Soroptimistklubbars blogg

Något om fördelarna med att bo "hemma hos"!

Publicerat söndag 10 april 2016 kl: 07:01 Sara Nilsson
apr 2016

Jag kan konstatera att det bara har gått ett dygn sedan jag landade i Seattle och jag har redan kommit i kontakt med fyra ”intuitioner”. Med hjälp av Barbara, den person jag bor hemma hos, har jag åkt runt i närområdet och fått ta del av ett varierat utbud. Framträdande för området är dess natur. Naturens inverkan på mig är omedelbar och som en person med fäbless för berg och djupa dalar kan jag bara konstatera att topografin i området passar mig som handen i handsken. I övrigt har jag besökt ett Casino för första gången i mitt liv, en vingård och avslutningsvis deltagit i en Potluck (Potlatch) där alla systrar i Barbaras klubb samlades för att spela BUNCO och äta mat tillsammans. Att åka iväg som jag gjort är att medvetet välja att bo hemma hos människor och därmed, i någon mening, anpassa dig till andra människor och deras rutiner och behov. Det kan verka utmanande för en del med fördelarna överväger vida alternativet, att bo som en turist på hotell. Att bo ”hemma hos” möjliggör att ta del av språket och vardagen på ett sätt som är absolut tillfredsställande. Jag tänker att för mig handlar det mycket om att förstå från vilket perspektiv andra (i detta fall medborgare i USA) ser på sociala problem och hur de anser att dessa bäst blir lösta. Om jag förstår det, kan jag använda insikten till att se på våra utmaningar på andra/nya sätt. Min utmaning just nu är dock av en mer ringa karaktär, att bestämma mig för vad jag skall prata om på regionkonferensen i Spokane, göra ett bildspel och skicka det till min point of contact. Något jag enligt uppgift skulle ha gjort för flera veckor sedan..

  0 Kommentarer

Lägg till kommentar