Sverigeunionen av Soroptimistklubbar

Linköping

Charterdag 1969-01-26
Mötesdag Rullande dag andra veckan i månaden.
E-post linkoping@soroptimistsweden.se
Vänklubbar
Joensuu – Finland Tönsberg – Norge Beverley – England
 
Klubbkontakt Maria Kjellgren
President Maria Kjellgren
VÄLKOMMEN TILL LINKÖPINGS SOROPTIMISTKLUBB

 

 Maria Kjellgren heter jag och är Linköpingsklubbens president till och med 2022. För närvarande finns det 46 klubbar och 966 medlemmar från Luleå i norr till Malmö i söder. Vi engagerar oss i projekt i hemkommunen som berör kvinnor och flickor. 2020 har blivit ett mycket speciellt år även för oss, med inställda möten. Nu laddar vi om och säger ”Ställ inte in utan ställ om”. Klubben har funnits sedan 1969. Vi hade 50 årsjubileum för något år sedan med stora festligheter. 2014 utlyste vi för första gången vårs stipendium till Kate Goddards minne. Kate blev redan 1954 läkare i England och därtill antagen som medlem i Royal College of Surgeons, vilket var ovanligt för kvinnor på den tiden. Förutom sin läkarkarriär utbildade hon sig till jurist och blev 1967 medlem i Beverley Soroptimistklubb. Våren 2012 fick vår klubb en penninggåva för klubben att förvalta, av Kate. Vi har efter det fått ytterligare penninggåvor från vår vänklubb i England. Enligt Kates önskemål skulle ett stipendium delas ut till en kvinnlig medicine studerande vi ”Hälsouniversitetet” i Linköping. Vi har delat ut stipendiet vid 3 tillfällen, 2014, 2016 och 2018. I år 2020 har vi tagit beslutet att vänta till 2022 med nästa utdelning på grund av Corona. Tidigare projekt som vi medverkat i är mentorskap och adepter, från olika yrkesgrupper. Även ”POKE” “projekt oss kvinnor emellan”. Vi har genom åren haft gäster från våra vänklubbar i Finland, Norge och England. De senaste åren har kontaktutbytet framförallt varit vänklubben Beverley, Yorkshire England. Vi har skänkt pengar till ett vattenprojekt som heter Solvatten i Afrika, Frälsningsarmén, operation Smile.
Maria