Soroptimistklubbars blogg

Sakråd 2 juni med barn-, äldre- och jämställdhetsminister Åsa Regnér om årets CSW (Commission on the Status of Women).

Publicerat söndag 4 juni 2017 kl: 18:35 Sara Nilsson
jun 2017

Organisationer som deltog i CSW 61 inbjöds till sakråd med barn-, äldre- och jämställdhetsminister Åsa Regnér om årets CSW  som ägde rum 13 – 24 mars. Mötet hölls på Regeringskansliet och syftet var att utvärdera arbetet inför- under och efter CSW med de organisationer som deltog.

 

Deltagande organisationer förutom Soroptimisterna var Futebol dá força, Sveriges Kvinnolobby, Unizon, Sametinget, Riksdagens arbetsmarknadsutskott, Riksdagens arbetsmarknadsutskott, Fredrika Bremer Förbundet, Roks, Sveriges Kommuner och Landsting, Hungerprojektet/Flickaplattformen och Utrikesdepartementet.

 

Mötet inleddes med en kort presentationsrunda och Regnér redogjorde kort för hennes upplevelse av CSW. Sammanfattningsvis valde Regnér att berätta om den generella utvecklingen med starkare motstånd och behovet av utökat samarbete med andra nationer, inom och utom EU. Motståndet som resulterat i mer svaga skrivningar i ”Agreed Conclusions” avseende kvinnor och flickors sexuella och reproduktiva hälsa och rättigheter. Motståndet finns bland konservativa stater och religiösa samfund och deras påverkansarbete är välordnat och välfinansierat.

 

Mina slutsatser:

Om Sverigeunionen av soroptimistklubbar avser bidra till CSW 62 behöver vi

-bidra till utkastet för förhandlingstexten och det görs genom att läsa utkastet som kommer från CSW i oktober i år och i samarbete med Kvinnolobbyn lyfta fram formuleringar vi anser har betydelse för kvinnor och flickors bästa.

-Delta i de förmöten till CSW 62 som hålls av antingen Socialdepartementet eller Kvinnolobbyn eller av båda.

-Om någon från Svenska soroptimister åker, sätta oss in i Advocacy Resource Pack  kommer från våra lobbyister i FN (HQ).

-Om vi har delegat på plats kan det vara viktigt att denne deltar om svenska delegationen bjuder in till samtal på plats.

  5 Kommentarer

Kommentarer

2017-07-07 10:17:03

Viktiga slutsatser! Angår oss alla! Ser fram emot fortsättningen.

Lena Lannerheim

2017-06-05 17:27:57

Tack för fin respons! Jag tror att det finns de som vill och jag hoppas möjliggöra detta genom att visa på de olika arenor vi kan verka, i både smått och stort.

Sara Nilsson

2017-06-05 12:56:18

Tack Sara!
Jättebra slutsatser. Du gör ett väldigt bra arbete

Berit Bengtsson

2017-06-04 22:47:42

Du gör en mycket viktig insats! Hoppas verkligen att fler soroptimister engagerar sig!
Låt oss resonera om hur vi kan går vidare.

Kärstin Jacobsson

Kärstin Jacobsson

2017-06-04 20:06:33

Tack Sara för denna uppdatering och att du delar med dig.
Jag hoppas att fler systrar vill ansluta sig till detta arbete av vikt.
Må väl

Mihaela Aquelius

Lägg till kommentar