Soroptimistklubbars blogg

Nyhetsbrev från Ihushi

Publicerat torsdag 26 november 2015 kl: 10:00 Margaretha Sjögren
nov 2015

Från Lage Bergström

Solvatten som gåva från Soroptimisterna

 I förra nyhetsbladet berättade vi att ”Soroptimisterna Sverige” skänkt 72 Solvatten-behållare till IDC för att sprida bland Ihushis kvinnor. Det var med glädje vi tog emot gåvan och tillsammans med Soroptimisternas projektgrupp ordnade med transporten till Ihushi.

Rent vatten både till cafégäster och till elva personer i egna hushållet

När vi kommer till Marianna Johns café och butik, är hon själv inne på gården, vid kokhuset byggt i lera. Marianna visar oss sin Solvatten, som står vänd mot solen, bakom kokhuset. Tre gånger varje dag har hon renat vattnet sedan hon fick dunken, och allt har fungerat mycket bra. Hon hämtar vatten från en

grävd brunn som är gemensam för flera hushåll i grannskapet. Mariannas familj består av elva personer:

Hon själv, ett barn och maken. Dessutom hans svägerska som är änka och hennes sju barn. Marianna

behöver också vatten till sitt café. När vi lämnar Marianna konstaterar vi att det är bra att just hon fått en Solvatten. Hon är en gladlynt och energisk person som gärna visar dunken för sina cafégäster och förklarar hur bra den fungerar.

 

 

Nödvändigt med miljöperspektiv i allt vi gör

Måndagen 2 november regnade det våldsamt i Ihushi. Vattenmassorna gjorde vägarna oframkomliga, latriner och hus raserades… Som tur var skadades inga människor, men inne i Mwanza rapporterades det om flera dödsfall. Det här är den tredje allvarliga översvämningen i Ihushi sedan 2010. Däremot minns man ingen översvämning i byn före 2010. Kraftiga regn har förekommit även tidigare, men inte översvämningar på det sätt som nu tycks bli allt vanliga re. Som vi har berättat i tidigare nyhetsblad har det dessutom varit långvariga torrperioder mellan de allt kraftigare regnen. Det här kan inte förklaras som normal variation i vädret. I stället visar det att klimatförändringarna redan är påtagliga i Ihushis vardag. Och på ett dramatiskt sätt!

I december hålls ett nytt toppmöte i Paris om klimatförändringarna. För allas vår skull – men särskilt för människor i som bor nära ekvatorn – hoppas vi att förhandlarna i Paris tar sig samman och ger oss ett nytt bindande avtal för att stoppa/begränsa effekterna av jordens uppvärmning.Byborna i Ihushi kan inte vänta på eventuella överenskommelser i Paris. De klimatförändringar som bevisligen pågår, innebär nya utmaningar som måste hanteras nu – för jordbruket, för vattenförsörjningen, för matlagning, för transporter, för husbyggen. För IDC – och för oss som samarbetar med IDC – innebär det att vi måste överväga klimat- och miljökonsekvenserna i allt vi gör. Hittills har IDC varit framgångsrika i sitt miljöarbete. Det just påbörjade samarbetet med Solvatten är ett aktuellt exempel.

Här några andra:

Solenergi är det mest miljövänliga energialternativet. IDC skaffade sina första solpaneler redan 2004 och har sedan byggt en effektiv solenergianläggning på sitt lärocenter.

  Sedan 2009 har IDC importerat sollampor av bra kvalitet för försäljning till hushållen i byn. Idag är det flera hundra bybor i Ihushi som har bra belysning i hemmen tack vare IDC:s sollampor.

Att ta vara på regnvatten blir allt viktigare i det nya mönstret med långa torrperioder och häftiga regn. IDC har byggt ett 60-tal stora regnvattentankar för dricksvatten. Tankarna finns på skolor

och hälsokliniker i Ihushi med omnejd.

 Energisnåla spisar är mycket viktiga för att minska behovet av brännved eller träkol i matlagningen. IDC har utbildat kvinnogrupperna i Ihushi om vedsnåla spisar, och två av grupperna har

specialiserat sig på att tillverka och sälja små, flyttbara spisar. 

  0 Kommentarer

Lägg till kommentar