Soroptimistklubbars blogg

Intercitymöte på Lite Mer

Publicerat onsdag 11 maj 2016 kl: 13:35 Charlotte Härstedt
maj 2016

Sammanlagt ett sextiotal soroptimister och andra gäster samlades den 13 april på restaurant Lite Mer i Ystad för att lyssna på professor Alasdair Skeltons fängslande föredrag om vår jords fascinerande klimathistoria.

 

Alasdair Skeltons föredrag i sammandrag

Enligt klimatscenario RCP 8,5 (betyder "business-as-usual") blir temperaturen i Sverige 2 grader varmare jämfört med 1881-1910 ungefär 2040. 

Enligt samma scenario blir det >3 grader varmare i Skåne 2069-2098 jämfört med idag. Det blir en ökning med 300 mm/år nederbörd och växtsäsongen ökas från ungefär 260 till 330 dagar. Snötäcket framförallt i mellersta Sverige blir uppemot 40 % mindre. 

Tusental-års-klimatförändringar styrs av ojämnheter i Jordens rotation och omloppsbana runt solen.

Miljontal-års-klimatförändringar styrs av plattornas rörelse.

Under den pågående istiden (senast för 2 miljoner år sedan) har temperaturen varierat mellan 2 grader högre och 4 grader lägre än snittet 1961-1990. Under de senaste 750 miljonerna år har temperaturen varierat mellan 15 grader högre och >15 grader lägre än snittet 1961-1990. Jorden har klarat sig bra i alla fall.

En av de varmaste tiderna var Paleocen-eocen-termalmaximum för 56 miljoner år sedan. Havet blev försurat så att kalkförande organismer löstes upp, växter blev ihåliga, kanske pga. stora insekter, men vissa djur (t ex hästen) klarade sig genom att blir mindre. Orsaken till termalmaximumet är okänd men kan ha att göra med vulkanism när Atlanten började öppna eller en metamorfos i de djupare delarna av det unga Himalaya.

En av de kallaste tiderna var "Snowball-Earth" för 635 och 750 miljoner år sedan. Albedoeffekten (hur is speglar tillbaka Solens värme) ledde till passering av en "tipping point" och Jorden blev istäckt. Snöbollen försvann tack vara koldioxid från vulkaner som ingenstans hade att ta vägen (den brukar hamna i havet och reagera med bergarter) och ledde till en kraftig växthuseffekt.

 

 

 

  1 Kommentarer

Kommentarer

2016-05-16 22:31:51

Tack för en mycket intressant och trevlig kväll arrangerad av våra Ystadsystrar. Hoppas vi ses snart igen. Mvh från era gästande Malmösyrror

Eva Skårner

Lägg till kommentar