Soroptimistklubbars blogg

Nyårshälsning

Publicerat söndag 27 december 2015 kl: 09:00 Margaretha Sjögren
dec 2015

 

Programgruppen för Solvatten vill önska alla Sveriges Soroptimister ett Gott Nytt År.

För Solvattenprogrammet var 2015 ett mycket lyckat år. Vi har hittills skickat 877 Solvattenbehållare till 9 Afrikanska länder. Totalt har vi samlat in över 982 000 kr
 Vi har fler spännande projekt på gång, bland annat utreder vi möjligheterna i Nepal och Kongo.

 Att programmet har utvecklats på ett så framgångsrikt sätt är tack vare allt engagemang ute i klubbarna.

Vi i programgruppen vill sända ett stort tack till er alla och önska Ett Gott och Framgångsrikt 2016.

Martha Björnström, Birgitta Hansson, Jytte Roos, Berit Bengtsson, Inger Olofsson och Margaretha Sjögren

 

 

 

 

 

  1 Kommentarer

Kommentarer

2016-01-02 21:13:27

Tack för trevlig hälsning.
Vårt barnbarn Nili tar med sig en behållare till Kongo Kinshasa när hon åker tillbaka den 8.
Jag vill att barnen/ungdomarna i American school ska få se hur den fungerar. Sedan kommer den att överföras till vårt projekt i sydöstra DRK Lubumbashi. Världen är så liten. I Nilis parallellklass går Aimee Paulsens son.
Gott Nytt År
Vivian

Vivian Hollqvist Uppsala Carolina

Lägg till kommentar