att arbeta för att förändra attityder och mönster i samhället. Vi som kvinnor måste höja rösten när vi utsätts för handlingar som kränker oss - såväl på hemmaplan som offentligt. 

Vi måste ALLA våga tala om vad som gäller, tydliggöra att alla är skyldiga att lyda landets lagar. Vi måste VÅGA vara extra TYDLIGA mot dem som kommer från kulturer med andra traditioner. DET är ett värdigt sätt att INTEGRERAS i vårt samhälle PÅ LIKA VILLKOR.

  0 Kommentarer

Tid för te eller hur blir du vän med tiden?

Publicerat söndag 22 november 2015 kl: 21:56 Sandra Gonzalez Sköld
nov 2015

 "Tid för te? Fokus, sinnesro och kreativitet" var titeln på föredraget som Dorotea Pettersson höll. En inspirerande kvinna som idag arbetar som tidscoach och föreläsare, en livsresa som är imponerande då hon berättade att hennes utbrändhet gjorde så att hon var hemma i över 6 år!

Idag är hon mer vän med tiden och det är också ett budskap hon vill förmedla.

"- Se till att bli vän med tiden och här är också hur vi tänker om begreppet tid viktigt. Om du hela tiden tänker negativt att du är stressad så blir det jobbigare och du får en känsla av att du jagar och jagar men ändå inte hinner!"

Att hitta en balans mellan fokus, sinnesro och kreativitet är något man ska sträva efter och här kommer te med i bilden. Att göra sig en kopp te är egentligen en symbol för det som ger oss den känsla som vi eftersträvar och för att göra sig en kopp te behöver man ta en paus. Att våga ta pauser för att ladda om gör att man kan fokusera och bli mer kreativ. Pauser där man inte slösurfar runt eller kollar mail eller Facebook på mobilen är viktiga för att nå sinnesro, att helt enkelt våga göra ingenting.

"- Självklart går det också att ta sig en god kopp kaffe men se till att ta pauser. Det finns studier som visar att upp till 40 minuter klarar man att vara koncentrerad, men det finns även studier som visar att man håller fokus i cirka 20 minuter. Kom också ihåg att prioritera och planera för att kunna vara här och nu, att göra det du tänkt under dagen."Om jag bara gör det här, så"-tankarna dyker upp hela tiden så måste man våga prioritera såväl på jobbet som privat. Det finns egentligen inte så många måsten som man tror"

Det var en kväll med många intressanta frågeställningar kombinerat med konkreta tips på att bli vän med tiden. En kväll med många tankar om inställningen till tid.

Nästa träff är måndag 14 december med Välgörenhetsauktion med julbord. Läs gärna mer på www.soroptimistsweden.se/kungsbacka

 

  0 Kommentarer

Tack för mig

Publicerat tisdag 20 oktober 2015 kl: 10:00 Christine Safi-Roslund
okt 2015

 

Mitt avskedstal från regionmötet i Lidköping.

Under 4 år har jag haft förmånen att få arbeta med mina 5 extensionsystrar från norr till söder. Vår grupp har haft ett jättefint samarbete, där alla varit överens om upplägg, strategier, vilja och önskemål för hur vi skall minska medlems- och klubbtapp i unionen. Tyvärr har vi sett flera klubbar läggas ner, från Skellefteå i norr till Skanör-Falsterbo i söder.

Då undrar ni säkert vad vi gjort?

Istället för att deppa alltför mycket, har vi stöttat och bekräftat varandra - att vi gjort vad vi kunnat. Vi har bjudit in oss till klubbmöten. Vi har talat om vikten av att kontinuerligt bjuda in gäster, att värva nya medlemmar. Vi har med gott resultat i en del klubbar använt "Förändringens 4 rum" från workshopen i Växjö förra året. Vi har tagit upp våra farhågor på unions- och regionmöten. Inte alltid har vi fått respons - och till syvende och sist är det vad klubbarna själva gör. Sällan har vi - eller unionsstyrelsen - blivit involverade i tid utan oftast ställts inför ’fait accompli’. Nu kan jag bara vädja till alla att tillsammans, med de medel man kan, stötta dem som kämpar aktivt för klubbars överlevnad. Glädjande ser jag att region Mitt på regionmötet i Stockholm i november lämnar stor plats åt medlemsvärvning och medlemsvård.

Fenomenet sviktande medlemstal drabbar inte bara oss soroptimister. Zontorna har samma problematik liksom flertalet ideella föreningar. Föreningslivet är inte som när vi gick med. Vi har en annan rörlighet, ett större utbud. Vi bör fundera på hur vi kan locka kvinnor idag.

Jag fick en tankeställare häromdagen. Jag skickade några frågor till min egen klubb. En löd  ”om man tappat tron på soroptimismens (eller andra nätverks) framtid - vad tror ni är anledningen?” Ett svar jag fick från en av mina yngre klubbsystrar var: ”jag hör många diskussioner om att yngre kvinnor ordnar nätverk/möten via sociala media. Det hör jag ingenting om bland mina yngre kontakter. Är det något äldre fått för sig?”

Så kanske det är. Ibland har vi lätt att tro och tala om hur andra tänker, vi har förutfattade meningar om saker vi oftast vet väldigt lite om. Hur många av oss har på allvar gått ut och frågat 25-30-åringar om de vill komma som gäster? 

Ibland tror jag att klubbarna har dålig självkänsla, dåligt självförtroende? Varför skulle inte vi vara attraktiva? Vi representerar stort antal yrken,vi är erfarna yrkeskvinnor, vi har en samlad levnadsvisdom - utöver att vi är härliga, trevliga, utåtriktade kvinnor. Även om majoriteten är 60+, så har man mycket att ge. Tänk så många intressanta föredragshållare många klubbsystrar är eller kan vara. Kan vi inte vara stolta över det?  Kanske är det intressant för yngre att höra hur en sjuksköterska hade det för 20-30 år sedan eller hur en advokat, ingenjör, lärare eller läkare jobbade i början av sin karriär. Även om många slutat yrkesarbeta kan vi bidra som faddrar, mentorer, coacher. Dessutom är 70 de nya 50.

Jag har föreslagit mina extensionkolleger att arbeta med idén att varje klubb bjuder in minst 2 i slutfasen av utbildning eller nyutexaminerade att under 1 år gratis vara medlemmar. Detta kanske vi kan annonsera på unionens och klubbarnas hemsida med våra kontaktuppgifter, på Facebbok eller liknande siter. Vi skulle kunna bjuda in flyktingkvinnor gratis under ett år - de är ofta högutbildade och behöver nätverk.

Senaste tidningen M skriver "gör åldern till en fördel" - hjälp nästa generation och klaga inte över ålderstecken. Det kan väl gälla soroptimister också. 

Jag är väl lite naiv men jag vägrar ge upp tron på att soroptimismen inte skulle kunna överleva. Vi kan göra skillnad - vi gör skillnad. Låt oss samarbeta kring detta. Hjälp Bente och övriga extensionfunktionärer som har ett viktigt och intressant lass att dra.

Och - blir ni tillfrågade om att ta någon funktion - i klubbens eller unionens styrelse - tacka för Guds skull ja. Det är oerhört lärorikt och ses ofta som en god merit i arbetslivet - och roligt.

Tack för mig, alla systrar i unionen och alldeles särskilt mina extensionkolleger och tidigare och nuvarande unionsfunktionärer jag haft förmånen att arbeta med!

 

  2 Kommentarer