Soroptimistklubbars blogg

to violence

Publicerat fredag 20 april 2018 kl: 17:00 Ruth Freter
apr 2018
Violence = VÅLD?

 

“Soroptimist say no to violence against woman and girls!”  SIBGI hemsida, den 2.4.2018
“Soroptimister säger NEJ TILL VÅLD MOT KVINNOR OCH FLICKOR!” (Citat från SIGBIs hemsida 2 april 2018)

 

Borde vi inte säga NEJ TILL ALLT VÅLD?

  2 Kommentarer

Kommentarer

2018-05-14 05:53:19

Hej Lena!

Jag är med dig. Fullständig. Men är det så enkelt och klart?

Systerliga hälsningar Ruth  

Ruth Freter

2018-04-28 12:23:11

Bra fråga! Det är klart att vi som enskilda soroptimister säger NEJ till ALLT våld och att vår organisation också tar avstånd från allt våld. Som jag ser det skulle en utvidgning av våra mål och syften till att säga nej till allt våld bli en alltför stor fråga för vår organisation att hantera. Klart att vi säger nej till skjutningarna i kriminella kretsar, att killar slår ihjäl varandra, att krig startar och pågår osv, men vi är ju trots allt en kvinnoorganisation. Vi måste hålla fokus för att nå våra mål. Tänker jag!

Lena Lannerheim

Lägg till kommentar