Sverigeunionen av Soroptimistklubbar

Landskrona

Charterdag 1963-03-23
Mötesdag Andra onsdagen i månaden. Bankgiro: 5953-0410
E-post landskrona@soroptimistsweden.se
Vänklubbar

Utsunomiye – Japan

 
Klubbkontakt Marianne Bern Fransson
President Marianne Bern Fransson

Toppbilder:
1. Citadellet i Landskrona
2. Rapsfält 

 

Landskrona projekt 

 Start 2015-03-01.

Hjälp åt våldsutsatta kvinnor genom personligt engagemang och konkreta insatser av medlemmar i Landskrona Soroptimistklubb.

Målgrupp: Kvinnor som utsatts för våld från närstående och som är eller har varit på Kvinnohuset i Landskrona. 

Syfte:  Stärka kvinnors ställning till att bli självständiga och kunna bygga upp ett nytt eget liv. Bidra materiellt till en ny start i det egna skyddade boendet.

Programmål: Utbildning, hälsa, miljö, avskaffande av våld mot kvinnor.
Intressanta föredrag med utgångspunk från rubrikerna

Kontakt: Projektledare Agneta Wigström

 

Utlandsprojekt

Flickor i Mosambique, Föreningen för barnens bästa
Stödjer vi 2 flickors skolgång.

År 2006 startade klubben ett kvinnoprojekt “Brasov” – Mot våld inom familjen – i Rumänien.
Slutfört december 2016.

 

.