Soroptimistklubbars blogg

Rapport från vår representant i Svenska FN-förbundet

Publicerat tisdag 17 februari 2015 kl: 15:01 Sara Gagge
feb 2015

FN granskar Sverige angående MR och barnkonventionen

Nyligen hörde jag på radion hur Sverige blivit utfrågat i FN-rådet för Mänskliga Rättigheter i Geneve. Det var Annika Söder, kabinettsekreterare på Utrikesdepartementet, som intervjuades. När jag några dagar senare såg TV-nyheterna berättades att FN:s barnrättskommitté i en rapport kritiserat Sverige för att inte följa barnkonventionen.

De mänskliga rättigheterna

En svensk delegation bestående av 16 personer fick svara på frågor och ta emot rekommendationer från övriga nationer i FN. Och den tydligaste rekommendationen som Sverige fick gällde att skapa en oberoende institution som ska jobba med mänskliga rättigheter i Sverige.
Svenska FN-förbundets ordförande Aleksander Gabelic, som också var med i Geneve, berättade att det är ett krav som förbundet drivit hårt, eftersom den här typen av institution redan finns i många andra länder.
- Det skulle vara ett stöd i antidiskrimineringsarbetet och också mot rasism om att man kan få kommunala tjänstemän att bättre förstå hur de här rättigheterna och fina orden kan tillämpas i verkligheten, sa han.
Nu är det upp till regeringen att ta ställning till och svara på de rekommendationer som man fick under utfrågningen. Vid den förra granskningen 2010, svarade man JA på 106 av omkring 150 rekommendationer.
Annika Söder avslutade intervjun med att hon tyckte det var bra att bli granskad för då skärper man till sig.
- Vi har fått väldigt mycket beröm för att vi är en stark nation för mänskliga rättigheter generellt, och vi har fått många frågor kring diskriminering och hatbrott, något som är väldigt bekymmersamt i Sverige och många andra Europeiska länder idag.

Barnkonventionen

FN:s barnrättskommitté, som granskat hur Sverige lever upp till FN:s barnkonvention, riktar i en rapport vass kritik mot hur barn behandlas i Sverige. Generellt anser kommittén att det krävs reformer om hur myndigheter utreder barns situation i alla former av ärenden, allt från migrationsärenden till socialtjänsteärenden. Bland annat brister det i hur barnen kommer till tals, speciellt barn i utsatta grupper.
- När det gäller asylutredningar där barnen inte får höras, där bryter Sverige mot barnkonventionen, säger Christina Heilborn, UNICEF:s programchef.
Däremot var kommittén positiv till att Sverige vill införliva barnkonventionen i svensk lag.

Inger Wallin, Soroptimisternas representant i Svenska FN-förbundet
inger.lulea@gmail.com

  0 Kommentarer

Lägg till kommentar