Sverigeunionen av Soroptimistklubbar
Search

Norrköping

Charterdag 1969-01-25
Mötesdag Tredje måndagen i månaden.
E-post margareta.berge.noren@gmail.com
Vänklubbar
 
Klubbkontakt Margareta "Eta" Berge Norén
President Margareta "Eta" Berge Norén

 

 

Välkommen till Norrköpings Soroptimistklubb

Kontakta oss om du vill komma till oss som gäst eller bli medlem

–  Soroptimist betyder Bästa syster eller Syster för det bästa

 

Vi är 22 kvinnor med bred erfarenhet från yrkesliv och privatliv, som verkar för att bygga nätverk nationellt och internationellt i Soroptimismens anda. Våra klubbmöten innehåller alltid ett föredrag eller en verksamhetspresentation, en måltid samt information om vad som är på gång i vår egen klubb, i Soroptimist Sweden, Soroptiminst Europe och Soroptimist International

Under vårterminen 2024 fortsätter vi arbetet tillsammans med Ukrainska Föreningen i Norrköping och Stadsmissionen i Östergötland i ett EU-finansierat Ukrainaprojekt där vi på olika sätt stöttar ukrainska flyktingar i Norrköping tex. mentor – adept, presentationer för att underlätta integrationen i Sverige, erbjudande om kostnadsfri yoga.

Soroptimismens syften är

att upprätthålla en hög etisk standard i liv och yrke

att verka för mänskliga rättigheter för alla människor och i synnerhet för att stärka kvinnans ställning

att verka för stärkande av vänskap och samhörighet mellan soroptimister i alla länder

att väcka och vidmakthålla en levande anda av hjälpsamhet och medmänsklig förståelse

att bidra till internationellt samförstånd och vänskap över gränserna.