Soroptimistklubbars blogg

Del av ert arbete finns sammanställt i 56 PFR. Tack!

Publicerat fredag 29 december 2017 kl: 11:33 Sara Nilsson
dec 2017

Nu när jag läst igenom alla PFR vill jag dela med mig av något av det jag tagit del av för det ger en känsla av sammanhang och stolthet.

Av de 56 projektrapporterna som ni skickat in är huvuddelen lokala och nationella, en del av ert arbete påverkar kvinnor och flickors liv både hemma och långt borta. Många av era projekt har resulterat i pengar som hjälper på konkreta vis, en del projekt har inte samlat in en enda krona men de har haft stor inverkan på människors liv. Många projekt sker i samarbete med andra organisationer, myndigheter, politiker eller andra soroptimistklubbar (29 stycken) och det är kraftfullt!

 

Jag tänker om oss som en organisation med örat mot marken, en gräsrotsorganisation som inte viker med blicken när samhällets svårigheter kommer inom vårt synfält. Därför kan jag med sådan värme i mitt hjärta ta del av ert arbete med de kvinnor och flickor som genom ert (vårt) arbete får hjälp och stöd. Jag tänker på arbetet som sker för de hemlösa kvinnorna som besöker Klaragården i Stockholm. Där möter de hemlösa kvinnor andra kvinnor som är soroptimister. Soroptimister som vill bidra till att de hemlösa ser på sig själva med andra ögon än vad samhället i övrigt kanske inte gör, som individer med resurser. Eller de soroptimister som i dialog med rektorn för skolan där de verkar, ger stöd till unga kvinnor i behov av extra hjälp att koncentrera sig, bli sedda och få en plats att lära i lugn och ro. En handfull klubbar har valt att rikta sin tid och sin uppmärksamhet mot de kvinnor som flytt till Sverige från krig och terror. Genom att sitta ned tillsammans framför en kopp varm dryck lär de sig om villkoren för dessa kvinnor och kan dela med sig av sin erfarenhet och kunskap om svenska samhället. Avslutningsvis finns det ett antal klubbar som fört fram vår organisation som en organisation som arbetar mot mäns våld mot flickor och kvinnor tillsammans med andra organisationer den 8 mars på Internationella Kvinnodagen. Ni har bidragit till att se våld från fler perspektiv och därmed möjliggjort att fler kan göra ett aktivt val mot våld i sin närhet. Till alla er vill jag säga, i egenskap som unionens ena programledare, tack för ert fantastiska arbete. Ert arbete är kärnan i vår fina organisation, utan ert arbete ingen organisation.

 

Det har gått ut en inbjudan till alla klubbar som heter ”Välkommen till arbetsdag kring soroptimistklubbarnas arbetsformer”. Jag hoppas att alla klubbar har möjlighet att delta med två personer för där kommer vi att arbeta med synen på projekt och vilket stöd ni behöver av unionens, det vill säga unionens programledares arbetsformer.

 

Jag önskar er ett Gott Nytt 2018!

/Sara Nilsson, Tärnaby, 2017-12-29

 

  4 Kommentarer

Kommentarer

2018-01-04 20:28:52

Hmm, jag skrev en kommentar som skickades iväg lite för snabbt. Den kan uppfattas som om jag önskar att du Sara ska bjuda alla oss systrar på nya insatser. Det tror jag nog att du gör i vilket fall. Min avsikt var i stället att säga ungefär: "Nu 2018 tar vi nya tag och jobbar extra hårt för att nå våra mål! "

Lena Lannerheim

2018-01-04 20:15:45

Tack för att du tar dig tid, inspirerande och intressant!
God fortsättning 2018 med nya insatser för oss alla önskar jag!

Lena Lannerheim

2017-12-30 16:55:22

Gott slut Sara och Gott Nytt År och välkommen till Göteborg.

Tänk vad vi kan göra tillsammans - en jättefin sammanställning. Så här gör vi nytta för andra kvinnor men vi inspirerar också varandra.

Ett Gott Nytt Soroptimistår 2018
Christine Safi Roslund

Christine Safi Roslund

2017-12-29 12:23:08

God fortsättning Sara,

Och tack för den fina sammanfattningen och kommentarer angående arbetet som pågår i klubbarna. Jag hoppas och ser fram emot en lika entusiastisk insats även i framtiden. Vår insats för kvinnor och flickor behövs både på hemmaplan, nationellt och internationellt både i form av konkreta hjälpinsatser som genom att påverka attityder och bilda opinion.

Vi ses under någon av arbetsdagarna i början på nästa år.

Gott Nytt År 2018!

Mihaela Aquelius

Lägg till kommentar