Soroptimistklubbars blogg

Jämställdhetsministern tar emot kvinnorörelsens krav

Publicerat fredag 29 januari 2016 kl: 13:00 Sara Gagge
jan 2016

I onsdags den 27/1 presenteras kvinnorörelsens granskning av hur Sverige lever upp till sina åtaganden i FN:s Kvinnokonvention. Skuggrapporten innehåller 61 krav på åtgärder för att nå jämställdhet inom en rad områden och överlämnas idag till Jämställdhetsminister Åsa Regnér.

Genom Kvinnokonventionen har regeringen åtagit sig att arbeta för kvinnors rättigheter inom alla områden. Vart fjärde år redovisar regeringen vad de gjort för att genomföra konventionen i Sverige till FN:s Kvinnokommitté. Kvinnorörelsen har granskat regeringens senaste rapport och presenterar idag vår skuggrapport. Trots att Kvinnokonventionen trädde i kraft för mer än 30 år sedan återstår mycket att göra.

- Särskilt brådskande är det att öka kvinnors ekonomiska självständighet. Utrikes födda kvinnor och äldre kvinnor är två grupper som måste prioriteras. Det är också akut att förövare i sexualbrottsfall ställs till svars. Antalet åtal och domar förblir de samma år efter år, trots att anmälningarna av sexualbrott fortsätter att öka, säger Clara Berglund, Generalsekreterare, Sveriges Kvinnolobby

Kicka här för att läsa SkuggrapportenVad krävs för att Sverige ska leva upp till FN:s Kvinnokonvention?” 

  0 Kommentarer

Lägg till kommentar