Soroptimistklubbars blogg

Kalmar Soroptimister i samarbete med Plan Sverige

Publicerat onsdag 20 april 2016 kl: 21:12 Lena Lewander
apr 2016

Till Er som ännu inte är soroptimister:
Kalmar Soroptimistklubb är engagerad i mobiltelefonprojektet ”För att jag är flicka” som har som mål att reducera – och allra helst – stoppa bl.a. könsstympning av flickor i framförallt Egypten.  De mobiltel. som samlas in sänds till det certifierade återvinningsföretaget Redeem Nordics som betalar för fungerande mobiltel. resp. återvinner de övriga.  Beloppen utbetalas till Plan Sverige som är huvudansvarig för projektet och därmed borgar för att pengarna kommer fram.

Lämna Era avlagda mobiltel. – oavsett skick – hos KSRR i Kalmar eller Mönsterås Kommuns Återvinningsstation – med vilka vi har avtal – så kommer det att göra skillnad.  TACK!

Gunnel Rydberg

Kalmar soroptimistklubb.


  1 Kommentarer

Kommentarer

2016-04-26 19:24:23

Bra information Gunnel R.
Du är strong!

Gunnel Zenk

Lägg till kommentar