Soroptimistklubbars blogg

Självbestämmande och målstyrning

Publicerat onsdag 20 april 2016 kl: 08:42 Sara Nilsson
apr 2016

Min Grant of Friendship resa fortsätter.

Det finns en utbredd uppfattning bland soroptimisterna jag träffat att en för stor del av medlemsavgiften går till federationen och att pengarna borde stanna hos klubbarna för att göra nytta lokalt. Drivkraften att göra skillnad på orten där man bor är en viktig del av deras identitet av att vara soroptimist och det speglar till del den dynamik jag upplever finns här. Å ena sidan är det viktigt att vara självbestämmande å andra sidan förväntar sig klubbarna att federationens/regionens styrning skall vara väl organiserad och det finns krav på ett tydligt ledarskap. Samtidigt kan jag konstatera att styrningen följs och behandlas styvmoderligt.

Jag har träffat åtta klubbar och det finns variationer i hur stor utsträckning federationens mål för verksamheten följs. Klubbarnas projekt riktar sig inte bara till kvinnor och flickors behov utan har också omfattat både kvinnor och män avseende bland matchtröjor till pojklag i basket, sponsring av ett college team i robotbygge samt ett omfattande och i någon mening stadsomvandlande projekt för vattenflöde i en mindre stad. Så länge projekten har starkt stöd hos klubbens systrar verkar det finnas hög tolerans inom klubben för tolkningen av federationens mål och styrningar och vad som kan falla inom ramen för dessa. En person jag talade med om detta sa att för att kunna göra skillnad lokalt måste man få tillhöra etablissemanget som ges möjlighet att hjälpa och för det krävs att man är en trovärdig organisation och då är man beredd att bortse ifrån Soroptimist International styrningar.

 

Som president i en klubb är man ålagd att leda verksamheten, likt en verkställande direktör, för att nå uppsatta mål. Är det inte konstigt då att klubbar väljer att genomföra projekt som inte ligger i linje med verksamhetens ansats och syfte? När jag tänker på hur vi väljer projekt i min egen klubb så kan jag konstatera att vi inte alltid haft så lätt att komma fram till projekt som omfamnar Europafederationens mål och samtidigt är både praktiskt genomförbara och roliga att arbeta med. Det var nog därför vi uppskattade vår unions samarbete med Solvatten i så hög grad, allt fanns redan där; syftet, nyttan och påtagliga resultat av våra gemensamma ansträngningar.

Här arbetar klubbarna i kommittéer, alla medlemmar skall ingå i minst två och alla skall bidra till att samhället de lever i skall förbättras genom att samla in pengar, och ge ut pengar, utbilda och informera. I Sverige skall klubbarnas programledare konkretisera federationens mål och utgöra ett stöd för sina klubbar i att omsätta teori till praktik och det finns många goda exempel på projekt som är mitt i prick. Jag tänker att det kanske är bättre att vi gör saker lite vid sidan av vald väg (federationens/unionens mål) än att vi helt missar att köra på enligt angivet kartblad, det vill säga att inte göra något alls. Det finns dock en hygienfaktor för mig avseende vårt uppdrag att förbättra villkoren för kvinnor och unga flickor, och det är var vårt arbete tar sin utgångspunkt. Är det på grund av ojämställdhet? Vad beror ojämställdhet på? Hur bör vi komma från ett läge till ett annat? Här upplever jag att det finns saker att adressera i USA såväl som i Sverige, mer om det nästa gång.

  1 Kommentarer

Kommentarer

2016-04-20 22:54:53

Det är inte helt lätta frågor detta men hos oss kanske det är lättare att hålla kursen mot kvinnor och flickor för att vi inte har samma press att falla etablissemanget på läppen. Vi drar inte in de stora summor som de gör i USA men å andra sidan finns än så länge ett välfärdssystem som ska fungera som samhälleligt skyddsnät. Där bygger det mer på att det finns ideella krafter som är beredda att ersätta sociala trygghetssystem. Men jag är övertygad om att vi har en del att lära av deras engagemang och en del att diskutera utifrån våra olika samhällssystem.

Att följa federationens mål eller gå lite vid sidan av känns som det tarvar ordentlig genomgång innan vi agerar. Spontant tycker jag att det är viktigt att prioritera kvinnor och flickor eftersom de flesta samhällen har patriarkala strukturer.

Eva-Linnéa Eriksson

Lägg till kommentar