Lysekil

Klubbinformation

Region: Region Väst
Charterdatum: 1993-05-22
Mötesdag: Första (alt. andra) onsdagen i månaden. Inga möten i juli & aug.
E-post: lysekil@soroptimistsweden.se
Vänklubbar:

Klubbkontakt: Ulrika Olsson President: Lena Fischer

Lysekil nominerad till pris för ”Bästa Projekt”

Unionsstyrelsen för Sveriges alla soroptimister har valt ut tre klubbar i landet.

 Kriterier för urvalet av projekt har varit:

  • Omfatta stora delar av klubbens medlemmar under en längre tid
  • Långvariga förberedelser
  • Göra Soroptimismen synlig och ge publicitet
  • Positivt för klubbandan/sammanhållningen
  • Stöder och arbetar för kvinnors rättigheter
  • Ökad tillgång till rent vatten och mat

 

Klubben i Lysekil uppfyller samtliga kriterier genom att vi har genomfört VATTENLOPPET fem år i rad 2009 – 2013.

  • Klubben har aktiverat alla sina medlemmar med alla förberedelser och själva genomförandet
  • Klubben har samarbetat med Lysekil kommuns folkhälsosamordnare
  • Alla deltagare i Vattenloppet har varit aktiva och tillsammans med sponsorer och välvilliga givare av olika slag skapat resurser till vattenprojektet i kommunen Bukima öster om Victoriasjön
  • Vattenloppet har beskrivits på olika sätt i media, broschyrer och affischer har utdelats

 

Rent vatten till väldigt många

Resultatet blev att de femtontusen människor som bor i Bukima som består av fem byar, en av dem är Rusoli, där vår kontakt har funnits, nu har tillgång till rent vatten.

 Det började med att en brunn borrades nära skola och vårdcentral. Kvinnor och flickor kan nu hämta vatten på närmare håll än att gå till Victoriasjön.

En pumpstation byggdes, med pump driven av solceller och vattenledningar drogs till skola och vårdcentral. Tankar har installerats för att ta vara på regnvatten, som används till bevattningssystem och därmed bättre skördar av olika sorters grödor.

Ytterligare en brunn har nu borrats i Rusoli. Båda brunnarna är försedda med pumphus, som skyddar mot väder och vind.Vattenledningssystem har byggts med tappställen så det har blivit närmare att hämta vatten till hushållen. Det är flickors uppgift att hämta vatten.  Eftersom det har varit långa vägar att gå tidigare, så hann inte flickorna med skolundervisningen. Det gör de med stor glädje idag.

Vattenprojekt Rusoli i Tanzania är nu avslutat.

Nepal nästa

Insamlade medel från Vattenloppet 2013 har räckt till att starta ett nytt projekt, ”Vatten och Sanitet i Nepal”.

Vattnet i Budhiganga i Bujuradistriktet, Nepal är förorenat på grund av dåliga sanitära förhållanden. Att få tillgång till rent vatten är en början till att förbättra situationen inte minst för kvinnor och flickor som också här är de som ska stå för vattenhämtning.

Inspirerat fler

Vi har också inspirerat Soroptimistklubben i Lund till att förra året genomföra sitt ”Soroptimistlopp”, vars resurser används till bl.a. skolor i Sydafrika

?