Soroptimistklubbars blogg

Regionmöte i Lidköping

Publicerat måndag 19 oktober 2015 kl: 20:05 Christine Safi-Roslund
okt 2015

 Regionmöte i Lidköping

Vår näst yngsta klubb, Lidköpings Soroptimistklubb, genomförde sitt första regionmöte lördagen den 17 oktober. 39 kvinnor från i stort sett samtliga klubbar i västra regionen, fick en fantastisk dag i strålande sol och höstfärger. Vi höll till i Rörstrands lokaler och fick sist på dagen en guidad visning i deras museum, som i färgprakt  tävlade med höstfärgerna utanför. För oss som kört ett par timmar för att komma till Lidköping smakade de fina smörgåsarna till teet och kaffet helt underbart. Sedan var vi redo för dagen.

Efter avgående presidenten Ann-Charlottes välkomsthälsning fick vi lyssna till Yvonne Träff, miljöstrateg i Lidköpings kommun. Vi fick höra om hennes väg under 25 år - från att ha varit kontroversiell miljökämpe som i början fick dåligt gehör av politiker till att kunna påverka. Många av oss fick lära oss ett nytt ord - ekosystemtjänster. Yvonne säger att  naturen gör oss en massa tjänster gratis och att vi måste gå före - vara ett föredöme. Hennes 4 ledord var STÖDJA, STYRA, STÖRA och PÅVERKA strategiskt. De orden passar väl in i oss soroptimisters vokabulär.

Från unionen medverkade Lis Palm, avgående guvernör, Ingalill Nellemark, Valberedningen samt Ingegerd Dirtoft, vald President Elect på unionsmötet men som av hälsoskäl tvingats hoppa av det kommande uppdraget.

Ingegerd menar att det är viktigt att vi nöter in vad vi arbetar för - att vi är en av de tyngsta 'Non-governmental' organisationerna i världen. Vi måste bli tydliga med vad vi står för. 

Lis Palm som var med och chartrade Lidköpingsklubben gav oss information om vad som händer internationellt och uppmanade oss att ofta gå in och läsa på Europafederationens hemsida. Hon påminde också om att koppla programmen till våra mål och nämnde särskilt Syrien, där bl a klubbsystrar i Turkiet och Nederländerna har väl etablerade skolprojekt 'Syria back to school' som vi kan stötta.

Ingalill Nellemark berättade om valberedningens arbete och tycker att man skall tacka ja om man blir tillfrågad om att ingå i sin klubbstyrelse eller i unionens styrelse. Ansökan eller nominering skall vara unionen tillhanda senast 30 november.

Samma budskap hade jag själv i mitt "avskedstal" som extensionansvarig för region Väst och sammankallande i Extension, se separat blogg. Min efterträdare Bente hade inför sitt framförande ställt sig frågan om soroptimismen kan överleva som organisation med tanke på sjunkande medlemstal. Är människor intresserade av föreningsarbete på 2000-talet?

Som svar på dessa frågor menade Bente att ett gemensamt karaktärsdrag för människan är att vi vill vara i grupp och att det är hotfullt att uteslutas. Smil/leende är ett universellt språk och vittnar om goda intentioner och glädje. Forskning visar att människan blir glad av vänlighet och framförallt av att vara givmilda mot andra. Humanisterna menar också att människan behöver förverkliga sig för att vara tillfreds. 

Utifrån detta, sa Bente, tror jag att soroptimisterna kan tillföra mycket. Bente råd: var snälla mot varandra, skapa intressanta program och projekt tillsammans och var ej så kravfulla.

Vi fick också en bra demonstration om Solvatten av Ingrid Ljunggren, Kungsbackaklubben. Hon berättade också att Varbergsklubben tagit ett något annorlunda grepp - man har anordnat ett rally med dunkar till Senegal. Kul idé som väcker uppmärksamhet.

Förmiddagspasset avslutades med "Lyckliga Kullan", Agnetha Björnsdotter-Berglund, som från Falun via Stockholm bosatt sig i Lidköping och efter år av administrativa jobb skapat sitt eget företag och 2015 fått Lidköpings Naturskyddsförenings miljöpris "För helhetssyn på fårskötseln och det lokala samarbetet vid framställning av närproducerade produkter". Vi kunde köpa hennes produkter i form av såväl mat som fårullsprodukter.

Efter en utsökt lunch fick vi en förträfflig guidad visning på Rörstrands Museum. Det blev en nostalgitripp för flertalet systrar. Den fina dagen Lidköpingssystrarna ordnat slutade med "gofika" och en sammanfattning.

Varmt tack Kära Systrar!

 

 

Mörnesten, Arvikaklubben, 

  0 Kommentarer

Lägg till kommentar