Malmö

Klubbinformation

Region: Region Syd
Charterdatum: 1957-03-02
Mötesdag: Andra onsdagen i månaden.
E-post: malmo@soroptimistsweden.se

Klubbkontakt: Eva Skårner President: Eva Skårner

Malmö Soroptimistklubb chartrades 1957. Klubben har möte andra onsdagen i varje månad och vi träffas på olika restauranger eller hemma hos någon medlem. Vi blir väldigt glada om någon soroptimist från någon annan klubb skulle vilja gästa oss!

Våren 2015 påbörjades arbetet med ett nytt projekt, med insatser och stöd till Mötesplats Gnistan i stadsdelen Augustenborg i Malmö. Gnistan är en öppen fritidsverksamhet, driven i kommunal regi, som erbjuder vistelse för barn i förskolålder och upp till 13 års ålder. Man anordnar exempelvis läxhjälp, tonårskvällar, föräldragrupper mm. Gnistan fungerar även som en länk till studier och arbetsmarknaden och främjar på så sätt integrationen i området. Vi stödjer också Soroptimist Internationsal projekt "Educate to lead" där flickor och kvinnor i Nepal får utbildning och möjliget att försörja sig själva. Klicka på länken för att läsa mer: Educate to lead

Malmös Kalender