Soroptimistklubbars blogg

Moderskeppet

Publicerat fredag 17 mars 2017 kl: 13:39 Sara Nilsson
mar 2017

FN högkvarter ligger vackert vid East River och själva byggnaden är klädd i vit sten, kanske marmor. När jag tagit mig in i byggnaden, köat till biljetter och hissar, så går jag in General Assembly, moderskeppet. Det är en vacker sal och oändligt stor. I detta rum har beslut fattats rörande mänskliga rättigheter, beslut som skickat impulser ut i världen, landat hos organisationer som vår, Soroptimist International. Där har besluten blivit plattformen från vilken vi kunnat agera i syfte att förbättra livsvillkoren för kvinnor och flickor. Jag blir så berörd av stundens allvar att jag får tårar i ögonen, en dröm blir uppfylld. Jag sitter tillsammans med människor som vill samma sak som jag vill. Det är sällan vilsamt i den feministiska kampen, men idag, just nu är det det. Jag vilar, känner tacksamhet, nästan frid.

 

Invigningen av CSW61 handlar om att peka ut riktningen och rama in vad de två följande veckorna kommer att handla om. De delar inom FN som arbetar med jämställdhet representeras av sina digniteter som berättar hur de ser på situationen idag och avger ett löfte om vad de avser göra för att jämställdhet mellan kvinnor och män skall realiseras. Delat hem- och omsorgsarbete mellan kvinnor och män, bekämpa mäns våld mot kvinnor och att fortsätta arbeta för dem som är mest utsatta är viktiga delar i ramverket.

 

För mig kommer det fortsättningsvis att handla om att bevaka de programpunkter som är särskilt angelägna för vårt fortsatta arbete i Soroptimisterna och att träffa och prata med andra delegater och soroptimister hur de arbetar för förändring. Programmet startar redan vid åtta på morgonen och slutar väl efter klockan sex på eftermiddagen så det är långa dagar. 

  0 Kommentarer

Lägg till kommentar