Soroptimistklubbars blogg

Sotenäs bakar för Nicaragua

Publicerat torsdag 6 augusti 2015 kl: 17:20 Sara Gagge
aug 2015

Sotenäs soroptimistklubb
Monica, Ramona, Eia, Elisabet, Marianne

 Sotenäs trettiotal Soroptimister har bakat och bakat, alla dessa bakverk såldes till förmån för utbildning av flickor i Nicaquara under ett år och inköp av vattendunkar, vid ett soligt och glatt 80-års jubileet för Sotekanalen och 30-års jubileet för den stora familjefesten Sotekanalens dag i Hunnebostrand. I många år har Soroptimisterna bekostat utbildning av bl.a. sex flickor i Nicaqura såsom skräddare, dataingenjör, klinisk psykologi, polis mm.

Solvattendunken är en uppfinning som renar förorenat vatten genom solens ultravioletta strålar och värme. Solvatten består av en dubbelsidig svart plastbehållare där varje sida tar 5 liter, dvs. totalt 10 liter vatten. På två till sex timmar renas vattnet genom värme och solens ultravioletta strålar.  Det är då drickbart och kan användas till matlagning eller hygien. Utvärdering  visar att en familj som har Solvatten blir friskare, barnen i familjen kan gå till skolan, kostnaden för mediciner minskar och kvinnan kan bidra till familjens försörjning. Insamlade medel går till inköp av dessa plastbehållare och till att förmedla dem till soroptimistklubbar i Afrika för utdelning till behövande familjer. TACK ALLA som handlade av oss och som stöttar vår verksamhet!

Sotekanalen firar 80 år 1935-2015 beslöt Sveriges riksdag att anlägga Sotekanalen. Arbetet med att anlägga kanalen startade 1931, delvis som ett led i ansträngningarna att minska arbetslösheten bland stenhuggarna. Efter 4 års arbete och över 200 000 dagsverken invigde kronprins Gustav Adolf Sotekanalen den 15 juli 1935, ett helt år tidigare än beräknat. Och till kostnaden 2 miljoner 760 000 riksdaler blev kanalen nästan en miljon billigare än budgeterat. Kanalen är öppen året runt och trafikeras årligen av cirka 50 000 fritidsbåtar.

  0 Kommentarer

Lägg till kommentar