Soroptimistklubbars blogg

Bryr vi som soroptimister om orsaken till de problem vi vill bidra till att linda konsekvenserna av?

Publicerat fredag 22 april 2016 kl: 07:51 Sara Nilsson
apr 2016

Anledningen till att Soroptimist International finns är att en inte oansenlig mängd kvinnor ansåg att sakers tillstånd för kvinnor behövde förbättras. Idag arbetar klubbarna i Soroptmist International of Americas med projekt som adresserar problem som trafficking, löneskillnader, unga kvinnor och flickors framtidsutsikter, våld i hemmet och mycket mera och samma gäller för vår federation i Europa skulle jag vilja påstå. Vi försöker adressera och arbeta med problem som rör kvinnor och flickor i mycket högre utsträckning än vad det gör för män och pojkar. Under alla möten under min resa slås jag av med vilken glöd dessa kvinnor arbetar för att förändra tingens ordning till fördel för kvinnor och sättet det gör det på är inspirerande men det saknas någonting.

 

Jag har suttit tillsammans med soroptimister som förklarar en ökad prostitution/barnprostitution som ett problem som beror på kvinnors behov av att tjäna pengar för att köpa fina kläder och se snygga ut. Jag har också deltagit i samtal där soroptimister konstaterat att Hooters (amerikansk restaurangkedja) inte bör ses som ett bevis på bristande jämställdhet eftersom det bara är en restaurang som serverar mat. För den oinvigde kan jag bara informera att Hooters anställer bara unga attraktiva kvinnor som serveringspersonal och restaurangerna kännetecknas av sina lättklädda servitriser. Namnet "Hooters" är ett amerikanskt slanguttryck för kvinnobröst och betydelsen avspeglas inte bara i den kvinnliga serveringspersonalens lätta klädsel utan även i företagets tidskrift och kalender med unga lättklädda kvinnor restaurangföretaget ger ut. Vidare arbetar klubbarna med att möta behov som uppstår i och med våld i hemmen, och klubbarna skänker pengar till kvinnojourer och delar ut ansenliga summor till kvinnor som skapt sig själv ett liv trots svåra umbäranden i deras liv, men det är något som saknas.

 

Jag konstaterar att i alla dessa samtal och redovisningar saknas närvaron av gruppen män. Att män skapar efterfrågan av kvinnor som säljer sina kroppar verkar inte finnas med i analysen varför det finns prostitution, inte heller finns de med i termen ”domestik violence”, för som termen antyder verkar våldet finnas hemma men det säger inget om vem som är våldsam. Statistiken är mycket entydig på den punkten, män slår kvinnor och barn i mycket större utsträckning än vice versa. Att restaurangen Hooters bidrar till att sexualisera det offentliga rummet och säljer sina produkter med hjälp av sex är inte heller ”pratbart”.  Jag tänker att när vi skall lösa problem kommer åtgärderna avspegla vem eller vilka som definierat vad som är ett problem eller inte. Jag tar ett exempel från min tidigare arbetsplats Försvarsmakten för att förtydliga vad jag menar: för att lösa problemet med sexuella trakasserier bland soldater (manliga soldater utsatte kvinnliga soldater) satte man in duschdraperier i de gemensamma hygienutrymmena. Antagandet var att om kvinnor får duscha i skydd av ett duschdraperi skulle de sexuella trakasserierna upphöra. För mig är det ungefär som att en doktor ger patienten med ett brutet ben en värktablett istället för att åtgärda benbrottet.

 

Därför är jag stolt över att de svenska soroptimisterna representerade av ett par tre soroptimistsystrar deltog i arbetet med att skriva CEDAW-nätverkets skuggrapport på regeringens 8: och 9: rapport till CEDAW kommittén vad Sverige gör för att eliminera all diskriminering av kvinnor. I vårt arbeta kunde vi konstatera att förbud mot sexköp bidrog till en lägre efterfrågan och att staten förväntas fortsätta att arbeta för att adressera prostitution och trafficking. Vårt arbete med CEDAW-skuggrapporten har gjort frågor om mäns våld mot kvinnor och frågor om kvinnors mänskliga rättigheter än mer pratbart och en viktig del av pusslet finns med, och det är att det finns män och dessa bidrar till kvinnors mänskliga rättigheter inskränks. Som organisation arbetar vi för att förbättra villkoren för kvinnor och flickor, det är vårt existensberättigande. Är det viktigt vem som får definiera vad som är problem? Varför problemen finns (analysen) och formuleras varför det finns behov av att stärka kvinnors mänskliga rättigheter? Eller bryr vi oss bara om att lindra symptomen? 

  0 Kommentarer

Lägg till kommentar