Luleå

Klubbinformation

Charterdatum: 1959-04-04
Mötesdag: Första tisdagen i månaden.
E-post: lulea@soroptimistsweden.se
Vänklubbar: Uleåborg - Finland, Cobram Baroga - Australien, Toyohashi - Japan, Aten Psychico -Grekland

Klubbkontakt: Melina Androulaki Klubbkontakt: Elisabeth Ekman
Klubbkontakt: Helena Lilja Klubbkontakt: Paula Wennberg
President: Karin Kårström