Lund

The Cup, Nairobi, Kenya
Gloria få gå i gymnasiet i Kakuma
PeePoo

Klubbinformation

Charterdatum: 1952-05-17
Mötesdag: Andra måndagen i månaden.
E-post: lund@soroptimistsweden.se

Klubbkontakt: Anita Daun President: Tua Broderick
         

Historik över klubben läs här...

   

Klubbens projekt 2019

 

Bilden visar Presidentens band och halsband inköpta

2015 i Istanbul på the 20th Soroptimist International Convention.
Donerat av Anita Daun. Bandet kommer från en SI klubb i
Elfenbenskusten och halsbandet från en SI klubb i Turkiet. 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 


Program 2020

 

Om du vill stödja våra projekt
tar vi tacksamt emot bidrag på
plusgiro 4308238-7 Lunds soroptimistklubb

                            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 • Utbildning av kvinna i Kenya
  Glorias far dog för flera år sedan. Glorias mamma har fyra barn till förutom Gloria och kan inte betala Glorias skolgång. Hon har nu fått möjlighet att få gå i
  gymnasiet i Kakuma 

  söder om Lokichoggio

  och är så glad för det. 
  Lundaklubben bekostar gymnasieutbildning för Gloria från Kakuma, en stad i Turkana County, Kenya.

 • PeePoo Kibera School Project
  I Kibera, som är det största slumområdet i Afrika med informella bosättningar i utkanten av Nairobi, saknar de flesta skolor toaletter, och eleverna tvingas bege sig ut från skolområdet för att göra sina behov i det öppna. Förutom att barnen ofta drabbas av diarré-sjukdomar och förlorar värdefull tid i klassrummet är risken för våldtäkter av både flickor och pojkar överhängande. PeePoos system är en svensk uppfinning: ett sanitets-paket med avskilda bås för toalettbesök, en behållare och en engångspåse att uträtta behov i. Påsarna samlas sedan i en 
  behållare och därefter kan de
  grävas ner på fälten som gödsling tack vare 
  påsens
  komponenter.

 • Diakonin Lund
  "Fin under" Lunds soroptimistklubb 
   har under
  2018 bedrivit ett projekt  för att försöka förbättra vardagen för kvinnor i Lund. Målgruppen har varit kvinnor som har en utsatt livssituation på grund av missbruk eller andra svårigheter. Vår kanal för att nå kvinnorna har varit via 
   Diakonicentralen i Lund.

 

 • The Cup, menskoppar,
  ett projekt i Kenya som även innefattar
  utbildning av pojkar,


 

 
 


Styrelse val 2020 fr o m 9 november


   
  President
Incoming president
Sekreterare
Kassör
Vice president
Klubbmötessekreterare
Vice kassör
Klubbmästare
Klubbens repr. (= incoming)

Suppleant för repr. 
Programledare
Vice programledare

Tua Broderick
Maria Mårtensson
Marie Nordkvist Persson
Anita Daun
Anna-Carin Barnard
Christina Wadstén-Malm
Lotta Björck
Eva Hansson
Maria Mårtensson

Christina (Cinna) Ståhl Hallengren
Anna-Carin Barnard
     
 
 
         

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------