Kristianstad

Julmarknad där vi också spred information om "We stand up for women"
Vårt fadderbarn Nelli Anett på besök från Tallin
Presidentbyte från Maria till Ingrid

Klubbinformation

Charterdatum: 1967-06-05
Mötesdag: Rullande dag andra veckan i månaden. Årsmöte tredje veckan i oktober
E-post: kristianstad@soroptimistsweden.se
Vänklubbar:

Klubbkontakt: Elisabeth Törnblad-Blennow President: Ingrid Gertzell

Vill du ta kontakt med oss skicka ett mejl till Ingrid Gertzell


  

                 Kristianstads soroptimistklubb chartrades 1967

                     Vi är en liten klubb med stor sammanhållning.

                      Vi verkar för

  §  stärkande av kvinnans ställning

  §  hög etisk standard

  §  mänskliga rättigheter för alla

  §  jämställdhet, utveckling och fred

  §  gemenskap och stöd till varandra

 

Vi träffas i ett rullande schema olika veckodagar andra veckan i månaden.

Våra möten håller vi i soroptimismens anda genom studiebesök och inbjudan av föredragshållare.

Ofta träffas vi hemma hos varandra.

 

Varje år deltar vi i Regionmuséets i Kristianstad julmarknad. Där säljer vi produkter tillverkade av klubbens medlemmar.

                        Behållningen går till att stödja bl.a.

 

§  Sverigeunionene projekt - Solvatten

§  Vårt tidigare fadderbarn i SOS-barnby i Keila, Estland.

§  Kristianstads Kvinnojour

 

Solvatten är en svensk uppfinning för vattenrening. Med hjälp av en indikator renas vatten på några timmar i en plastdunk då den placeras i solvärme. Många solvattendunkar har genom soroptimisternas insamling kunnat skänkas till kvinnor i Afrika och i Asien.

 

Genom åren har vi som faddrar stöttat fyra flickor i SOS barnbyar. Vårt senaste fadderbarn studerar nu till kemiingenjör vid universitetet i Tallinn. Vi har beslutat att stötta henne tills hon tagit sin examen. Med henne har vi en nära kontakt och vi har också haft glädjen att kunna ta emot henne i Kristianstad som vår gäst.

 

Kristianstads Kvinnojour hjälper och stöttar utsatta kvinnor i Kristianstad.

                  

                Vårt signum är våra kassar tillverkade av                            återvunna mejeriförpackningar

           

 

 

 

 

 

 

  

Kristianstads Kalender