Soroptimistklubbars blogg

Solvatten i Tweyambe, Tanzania

Publicerat söndag 25 oktober 2015 kl: 15:00 Margaretha Sjögren
okt 2015

 

Från Bo Hedås, Hedemora 

 Några tankar kring utdelningen av Solvatten i Tweyambe 2014-16

Barbro Karppi och jag har fått förmånen att besöka kvinnor som fått Solvatten i en första utdelning av 36 st, varav 4 gått till lågstadieskolor och en gått till dispensären i Tweyambe.

Mötet med kvinnorna var mycket värmande. Den glädje och tacksamhet de visade kan inte med ord beskrivas. De höll tal och lämnade skrivna manus som jag sedan låtit översätta. Jag presenterar dem i utdrag som en illustrerad bilaga.

Vid samtalen med kvinnorna framkom att vattnet smakar gott, godare än Kilimanjaro på flaska. Vatten som kokats över öppen eld smakar vedervärdigt.

Barnen och de själva är mycket friskare och barnen behöver inte gå hem från skolan pga illamående eller magsmärtor. Läkarbesök och inköp av mediciner har reducerats, vilket också varit bra för ekonomin. Att slippa värma vatten spar mycket tid, som kan användas till inkomstbringade arbete.

Genom att man kan dela med sig av Solvatten till grannarna har ett samarbete uppstått som gjort att man arbetar mera tillsammans och kan utvecklas genom att lära av de andras erfarenheter. Den goda grannsämjan har gjort att man hjälps åt mera nu.

Urvalskriterierna för vilka som skullefå Solvatten utgick från projektplanen men hade också diskuterats med kommunala skolstyrelsen. Där hade man valt att prioritera änkor som tar hand om föräldralösa barn. Detta är en lovvärd princip för att uppmuntra dem som gör en stor samhällsinsats. Man bör dock i nästa utdelning även lägga till att det skall vara till familjer med dålig ekonomi för att undvika att Solvatten skänks till familjer som skulle kunna betala för Solvatten själva.

Avbetalning har tillämpats för dem som inte kan betala hela avgiften på 5 000 Tzs (motsvarar ca 18 SEK) eller behövt låna till bussbiljetten.

Medel har tagits av projektpengarna för att betala förtäring vid informationsmötena och kurserna. Detta motiverar att anslaget för dubbelt så många Solvatten bör anpassas därefter inför nästa utdelning.

Solvatten är så värdefullt både för livskvalitén för många i Afrika och för miljön att det borde finnas en marknad så att det kunde köpas till fullt pris för dem som har råd.

Med stort tack för förtroendet att få delta i detta fina projekt.

                                                                                                                                                                                    Bo Hedås

 

GERA

Ärade gäst, vi välkomnar dig till vår grupp här i Gera.

Vi säger ett stort tack till er! Vi tackar för den fina Solvattenutrustningen som hjälper våra barn och hela familjen.

Vi använder den både för att värma vatten och för att dricka. Det räcker för hela familjen och för de föräldralösa barn som vi tar hand om. Även grannarna få använda vattnet. Vi har haft nytta på så många sätt av Solvatten. Vi kan göra te med det. Eleverna får dricka det i skolan. Vi använder dunkarna som vi har blivit lärda.

Stort tack från gruppen Tupendane i Gera!

ISHUNJU

Ett kort tal rörande projektet Solvatten

Till er som stöttar projektet.

Det är en stor glädje för oss och vi gruppen Wema i Ishunju framför vårt varma tack för den vänlighet ni visar oss!

Vi är 10 gruppmedlemmar. Det här projektet har vi tagit emot med glädje.  Solvatten hjälper flera familjer att få rent vatten för att bevara hälsan. Sjukdomarna har minskat genom användningen av detta vatten.

Från medlemmarna i WEMA. Skrivet av gruppens ordförande.?

 

ISHOZI

Mycket välkommen till Ishozi!

Vårt Solvatten kommer att hjälpa familjerna och hela vår trakt tackar så mycket. Gud välsigne er.

Vi har möjlighet att värma 20 liter vatten om dagen. Tack vare solen så får många nytta av Solvatten. Sedan vi har fått den, slipper vi mycket värk.

Vi 9 medlemmar i gruppen har verkligen stor nytta av Solvatten. Vi framför vårt stora tack för detta!

Medlemmarna i gruppen Itika.

Ett litet barn dricker gott rent Solvatten.

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 


 

  1 Kommentarer

Kommentarer

2015-10-28 13:22:34

Tack för fin läsning. Vi är så glada att få vara med om detta!

Allt gott
David och alla vi på Solvatten

David Wadström

Lägg till kommentar