Soroptimistklubbars blogg

CSW61. 80 soroptimister från hela världen och en är svensk!

Publicerat söndag 12 mars 2017 kl: 22:38 Sara Nilsson
mar 2017

Jag heter Sara Nilsson och jag har fått möjligheten att ta med er till den 61:a upplagan av FN:s internationella toppmöte för kvinnors rättigheter – Commission on the Status of Women, CSW61. Temat för årets Kvinnokommission är ekonomisk jämställdhet. Jag är en av unionens programledare och min klubb finns i Luleå.

 

CSW61 genomförs i New York (FN-högkvarter) och är en världsangelägenhet för de kvinnor och män som arbetar med mänskliga rättigheter för kvinnor och flickor. Commission on the Status of Women (CSW), FN:s Kvinnokommission, är en funktionell kommission under FN:s ekonomiska och sociala råd (ECOSOC) som enbart ägnar sig åt jämställdhetsfrågor. Kvinnokommissionen har huvudansvaret för policyutvecklingen ifråga om jämställdhet mellan kvinnor och män och att följa upp hur kvinnors rättigheter efterlevs i medlemsstaterna.

 

Under 2014-2016 ingick jag i en nationell grupp (Kvinnokonvention-nätverket)som gjorde en kvalificerad genomgång av den rapport som svenska regeringen lämnat till FNs Kvinnokommission. I den så kallade skuggrapporten belyste vi regeringens rapportering med utgångspunkt från aktuell forskning, studier och rapporter från olika organisationer och även myndigheter. Där framkom att det fanns viktiga utvecklingsområden för jämställdhetspolitiken i syfte att främja kvinnor och flickors mänskliga rättigheter i Sverige (http://sverigeskvinnolobby.se/blog/skuggrapport-vad-kravs-for-att-regeringen-ska-leva-upp-till-kvinnokonventionen).

 

CSW är det internationella toppmötet för kvinnors rättigheter. Varje år samlas FN:s medlemsländer i högkvarteret i New York för att sätta globala mål och formulera konkreta åtgärder för att främja jämställdheten världen över. Parallellt med kommissionsmötet pågår ett stort antal seminarier, utställningar, debatter och mottagningar. Som delegat för Soroptimist International förväntas jag prata om situationen för kvinnor och flickor i Sverige med andra delegater, skapa kontakter men framförallt lära mig så mycket jag förmår om hur det lokala arbetet varje soroptimistklubb i Sverige gör avtryck i FNs arbete med jämställdhet.  Varje minut av ideellt arbete gör avtryck, kanske bidrar det till en lite bättre tillvaro för en flicka eller kvinna och den tanken svindlar. Det är nog därför jag jobbar så mycket ideellt, för jag vill göra skillnad för dem som inte har det lika bra som jag har eller de som inte haft lika stor tur i livets lotteri.

 

Jag åker till CSW 61 som en delegat från Soroptimist International of Europé och att jag kan göra det beror på att min organisation har konsultativ status i FN som NGO, I år förväntas komma 6000 delegater från andra organisationer med samma status, men vad betyder det att ha NGO status?

 

FN är en organisation för stater och det sätt enskilda medborgare kan påverka FNs arbete är att påverka hur deras regeringar agerar i FN genom att engagera sig politiskt, opinionsbilda och rösta. Redan på 1940-talet fick det ekonomiska och sociala rådet, ECOSOC, i uppdrag att hitta lämpliga former för samråd med icke-statliga organisationer, så kallade NGO:s (Non-Governmental Organizations). I ECOSOC och dess kommissioner behandlas frågor om mänskliga rättigheter, kvinnors ställning i samhället, social och ekonomisk utveckling, hållbar utveckling och befolkningsfrågor. Där är i detta Soroptimist International arbetar tillsammans med andra NGO alla dagar i vecka för att verka för mänskliga rättigheter.

 

Det finns olika kategorier av status som en NGO kan uppnå, alla kategorier omfattar olika krav från FN och för att överhuvudtaget komma i fråga för rådgivande status måste organisationerna vara demokratiska, målen för verksamheten ska stämma överens med FN:s principer och helst ska organisationen vara internationell, det vill säga ha verksamhet i minst tre länder. Soroptimist International har medlemmar i 133 länder.

 

När jag tjänstgjorde i Bosnien-Hercegovina som militär personal i slutet på 1990-talet gjorde vi det under FN-mandat. Det innebär att medlemsstaterna gemensamt fattade beslut om militära styrkor från andra länder skulle få gå in i Bosnien för att upprätta en zone of seperation och vi hade bl.a. till uppgift att bidra till fred och främja att mänskliga rättigheter. Om beslutet inte fattats av medlemsländerna hade det varit en ockupation. Idag har jag efter 23 år slutat i Försvarsmakten och känner att NGOs världen över bidrar till att FN insatser sker med ett öra mot marken, utan NGO skulle inte FN veta med lika hög precision vad oroshärdar är på uppgång, kriser pågår och mänskliga rättigheter i krig inte upprätthålls. 

  3 Kommentarer

Kommentarer

2017-03-15 15:14:14

Hej Sara!

Vad glad  jag blir att läsa om ditt deltagande i CSW-evenemangen.  Och vilken fin rapport du har skrivit.  Så mycket kunskap har jag inte samlat på mig fast jag skrivit flera skuggrapporter.
Men du är ju en kvinna med huvudet på skaft och mycken nyfikenhet.  Jag hoppas du lär känna flera av de kvinnor som är på plats och får ta del av som försiggår i deras länder när det gäller
kvinnors mänskliga rättigheter, dvs utöver det du inte redan läst om och lärt.  Du uttrycker dig på ett klart och tydligt sätt och ingen kan missa något i din text.  Tyvärr åker jag inte till Unionsmötet men jag kommer att följa dig på bloggen och hoppas du hinner skriva lite mer.

Önskar dig all framgång under CSW.
Kram Inge-Gärd  

Inge-Gärd Kihlgren

2017-03-15 01:04:47

Hej Michaela! Tack för positiv feed-back! Ses i Smögen!/sara

Sara Nilsson

2017-03-14 09:28:17

Hej Sara,

Tack för din rapport. Vilket jobb du gör!!! Jag hoppas innerligt att alla våra soroptimister läser dina rader. Vi behöver alla bli påminda att våra insatser sträcker sig längre ut än vår lilla klubb. Det är viktigt att lyfta upp vår status vid FN och vara stolta över det samt fortsätta arbeta enträgen för våra syften. Jag hoppas att det blir en inspirationskälla för många.

Vi ses dig snart i Smögen.
Mihaela

Mihaela Aquelius

Lägg till kommentar