Sverigeunionen av Soroptimistklubbar

Växjö-Sigfrida

Charterdag 1993-10-23
Mötesdag Andra tisdagen i månaden.
E-post vaxjo-sigfrida@soroptimistsweden.se
Vänklubbar
Vejen – Danmark
 
Klubbkontakt Katarina Lönngren Rask
President Katarina Lönngren Rask

Växjö Sigfrida Soroptimistklubb

Växjö Sigfrida Soroptimistklubb har idag ett 20-tal medlemmar som representerar olika yrken. Soroptimismen ger oss vänskap, kontaktnät, mentorskap och kunskap. I klubben satsar vi på att hjälpa och stödja olika projekt. 

Våra klubbmöten

Klubben sammanträder andra tisdagen i månaden över en bit mat med intressanta föreläsningar och samtal. Varje ny syster får en fadder som  berättar om klubbens aktiviteter och förklarar klubbens syfte, nya ord och begrepp.

Vad är soroptimism?

Soroptimismens syften är att upprätthålla en hög etisk standard i liv och yrke att verka för mänskliga rättigheter för alla människor och i synnerhet för att stärka kvinnans ställning att verka för stärkande av vänskap och samhörighet mellan soroptimister i alla länder att väcka och vidmakthålla en levande anda av hjälpsamhet och medmänsklig förståelse att bidra till internationellt samförstånd och vänskap över gränserna.

 

30- års jubileum på Teleborgs slott 14 november 2023

20-års jubileumsresa till Louisiana oktober 2013

 

 

 

 

 

 

 

 

Medlemmar