Soroptimistklubbars blogg

Solvatten till Shantinagars barn, Kathmandu, Nepal

Publicerat måndag 17 oktober 2016 kl: 19:54 Sara Gagge
okt 2016

Tack till alla systrar i Soroptimisterna för utomordentlig hjälp med det viktigaste som behövs för överlevnad: RENT VATTEN

Föreningen för gatubarn i Nepal verkar bland barn på gatorna i Kathmandu, driver hem för skolflickor och barnhem för yngre barn. Vidare arbetar föreningen aktivt med att återföra barn till anhöriga och möjliggöra för familjer att ta hand om sina barn genom att bekosta skolgång och hälsovård för barnen.

Istället för att arbeta med de stora flockar pojkar som driver runt i Kathmandus turistdistrikt har vi i Föreningen för gatubarn i Nepal valt att fokusera på de barn som lever i slumområdet Shantinagar i Kathmandu. Här lever barn under fullkomligt olidliga förhållanden.  Det gäller både de barn som driver runt men också de som har ett hem i området. Svårast är de dåliga hygieniska förhållandena med bristfälliga toaletter, avsaknad av rent vatten för tvätt och total avsaknad av rent dricksvatten.

De kraftiga monsunregnen cirka tre månader per år gör att Bagmatifloden svämmar över och de sluminnevånare som bor i de nedersta räckorna av skjul lever i vatten och lervälling upp till knähöjd. Det svåraste problemet är att vattenburna sjukdomar frodas i området och de små barnen saknar motståndskraft mot infektioner och riskerar att dö redan efter ett par dagars diarréer. Det innebär att den mest prioriterade gruppen här är familjer med barn under 2 år.


Toalett i Shantinagar

Sluminnevånarna arbetar själva hårt på att förbättra sitt område och under de cirka fem år vi varit verksamma i slummen har också stora förbättringar skett. Fler familjer har kunnat sätta riktiga dörrar i sina bostäder, fler har kunnat mura upp en riktig vägg med betongblock eller tegel, fler har kunnat köpa korrugerad plåt att lägga på taket och det har till och med byggts ett par riktiga toaletter i området.


Bostäder i Shantinagar

För de allra fattigaste och de föräldralösa fortsätter vi vårt program med skolböcker och med matförsörjning så att barnen ska kunna få ett varmt mål mat en eller i bästa fall två gånger i veckan.

Det svåraste problemet att lösa har dock varit tillgången till rent dricksvatten. Vi har under de perioder då föroreningarna är som värst i floden köpt in tankbilar med vatten som kört till gränsen av Shantinagar. Det fungerar men är dyrbart och det är också svårt att kontrollera att det är de allra mest behövande som får rent vatten. Ett annat problem är att vattnet hämtas i smutsiga behållare där man redan haft flodvatten och då finns bakterierna redan där.

Tack vare Sverigeunionen av Soroptimistklubbar kan vi ge Solvatten till 25 familjer med små barn i Shantinagar. Många i området är analfabeter men tack vare den fina instruktionen med teckningar och pilar på Solvatten-dunken så har det varit lätt att förklara för användarna hur de ska fylla på dunkarna, öppna upp för solen, vänta tills indikatorn är grön och sedan tömma ut vattnet ur rätt öppning.

Solvatten tilldrog sig särskilt stort intresse bland farmödrar som ju är de som ofta får ta hand om sina sjuka barnbarn. De flesta förstår sambandet mellan smutsigt vatten och diarréer och andra sjukdomar men har inte haft så mycket att välja på tidigare. Även om man aldrig kan räkna med en hundraprocentig succé så är det min bedömning att de allra flesta verkligen kommer att använda denna genialt enkla metod att rena dricksvatten. En extra bonus är ju att det varma vattnet kan komma bra till pass också vid till exempel sårvård och spädbarnsvård.

Det kan uppstå konkurrenssituationer och avundsjuka bland grannar men jag hoppas detta ska kunna minimeras när fler barnfamiljer får möjligheten till eget Solvatten.

Invånare i Shantinagar som just lärt sig hur man ska rena det smutsiga flodvattnet

Summering:
25 dunkar beställda och betalda av Soroptimisterna
22 dunkar utdelade till familjer i slummen och de sista tre delas ut inom kort.
Familjer med små barn utvalda
Transport kostnadsfritt hösten 2016 i privatpersoners bagage

Föreningen för gatubarn i Nepal org 802455-9794
Föreningen har 90-konto

Eva Holmberg Tedert

Grundare av Föreningen för gatubarn i Nepal
Soroptimist i Gävle-klubben

 

  1 Kommentarer

Kommentarer

2016-10-18 15:18:14

Följer med stort intresse det arbete som utförs med Solvatten i Nepal! Så imponerande!!

Kärstin Jacobsson

Lägg till kommentar