Soroptimistklubbars blogg

CEDAW - skuggrapport

Publicerat fredag 28 augusti 2015 kl: 19:56 Sara Gagge
aug 2015

Nu är det hög tid att fundera över vad regeringen skriver i sin CEDAW-rapport.  (Convention on Elimination of all kind of Discrimination Against Women på svenska: Kvinnokonventionen).Är det verkligen så som det civila samhället uppfattar det eller tycker vi annorlunda?  Vi skuggar alltså regeringens rapport och tycker till.

Det är det som CEDAW-nätverket nu skall forska i och skriva om i sin skuggrapport till FN:s kvinnokommitté.  I nätverket hittar man bortemot 20 olika organisationer som alla kan bidra med sina erfarenheter och kunskaper i skrivningen av skuggrapporten. 

I juni sammanställde nätverket A List of Issues där de viktigaste synpunkterna avseende alla artiklarna i konventionen togs upp.  Det har kommit svar på dessa från Kvinnokommittén och det är viktigt att dessa följs upp.  Man kan läsa allt från Konventionen, Regeringens 8:e och 9:e rapport till List of Issues och Kommitténs svar på Kvinnolobbyns hemsida www.sverigeskvinnolobby.se.

Vi är 4 Soroptimister, Johanna Richardsson/Malmö. Sara Nilsson/Luleå, Margaretha Feldt/Sotenäs och Inge-Gärd Kihlgren/Sthlm-City, som anmält intresse att vara med och skriva rapporten.  Men – och detta är viktigt - är det någon av er som känner särskilt intresse för eller har mycket kunskap om så tveka inte att skriva och skicka till Johanna Dahlin, Sveriges Kvinnolobby, och ange då tydligt ert namn och att ni är Soroptimist. 

Senast 21 september skall materialet vara hos Lobbyn.

Inge-Gärd Kihlgren för Soroptimisterna i CEDAW-nätverket&nb

  0 Kommentarer

Lägg till kommentar