Soroptimistklubbars blogg

Ett givande månadsmöte i Hässleholm Soroptimistklubb – 14 JANUARI 2016

Publicerat fredag 22 januari 2016 kl: 18:10 Mihaela-Lucia Aquelius
jan 2016

Efter en välbehövd vila under julledigheten har vi samlats igen med nya krafter för vårt första månadsmöte på det nya året 2016.

Vi var 15 deltagare, förutom 12 klubbsystrar, två unga kvinnor som är intresserade att bli soroptimister samt en annan gäst som då och då deltar på våra möten. Vi var kanske inte många till antal men energin var desto högre. Gästföredragare för kvällen var Ann-Christin Jacobi ordförande i den lokala Brottsofferjouren.            

Besöket och informationen är en del av det mer omfattande projektet som även vi i Hässleholm klubben arbetar med under året, kampen mot våld mot kvinnor. Att lära oss så mycket om fenomenet, offren, hjälpen som samhället erbjuder är bara en del av de bitar vi arbetar med.

Brottsofferjouren i vårt närområde arbetar i andra kommuner också och täcker förutom Hässleholm, Osby och Perstorp. Vi fick information om vilket stöd Brottsofferjouren erbjuder, vittnes- och brottsofferstöd. Vi fick veta att all verksamhet är ideellt och hur deras processer går till.

Besöket är inte det första som vi får av den lokala Brottsofferjouren. Det är en gammal samarbetspartner i kvinnofrågor. Vi har november 2013 haft en gemensam aktivitet i samband med den 25 november, den internationella dagen mot våld mot kvinnor.

Efter denna information har systrarna fastlagt programmet och aktiviteterna för hela 2016. Förutom intressanta teman för våra månadsmöten finns det aktiviteter tills stöd av vårt lokala projekt ”Kvinna möter Kvinna”. I slutet på månaden sker avspark för vårt nya projekt ”Kvinna möter kvinna” där några av systrarna möter 8-10 nyanlända utländska kvinnor och är ett led och stöd för integration i det svenska samhället.

Även andra frågor har spontant väckts. Bland annat vår starka reaktion mot den händelser som utspelat sig dels under julhelgen i Köln/Tyskland en också i Sverige där kvinnor har blivit ofredade. De här händelserna kommer att prägla det sätt vi kommer att agera framöver. Vi planerar deltagande på en manifestation i Hässleholm under rubriken "Ett Nej är alltid ett Nej " en manifestation för kvinnors/ flickors rätt att slippa våld och sexuella trakasserier.

Stämningen var hög den kvällen och samtalsämnena inte uttömda. Vi lär prata och planera mer framöver om hur vi skall handla.

Jag är mycket stolt över min klubb.

 

Vid tangentbordet

Mihaela Aquelius

Klubbpresident 2014-2016

  1 Kommentarer

Kommentarer

2016-01-23 00:18:28

Intressant att läsa om hur aktiva ni är i Häslleholm klubben. Jag har lagt in ett förslag till vår Styrelse i Malmöklubben att vi också ska lägga in en Blogg när vi har intressanta klubbmöten.
"Kvinnor möter kvinna" är ett bra sätt att integrera våra invandrarkvinnor. De får då ta del av den fina gemenskap som Soroptimisterna kan erbjuda. Lycka till med era aktiviteter i 2016, Roligt att se ni är aktiva Soroptimister.
Soroptimisthälsningar
Esther Sjöström
S I Malmö
Ansvarig för Friendshiplänk med vänklubbar

Esther Sjöström

Lägg till kommentar