Sverigeunionen av Soroptimistklubbar

Skaraborg

Charterdag 1993-05-01
Mötesdag Rullande dag första halvan varje månad.
E-post skaraborg@soroptimistsweden.se
Vänklubbar

Kongsberg – Norge Ringsted – Danmark

 
President Ingegerd Dirtoft

SKARABORGS SOROPTIMISTER har funnits sedan 1993 och består av medlemmar

från 3 städer: Skara – Skövde – Hjo.  Vi har möten i våra olika städer under året och

har ett växlande programutbud varje år. Vi har som många andra klubbar reducerats

och strävar med att förnya oss och få nya medlemmar! På sistone har vi slutit några

ukrainska kvinnor från Tibro/Hjo till vår klubb som sponsrar deras deltagande. Vi är

ganska få men är beslutna att gå vidare i Soroptimismens anda!  Vår mer än 30-åriga

tillvaro har varit fylld av underbara yrkeskvinnor, fantastiska möten och och fin samvaro

genom dessa år. Vi har nu kommande arbete med våra ukrainskors svenskinlärning

framför oss med start nu i fenruari och till i juni  då vi bedriver “språkcafe´” i Skövde!

Vi hoppas att våra insatser ska kunna lyckas få upp svenskkunskaperna för flera

ukrainska kvinnor bosatta i Hjo – Tibroområdet. Vi ser fram emot det nya årets arbete!