Lund

Advokakostnader, guldkant
Borrning av brunnar i Uganda
The Cup, Nairobi, Kenya

Klubbinformation

Charterdatum: 1952-05-17
Mötesdag: Andra måndagen i månaden.
E-post: lund@soroptimistsweden.se

Klubbkontakt: Anita Daun President: Tua Broderick
  

Historik över klubben läs här...

 Om du vill stödja våra projekt
tar vi tacksamt emot bidrag på
plusgiro 4308238-7 Lunds soroptimistklubb


     

 

Program 2021

Vi håller Zoom möte en gång i månaden. Det går att
anmäla sig till möten även för andra klubbar.

13 september

Höstens första möte


 

 

 

 

Bilden ovan visar Presidentens band och halsband inköpta2015 i Istanbul på the 20th Soroptimist International Convention.
Donerat av Anita Daun.
Bandet kommer från en
SI klubb i Elfenbenskusten och halsbandet från en
SI klubb i Turkiet. 

 

Klubbens projekt 2021

 

   

 

 
   Kvinnojouren i Lund

Vi stödjer Kvinnor knutna till verksamheten. Det kan gälla advokatkostnader eller att få en guldkant på tillvaron, t ex en cykel med barnsadel.

       

 

 

Borrning av brunnar
i Uganda

 
   

 

 

The Cup - menskoppar

ett projekt i Kenya som även innefattar
utbildning av pojkar,

 
 
     

 

 


   
 Styrelse val 2020 fr o m 9 november          
             
 President  Tua Broderick            
             
 Incoming president  Maria Mårtensson            
             
 Sekreterare  Marie Nordkvist            
               
 Kassör  Anita Daun            
               
 Vice president  Anna-Carin Barnard            
               
 Klubbmötessekreterare  Christina Wadstén-Malm            
               
 Vice kassör  Lotta Björck            
               
 Klubbmästare  Eva Hansson            
               
 Klubbens repr. (= incoming)  Maria Mårtensson            
               
 Suppleant för repr.               
               
 Programledare  Christina (Cinna) Ståhl Hallengren            
               
 Vice programledare  Anna-Carin Barnard            
               
               
       

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------