Soroptimistklubbars blogg

Ljusmanifestation i Hässleholm

Publicerat måndag 27 november 2017 kl: 13:46 Mihaela Aquelius
nov 2017

Foto: Benjamin Aquelius

25 november - Internationella dagen för avskaffandet av våld mot kvinnor

Dagen instiftades av FN:s generalförsamling år 1999 som en påminnelse om Deklarationen om avskaffande av våld mot kvinnor. I resolutionen slog man fast att våld mot kvinnor är ett hinder för jämställdhet i samhället i juridisk, social, politisk och ekonomisk mening. Våld mot kvinnor är enligt resolutionen handlingar som orsakar fysisk, sexuell eller psykologisk skada, oavsett om det sker i det offentliga eller i privata sammanhang. Statistik visar att en av tre flickor eller kvinnor upplever våld i sitt liv. Detta säger vi Nej till, det kan inte fortsätta.

Soroptimisterna i Hässleholm tillsammans med lokala FN-förbund, Frida Kvinnojour och Zonta deltog i en ljusmanifestation som markerar den Internationella dagen för avskaffandet av våldet mot kvinnor. Representant från Frida Kvinnojour höll ett kort tal och belyste situationen i vår kommun och efterlyste bättre samarbetet och mer handling från politisk håll.

De gravljus som tändes vid Speakers corner markerar de liv som har gått till spillo i vår kommun bara under det senaste året som följd av männens våld mot kvinnor.

Soroptimisterna i Hässleholm svarar på appellen #16Days of activism och bidrar till kampanjen #orangetheworld. Vi bär orange för att markera vårt stöd till kampanjen och står upp och med eftertryck säger NEJ mot allt våld mot kvinnor.  

Foto: Benjamin Aquelius

  1 Kommentarer

Kommentarer

2017-11-29 11:35:01

Glädjande att se - så bra ni syns - men sorgligt att det behövs!
Tänk om alla vi soroptimister klär oss i någonting orange den 25:e varje månad - inte enbart i november.

Lena Lannerheim

Lägg till kommentar