Sverigeunionen av Soroptimistklubbar

Växjö-Sigfrida

Charterdag 1993-10-23
Mötesdag Andra tisdagen i månaden.
E-post vaxjo-sigfrida@soroptimistsweden.se
Vänklubbar
Vejen – Danmark
 
President Cecilia Nillroth

.. Växjö Sigfrida Soroptimistklubb

Växjö Sigfrida Soroptimistklubb har idag ett 20-tal medlemmar som  representerar flera olika yrken.  Soroptimismen ger oss vänskap, kontaktnät, mentorskap och kunskap. I klubben satsar vi f.n på att hjälpa och stödja lokala projekt.

Våra klubbmöten 

Klubben sammanträder andra tisdagen i månaden. För att bli medlem ska man vara, minst 21 år och dessutom engagerad och väl kvalificerad i sitt yrke eller nyligen ha lämnat sitt yrke, alternativt på väg in i yrkeslivet. Varje ny syster får en fadder som bl.a ska berätta om klubbens aktiviteter och förklara klubbens syfte, nya ord och begrepp.

Vad är Soroptimister

Namnet Soroptimist tillåter två olika översättningar: soror optima/sorores optimae, d.v.s. bästa syster/systrar, eller sorores ad optimum, d.v.s. systrar för det bästa.

Syften

Soroptimismens syften är att upprätthålla en hög etisk standard i liv och yrke att verka för mänskliga rättigheter för alla människor och i synnerhet för att stärka kvinnans ställning att verka för stärkande av vänskap och samhörighet mellan soroptimister i alla länder att väcka och vidmakthålla en levande anda av hjälpsamhet och medmänsklig förståelse att bidra till internationellt samförstånd och vänskap över gränserna.

20-års jubileumsresa till Louisiana oktober 2013

 

 

 

 

 

Medlemmar