Sverigeunionen av Soroptimistklubbar

Ystad

Charterdag 1964-05-12
Mötesdag Andra onsdagen i månaden utom juli och augusti. Bankgiro: 272 – 8590
E-post ystad@soroptimistsweden.se
Vänklubbar

Slagelse – Danmark, Mannheim – Tyskland

 

 
Klubbkontakt Marianne Barner
President Marianne Barner

 

Välkommen till Ystads soroptimistklubb!

Soroptimisterna i Ystad består av 26 kvinnor med bred erfarenhet från yrkesliv och privatliv. Som soroptimister verkar vi för att bygga nätverk, såväl lokalt och nationellt som internationellt. Soroptimist betyder bästa syster eller syster för det bästa. Vi är politiskt och religiöst obundna. Som medlem i vår klubb

– gör du en insats för kvinnor och flickor lokalt, nationellt och internationellt

– deltar du i möten och träffar med intressant innehåll

– möter du kvinnor inom olika yrken

– ingår du i en av världens största organisationer för yrkesarbetande kvinnor

 

Inom soroptimismen arbetar vi i olika projekt, ofta med flera medverkande i varje. Projektens mål är, att på olika sätt stärka kvinnors och flickors villkor, i stort som i smått. Alla medlemmar väljer aktivt ett eller flera projekt hon vill delta i.

Pågående hjälpverksamhet i Ystads soroptimistklubb

* Rent vatten från kvinna till kvinna med Solvatten: Projektet har pågått under en längre tid. Utvärdering visar, att en familj som använder Solvatten blir friskare, barnen i familjen har möjlighet att gå i skolan, kostnaden för mediciner minskar och kvinnan kan bidra till familjens försörjning. Kontaktperson är klubbens ordförande. Internationellt projekt som pågår tillsvidare.

* Majkens fond: Medel till fonden kommer bl.a. från årlig kransbindning/försäljning av julkransar. Aktuellt projekt är stöd för barnmorskeelev i Nepal. Kontaktpersoner är Marie-Louise Wentzel, Kerstin Ulmfeldt och klubbens nuvarande ordförande Marianne Barner. Lokalt projekt som pågår tillsvidare.

* Utökat stöd till Freezonen, lokal brottsoffer- och kvinnojour.

* Loppmarknad på Österports torg en sommarlördag (för närvarande pausad). Förtjänstern används till lokal hjälpverksamhet. Kontaktperson Kerstin Påhlsson.

Välkommen att kontakta oss om du vill komma som gäst eller bli medlem i vår klubb!

https://www.soroptimistsweden.se/sitefactory/://marianne.barner@telia.com 

 

Sommarens hjälpprojekt i Ystads soroptimistklubb

                  

Nu har de sista tre av sex kartonger med förnödenheter, med destination Ukraina, som varit sommarens projekt i vår klubb, skickats iväg via Postnord. Varje kartong innehåller 20 kg med bl.a. hygienartiklar och diverse torrvaror till ett värde av cirka 1250 kronor. Ansvarig för detta klubbens projekt har varit vår programledare Eva Ulmfeldt med benäget bistånd av några frivilliga krafter från vår klubb.