Soroptimistklubbars blogg

Stockholm-Ekerö försöker bidra till integrationen i Ekerö kommun

Publicerat lördag 12 mars 2016 kl: 10:53 Gunnel Barkeby
mar 2016

Vi har länge inom klubben pratat om att hitta ytterligare projekt att arbeta med och ett har varit att stödja invandrade kvinnor på olika sätt. Efter kontakter och diskussioner med Ekerö kommun har ett antal systrar, Birthe Ryder, Ylva Melin och Gunnel Barkeby deltagit dels i integrationsmöten i kommunens regi i Ekebyhov kyrka, i samtal med några kvinnor från Syrien och en kvinna från Mongoliet, deltagit i matlagningskvällar samt i en workshop och volontärutbildning i februari. Eftersom det kommer att komma fler asylsökande till kommunen, som tyvärr inte får SFI (svenska för invandrare) förrän de beviljats asyl, kan ett sätt att bidra att bygga upp någon sorts kommunikation för/med dessa kvinnor och kanske bidra till en tidig språkutbildning.

De soroptimistsystrar som vill veta mera hur det går för oss kan logga in Soroptimisternas hemsidor och gå till Stockholm-Ekerös klubbsida och titta under Dokument/Integration där rapporter från dessa aktiviteter kommer att publiceras.

 

Här kommer en  rapport från workshopen sammanställd av Ylva Melin.

 

VOLONTÄRUTBILDNING PÅ EKERÖ 20 februari 2016
Deltagande var Gunnel Barkeby och Ylva Melin från Ekerö Soroptimistklubb, bland ett 50-tal
andra personer, både privata och från olika organisationer.
 
Initiativet till volontärträffen arrangerades av Ekerö kommun, med "Öar utan gränser"
(se mera på websidan http://www.ekero.se/Uppleva_och_gora/Oar-utan-granser/ ) som ett gemensamt samlingsnamn för flyktingmottagandet i kommunen, iscensatt av Riccard Slättengren.

Utbildningen var förlagd till 'Fabriken' i Tappström, och syftet var att samla organisationer och frivilliga, för att få en samordnad mottagning och integration av de nya kvoterade flyktingarna, såväl som de redan inflyttade, men även en typ av brainstorming, för nya idéer och för att alla goda krafter behövs.

Mötet inleddes med att Riccard presenterade intressanta siffror om flyktingläget i världen och hur flyktingströmmarna går till Europa och fortsatte med vad man redan åstadkommit och vad som var på gång.

Situationen i Ekerö är att man har ansvar för 106 ensamkommande ungdomar varav 57 bor inom Ekerö kommun. Under 2015 tog man emot 34 vuxna och 19 barn. Tidigare ca 20 per år. Prognosen för 2016 är 104 personer (vuxna och barn) samt 32 ensamkommande ungdomar. Flertalet kommer från Afghanistan, Syrien och Somalia. Huvudcentra för många aktiviteter är Sundsgården på Färingsö, där ett flertal familjer och ensamkommande pojkar inkvarterats. Där finns möjlighet för många olika sätt att utveckla kurser, t ex dans, studier mm. Här kan Ekerö kommun ge stöd till föreningar som har ett projekt. Andra aktiviteter har genomförts, som skidåkning med utlånad utrustning, välkomstmöten och matchningar för vidare kontakt. "Syrerika Sverige" är ett annat projekt där volontärer tar med de unga pojkarna ut i naturen, typ hajk. Även simskola finns på förslag.


Deltagarna presenterades och gav en kort information om sin organisation och vad de kunde
bidra med, därefter gruppindelades deltagarna för att senare redovisa sina förslag.
Frågor som ställdes var: Vad vill de nyanlända ha av samhället. Vilka aktiviteter kan de olika grupperna bidra med. T ex språkcaféer, transporterhjälp, biblioteksmöte, matlagningskurs.
Ett förslag är att ha en gemensam aktivitetskalender och samordna alla förslag, samt att bilda ett nätverk med alla närvarande.

Ett antal samtalsgrupper skapades där man kunde bolla idéer med varandra och ge varandra tips. Ylva och Gunnel deltog i ett flertal av dessa grupper.

Vad som är relevant för Ekerö Soroptimistklubb, är att delta i språkcaféer, biblioteksträffar, och även att ta med de kvinnor vi fått kontakt med, som vänträff, på arrangemang i kommunen och i stan. Det kan tilläggas att Röda korset startar upp ett språkcafé i mars och vill gärna ha volontärer från andra håll som kan hjälpa till.

En uppföljning av utbildningen kommer att ske den 5/4 2016 på Ekebyhovs slott där Ylva och Gunnel kommer att delta.

  0 Kommentarer

Lägg till kommentar