Soroptimistklubbars blogg

Mobiltelefonprojekt Kalmar Soroptimistklubb

Publicerat måndag 14 december 2015 kl: 10:39 Lena Lewander
dec 2015

MOBILTELEFONPROJEKTET I KALMAR

 

I dec 2010 anslöt sig Kalmar Soroptimistklubb till Mobiltelefonprojektet.

 

På allvar kom vi igång våren 2011 då vi skrev avtal med Kalmarsundsregionens Renhållare (KSRR) om att få de begagnade mobiltelefoner som KSRR får in för återvinning.

 

Våren 2015 skrev vi ett likalydande avtal även med Mönsterås Kommun.

 

Mest tack vare dessa avtal har vi nu – medio dec 2015 – sänt drygt 6.000 tel. (varav 146 st lämnades från andra soroptimistklubbar vid unionsmötet i Kalmar 2015) till återvinningsföretag (från början Anovo, under kort tid Regenersis och numera EMC i England.)

 

Dessa företag har haft/har avtal med Plan Sverige i vilka de förbinder sig att betala visst belopp för de mobiltel. som går att sälja.  De övriga går till återvinning.

 

Plan Sverige ansvarar för att pengarna går till det egna projektet ”För att jag är flicka” vilket har som mål att reducera – allra helst stoppa – könsstympning av flickor i framförallt Egypten.

 

Vår ansvariga för projektet Gunnel Rydberg hämtar mobiltel. i Kalmar (i Mönsterås vår medlem Anette Karlsson), tar hand om dem som samlas in av våra medlemmar, räknar och packar dem, beställer fraktsedlar från EMC (som betalar frakten) och upphämtning från transportföretag samt meddelar kontaktpersonerna i Kalmar och Mönsterås hur många som har skickats.

 

Dessa drygt 6.000 mobiltel. har genererat ca 58.000 kr.

Vid pennan:

Gunnel Rydberg

Kalmar Soroptimistklubb

 

PFR-nr 36610

  2 Kommentarer

Kommentarer

2016-03-31 14:15:11

Hej
Har just besökt er klubbsida som är informativ och bra.
Saknar infon om mobilinsamlingen. Den borde finnas även där så mycket som klubben gör med det projektet.
Kalmar har ju  bidragit med hur mycket som helst och jag vet att det finns icke-medlemmar som besöker klubbarnas sidor.
Vi ses i Växjö
Hälsningar Gunnel Zenk

Gunnel Zenk

2015-12-15 16:31:45

Gunnel Rydberg, du är beundransvärd som idogt samlar och utvecklar insamlingen dessutom.
Ett stort varmt tack till dig!
Hälsar
Gunnel Zenk
som finns med lite i bakgrunden.

Gunnel Zenk

Lägg till kommentar