Lund

Kvinnojouren i Lund
Mary: studying to become a teacher
PeePoo

Klubbinformation

Region: Region Syd
Charterdatum: 1952-05-17
Mötesdag: Andra måndagen i månaden.
E-post: lund@soroptimistsweden.se

Klubbkontakt: Anita Daun President: Eva Hansson

Historik över klubben läs här...

     

 

Bilden visar Presidentens band och halsband inköpta
2015 i Istanbul på the 20th Soroptimist International Convention.
Donerat av Anita Daun. Bandet kommer från en SI klubb i
Elfenbenskusten och halsbandet från en SI klubb i Turkiet.

Artikel i Hallå den 29 augusti.

     

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Klubbens Projekt 2018

- Våldsutsatta kvinnor främst via
   Kvinnojouren i Lund
- PeePoo
- Utbildning av kvinna i Kenya

Om du vill stödja våra projekt
tar vi tacksamt emot bidrag på
plusgiro 4308238-7 Lunds soroptimistklubb

 

 

Uppvärmning Soroptimistloppet 2018

Resultat från loppet: 60 000 SEK till våra projekt:
PeePoo, Kvinnojouren samt Utbildning av kvinna i Kenya.

 


Styrelse val 2018

President
Incoming president
Sekreterare
Kassör
Vice president
Klubbmötessekreterare
Vice kassör
Klubbmästare
Klubbens repr. (= incoming)
Suppleant för repr.
Programledare
Vice programledare

Eva Hansson
Tua Broderick
Marie Nordkvist Persson
Anita Daun
Lotta Björck
Eleonor Åsander Frostner
Helen H. Flygare
Gertie Klöver-Kronvall
Tua Broderick


Christina (Cinna) Ståhl Hallengren
Maria Mårtensson

 
2018    Program
 
         
12 nov    Tehuset JAVA.    
         
10 dec   Julmöte med bokprat.     
         

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Lunds Kalender

Hela Klubbens Kalender